07.07.2017

Zadanie 3 – Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego

---

28.07.2017 – Aktualizacja ogłoszenia pn. Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego

W części A ogłoszenia na realizację zadania pn. „Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego”, na str. 5 ogłoszenia, następuje zmiana numeru kontaktowego do Ministerstwa Zdrowia.

Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert udzielane będą telefonicznie pod numerem (22) 53 00 216 w godzinach pracy Ministerstwa Zdrowia lub na pisemną prośbę oferenta. Prośba, o której mowa powyżej, może zostać przesłana drogą elektroniczną na adres: dep-zp@mz.gov.pl bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.).

W pozostałym zakresie treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

Opublikowany przez: Oliwia Siwińska
Data publikacji: 07.07.2017 15:24
Ostatnio zmieniony przez: Rafał Babraj
Data ostatniej zmiany: 28.07.2017 14:36
Rejestr zmian
28.07.2017 14:36 Rafał Babraj Aktualizacja
07.07.2017 15:31 Oliwia Siwińska Aktualizacja
07.07.2017 15:24 Oliwia Siwińska Utworzono artykuł
powrót do góry