Zamówienia publiczne

---

Menu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie zewnętrznych ciągów komunikacyjnych w obiekcie przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie - 2.

---
czytaj więcej

Przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie zewnętrznych ciągów komunikacyjnych w obiekcie przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie - 1.

---
czytaj więcej

Publikacja w prasie związanej z tematyką ochrony zdrowia 20 artykułów sponsorowanych poświęconych Programowi Wiedza Edukacja Rozwój

---
czytaj więcej

Przedmiotem jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena realizacji Planów Działań w sektorze zdrowia (etap I i etap II) – przetarg nieograniczony Nr BGJ.270.13.2017AB.

---
czytaj więcej

Przedmiotem zamówienia jest serwis drukarek - przetarg nieograniczony.

---
czytaj więcej
powrót do góry