Zamówienia publiczne

---

Menu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia oraz przystosowanie pomieszczeń: część 1 – pokój rodzica, część 2 – bufet.

---
czytaj więcej

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa obejmująca opracowanie projektu graficznego nadruku, przygotowanie wizualizacji produktu z nadrukiem, przygotowanie próbnego egzemplarza oraz dostarczenie do Ministerstwa Zdrowia w Warszawie.

---
czytaj więcej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Ministerstwa Zdrowia.

---
czytaj więcej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu w celu Rozbudowy macierzy Fujitsu Eternus DX100 S3 o numerze seryjny: 4611525002.

---
czytaj więcej
powrót do góry