Wykaz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców

---

Organizacje reprezentatywne

Za reprezentatywną uważa się organizację:

 • która zrzesza świadczeniodawców, u których liczba osób zatrudnionych i osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wynosi łącznie co najmniej 10.000 osób;
 • której osoba uprawniona do reprezentowania złoży ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, nie później niż do dnia 30 kwietnia, oświadczenie potwierdzające liczbę osób zatrudnionych i osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wykaz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców prowadzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 31sb ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 z późń. zm.)

 

 • Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie
 • Konfederacja Lewiatan
 • Polska Federacja Szpitali
 • Pracodawcy RP
 • Stowarzyszenie Szpitali Małopolski
 • Wielkopolski Związek Szpitali Powiatowych
 • Wielkopolski Związek Zakładów Opieki Zdrowotnej – Organizacja Pracodawców
 • Związek Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień
 • Związek Pracodawców Podmiotów Leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego
 • Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

 

Pliki do pobrania:

Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data publikacji: 19.06.2015 10:43
Ostatnio zmieniony przez: Monika Latoszek
Data ostatniej zmiany: 18.07.2016 12:14
Rejestr zmian
18.07.2016 12:14 Monika Latoszek Aktualizacja
30.06.2016 14:20 Monika Latoszek Aktualizacja
30.06.2016 14:19 Monika Latoszek Aktualizacja
30.06.2016 14:16 Monika Latoszek Aktualizacja
19.06.2015 10:43 Marlena Woźniak Utworzono artykuł
powrót do góry