Zamówienia publiczne

---

Menu

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie powierzchni reklamowej, przygotowanie i publikacja w prasie branżowej 3 artykułów sponsorowanych, poświęconych Programowi Wiedza Edukacja Rozwój.

---
czytaj więcej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych.

---
czytaj więcej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania do siedziby Zamawiającego biletów lotniczych na zagraniczne przewozy pasażerskie na potrzeby Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia.

---
czytaj więcej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych i wolnych od wad foteli biurowych.

---
czytaj więcej

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i akcesoriami (część I), sprzętu drukującego wraz z usługą utrzymania (część II) oraz oprogramowania (część III) dla Departamentu Funduszy Europejskich i e –Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia oraz fabrycznie nowych drukarek (część IV) i skanerów (część V) dla Ministerstwa Zdrowia.

---
czytaj więcej
powrót do góry