Petycje

---

Menu

Od 6 września 2015 r. obowiązuję ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195). Ustawa określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, w szczególności:

  • sposób postępowania w przypadku złożenia petycji niezgodnej z wymogami ustawy,
  • terminy
  • sposób załatwienia petycji.

Unormowania ustawy o petycjach, stanowią realizację postanowień art. 63 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.powrót do góry