19.07.2017

1.3 – Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną

---

Sprostowania dotyczące ogłoszenia pn. Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną

4.08.2017 

W ogłoszeniu pn. Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną omyłkowo został zamieszczony nieprawidłowy wzór Wniosku o udzielenie dofinansowania.

Dokonuje się aktualizacji Załącznika nr 1 do ogłoszenia – Wniosku o udzielenie dofinansowania oraz oświadczeń, będących załącznikiem do wniosku.

W pozostałym zakresie treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

 

2.08.2017 

W ogłoszeniu pn. Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną omyłkowo została zamieszczona nieprawidłowa część B ogłoszenia.

Dokonuje się aktualizacji części B – prawidłowy załącznik jest z dnia 02.08.2017 r.

W pozostałym zakresie treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

Opublikowany przez: Rafał Babraj
Data publikacji: 19.07.2017 15:14
Ostatnio zmieniony przez: Rafał Babraj
Data ostatniej zmiany: 04.08.2017 15:25
Rejestr zmian
04.08.2017 15:25 Rafał Babraj Aktualizacja
02.08.2017 15:52 Rafał Babraj Aktualizacja
19.07.2017 15:15 Rafał Babraj Aktualizacja
19.07.2017 15:14 Rafał Babraj Utworzono artykuł
powrót do góry