Tryb przyjmowania i załatwiania spraw

---

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o sposobie przyjmowania, załatwiania skarg i wniosków skierowanych do Ministerstwa Zdrowia oraz zasadami udzielania informacji publicznej.

Skargi i wnioski do Ministerstwa można składać na kilka sposobów. Zadanie to w Ministerstwie wykonuje wyodrębniony Wydział Skarg i Wniosków w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia, przy czym w zakresie skarg i wniosków dotyczących działalności Narodowego Funduszu Zdrowia interesantów przyjmuje Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia.

Natomiast każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Ministerstwa Zdrowia w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Podstawowe informacje są zamieszczane na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia. Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym Ministerstwa są udostępniane w odpowiedzi na wniosek.

Opublikowany przez: Monika Latoszek
Data publikacji: 31.01.2014 10:34
Rejestr zmian
31.01.2014 10:34 Monika Latoszek Utworzono artykuł
powrót do góry