Skargi i wnioski

---

Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

1) listownie na adres:

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

2) pismem złożonym osobiście: w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej Ministerstwa Zdrowia

3) faksem:  (22) 635-56-17

4) drogą elektroniczną na adres: e-mail kancelaria@mz.gov.pl, dep-dn@mz.gov.pl

5) ustnie do protokołu:

  • w Wydziale Skarg i Wniosków w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia – w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, przy ul. Miodowej 15; w każdy poniedziałek w godzinach 8.15-17.15, wtorek – piątek w godzinach 8.15 –16.15.
  • przy czym w zakresie skarg i wniosków dotyczących działalności Narodowego Funduszu Zdrowia interesantów przyjmuje Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, przy ul. Długiej 38/40 w każdy poniedziałek w godzinach 8.15-17.15, wtorek – piątek w godzinach 8.15 –16.15.

6) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (wymagane jest założenie profilu na platformie e-PUAP: https://epuap.gov.pl ).

Podstawa Prawna

Zasady oraz tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Ministerstwie Zdrowia opierają się na podstawowych aktach prawnych, do których należą:

Informacja w zakresie przyjmowania w Ministerstwie Zdrowia obywateli w sprawach skarg i wniosków przez członków Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

Członkowie Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniach pracy urzędu, raz w tygodniu, w kolejności, dniach i godzinach ustalanych w harmonogramie przyjęć interesantów.

Chęć odbycia spotkania należy zgłosić w formie pisemnej do Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg lub w przypadku skargi lub wniosku dotyczącego działalności Narodowego Funduszu Zdrowia do Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego, ze szczegółowym określeniem tematyki spotkania. O wyznaczonym terminie przyjęcia interesanta przez członka Kierownictwa Zainteresowani informowani są przez Ministerstwo Zdrowia drogą telefoniczną i drogą pocztową.

Informacje o stanie załatwianych spraw dotyczących skarg i wniosków można uzyskać pod numerem telefonu

(22) 634 93 15
(22) 634 93 07
(22) 634 96 78
(22) 634 92 85

Opublikowany przez: Monika Latoszek
Data publikacji: 31.01.2014 10:34
Rejestr zmian
31.01.2014 10:34 Monika Latoszek Utworzono artykuł
powrót do góry