Zamówienia publiczne

---

Menu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu w celu Rozbudowy macierzy Fujitsu Eternus DX100 S3 o numerze seryjny: 4611525002.

---
czytaj więcej
powrót do góry