Zamówienia publiczne

---

Menu

Publikacja w prasie związanej z tematyką ochrony zdrowia 20 artykułów sponsorowanych poświęconych Programowi Wiedza Edukacja Rozwój

---
czytaj więcej

Przedmiotem jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena realizacji Planów Działań w sektorze zdrowia (etap I i etap II) – przetarg nieograniczony Nr BGJ.270.13.2017AB.

---
czytaj więcej
powrót do góry