Zamówienia publiczne

---

Menu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych i wolnych od wad mebli biurowych dla Ministerstwa Zdrowia.

---
czytaj więcej

wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie zewnętrznych ciągów komunikacyjnych w obiekcie przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie – wykonanie nowej nawierzchni z kostki granitowej oraz mieszanek mineralnych przed Pałacem Pod Czterema Wiatrami (część frontowa od strony ul. Długiej)

---
czytaj więcej
powrót do góry