Dostęp do Informacji Publicznej

---

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Ministerstwa Zdrowia w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

Zasady udzielania informacji publicznej w Ministerstwie Zdrowia reguluje zarządzenie Nr 9 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie trybu udostępniania informacji publicznej na wniosek w Ministerstwie Zdrowia zmienione zarządzeniem Nr 40 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 20 grudnia 2013 r.

Podstawowe informacje są zamieszczane na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia. Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym Ministerstwa są udostępniane w odpowiedzi na wniosek.

Wypełniony wniosek można przesłać:

1) pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mz.gov.pl

2) pocztą na adres:

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

3) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (wymagane jest założenie profilu na platformie e-PUAP: https://epuap.gov.pl).

Opublikowany przez: Monika Latoszek
Data publikacji: 24.03.2014 11:43
Rejestr zmian
24.03.2014 11:43 Monika Latoszek Utworzono artykuł
powrót do góry