22.02.2018

Zadanie 16 – Rozwijanie Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, okresowa ewaluacja funkcjonowania Systemu oraz realizowanych programów profilaktycznych

---
  • 9.03.2018 – Sprostowanie dotyczące część B ogłoszenia

W części B ogłoszenia (cz. III Warunki realizacji zadania, pkt 4 Wydatki majątkowe, zakup środków trwałych) dokonuje się następującej aktualizacji:

Nie przewiduje się finansowania w ramach konkursu wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe, w tym zakup środków trwałych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342) oraz art. 16a ust. 1 w związku z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343) nie są dopuszczalne. Koszty pozyskania środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 10 000 PLN niezbędnych do realizacji zadania nie zostaną uznane za kwalifikowalne.

Opublikowany przez: Rafał Babraj
Data publikacji: 22.02.2018 14:50
Ostatnio zmieniony przez: Rafał Babraj
Data ostatniej zmiany: 09.03.2018 14:05
Rejestr zmian
09.03.2018 14:05 Rafał Babraj Aktualizacja
22.02.2018 14:50 Rafał Babraj Utworzono artykuł
powrót do góry