Konkursy – Narodowy Program Zdrowia

---

Sprostowanie dotyczy zadania pn. 4.3 - Tworzenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących farmakoterapii oraz działań prozdrowotnych i aktywizujących osoby w wieku podeszłym

---
czytaj więcej
powrót do góry