Zamówienia publiczne

---

Menu

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu graficznego, skład, łamanie, tłumaczenie, druk, dostawa i dystrybucja publikacji dwujęzycznej poświęconej projektom z Celu 1, obszaru tematycznego "ochrona zdrowia" Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (SPPW).

---
czytaj więcej

Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna polegająca na wydrukowaniu 1000 egzemplarzy raportu „Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych”.

---
czytaj więcej

Przedmiotem zamówienia jest: część I - Zapewnienie powierzchni reklamowej, opracowanie graficzne i edytorskie oraz publikacja w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim maksymalnie 16 ogłoszeń prasowych. część II - Zapewnienie powierzchni reklamowej, przygotowanie, opracowanie graficzne i edytorskie oraz publikacja w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim 2 ogłoszeń prasowych dotyczących PL 07 i PL 13.

---
czytaj więcej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych i wolnych od wad mebli biurowych dla Ministerstwa Zdrowia.

---
czytaj więcej

wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie zewnętrznych ciągów komunikacyjnych w obiekcie przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie – wykonanie nowej nawierzchni z kostki granitowej oraz mieszanek mineralnych przed Pałacem Pod Czterema Wiatrami (część frontowa od strony ul. Długiej)

---
czytaj więcej
powrót do góry