Zamówienia publiczne

---

Menu

Publikacja w prasie związanej z tematyką ochrony zdrowia 20 artykułów sponsorowanych poświęconych Programowi Wiedza Edukacja Rozwój

---
czytaj więcej

Przedmiotem jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena realizacji Planów Działań w sektorze zdrowia (etap I i etap II) – przetarg nieograniczony Nr BGJ.270.13.2017AB.

---
czytaj więcej

Przedmiotem zamówienia jest serwis drukarek - przetarg nieograniczony.

---
czytaj więcej

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykonaniu I etapu badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja sposobu wyboru projektów w ramach IX Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” – przetarg nieograniczony.

---
czytaj więcej

Przedmiotem zamówienia jest zakup czasu reklamowego, dostosowanie do wymogów technicznych do emisji i emisja spotu reklamowego, promującego obszar tematyczny ochrona zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

---
czytaj więcej
powrót do góry