Konkursy – Narodowy Program Zdrowia

---

Informacja dotyczy zadania NPZ.CO5.3.1.2017 - Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie problematyki geriatrycznej i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego

---
czytaj więcej

Sprostowanie dotyczy zadania pn. 4.3 - Tworzenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących farmakoterapii oraz działań prozdrowotnych i aktywizujących osoby w wieku podeszłym

---
czytaj więcej
powrót do góry