20.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.10.2017.AB

---

Menu

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykonaniu  I etapu badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja sposobu wyboru projektów w ramach IX Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” – przetarg nieograniczony.

Opublikowany przez: Rafał Babraj
Data publikacji: 20.04.2017 12:37
Ostatnio zmieniony przez: Rafał Babraj
Data ostatniej zmiany: 27.06.2017 12:38
Rejestr zmian
27.06.2017 12:38 Rafał Babraj Aktualizacja
31.05.2017 16:01 Monika Latoszek Aktualizacja
20.04.2017 13:23 Rafał Babraj Aktualizacja
20.04.2017 12:37 Rafał Babraj Utworzono artykuł
powrót do góry