Wykaz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców

---

Czym jest organizacja reprezentatywna

Organizacja reprezentatywna, to organizacja, do której należą świadczeniodawcy (np. szpitale, przychodnie) którzy zatrudniają łącznie co najmniej 10 tys. osób, udzielających jednocześnie świadczeń zdrowotnych.

Osoba reprezentująca taką organizację musi złożyć do ministra zdrowia oświadczenie, w którym potwierdzi wymaganą liczbę osób. Ma na to czas do 30 kwietnia każdego roku.

 

Kto prowadzi wykaz organizacji reprezentatywnych

Wykaz reprezentatywnych organizacji prowadzi minister zdrowia.

 

Wykaz reprezentatywnych organizacji – 2017:

Wykaz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców prowadzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 31sb ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)

 • Konfederacja Lewiatan
 • Konsorcjum Szpitali Wrocławskich
 • Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych
 • Polska Federacja Szpitali
 • Porozumienie Zielonogórskie Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
 • Pracodawcy RP
 • Stowarzyszenie Szpitali Małopolski
 • Wielkopolski Związek Szpitali Powiatowych
 • Wielkopolski Związek Zakładów Opieki Zdrowotnej – Organizacja Pracodawców
 • Związek Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień
 • Związek Pracodawców Podmiotów Leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego
 • Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

 

Podstawa prawna:

Art. 31sb ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).

Pliki do pobrania:

Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data publikacji: 19.06.2015 10:43
Ostatnio zmieniony przez: Monika Latoszek
Data ostatniej zmiany: 07.06.2017 10:47
Rejestr zmian
07.06.2017 10:47 Monika Latoszek Aktualizacja
07.06.2017 10:44 Monika Latoszek Aktualizacja
21.04.2017 11:37 Rafał Babraj Aktualizacja
18.07.2016 12:14 Monika Latoszek Aktualizacja
30.06.2016 14:20 Monika Latoszek Aktualizacja
30.06.2016 14:19 Monika Latoszek Aktualizacja
30.06.2016 14:16 Monika Latoszek Aktualizacja
19.06.2015 10:43 Marlena Woźniak Utworzono artykuł
powrót do góry