Konkursy – Narodowy Program Zdrowia

---

Ogłoszenie dotyczy wyboru oferenta na realizację zadania: Organizacja kampanii społecznej sprzyjającej płodności kobiet i mężczyzn wykorzystującej nowoczesne narzędzia komunikacji społecznej uwzględniającej ogólnopolską kampanię radiową i telewizyjną w zakresie punktu 2 (NPZ.CO6_2_1_a_2017).

---
czytaj więcej

Cel operacyjny 6: Poprawa Zdrowia Prokreacyjnego Edukacja młodzieży przy zastosowaniu kampanii wykorzystującej nowoczesne narzędzia komunikacji (NPZ.CO6_2_1_b_2017)

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy: Celu operacyjnego 6: Poprawa Zdrowia Prokreacyjnego - Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady (NPZ.CO6_2_3_a_2017).

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy zadania: Organizacja kampanii społecznej sprzyjającej płodności kobiet i mężczyzn wykorzystującej nowoczesne narzędzia komunikacji społecznej uwzględniającej ogólnopolską kampanię radiową i telewizyjną (NPZ.CO6_2_1_a_2017)

---
czytaj więcej
powrót do góry