Zamówienia publiczne

---

Menu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia – przetarg nieograniczony.

---
czytaj więcej

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kontroli projektów konkursowych realizowanych w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

---
czytaj więcej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych i wolnych od wad mebli biurowych dla Ministerstwa Zdrowia CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA biurka pracownicze w liczbie 80 sztuk CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA kontenerki jezdne pod biurka w liczbie 80 sztuk CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA fotele biurowe w ilości 200 sztuk CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA meble do poczekalni CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA meble „open space”

---
czytaj więcej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia oraz przystosowanie pomieszczeń: część 1 – pokój rodzica, część 2 – bufet.

---
czytaj więcej

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa obejmująca opracowanie projektu graficznego nadruku, przygotowanie wizualizacji produktu z nadrukiem, przygotowanie próbnego egzemplarza oraz dostarczenie do Ministerstwa Zdrowia w Warszawie.

---
czytaj więcej
powrót do góry