Konkursy – Narodowy Program Zdrowia

---

Ogłoszenie dotyczy wyboru realizatora zadania NPZ.CO3_2.4_2017 – Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku, w tym konsultacja działań w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego oraz finansowanie działań badawczych, profilaktycznych i przyczyniających się w inny sposób do realizacji zadania

---
czytaj więcej

Zadanie w ramach Celu Operacyjnego 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy listy ofert złożonych w ramach zadania NPZ.CO5_3.1_1_2017 w zakresie Celu operacyjnego 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się

---
czytaj więcej
powrót do góry