Statut

---

Ministerstwo Zdrowia zapewnia obsługę Ministra Zdrowia, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908), do spraw zdrowia.

W skład Ministerstwa Zdrowia wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Departament Analiz i Strategii
 2. Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
 3. Departament Dialogu Społecznego
 4. Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia
 5. Departament Matki i Dziecka
 6. Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
 7. Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 8. Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
 9. Departament Pielęgniarek i Położnych
 10. Departament Polityki Lekowej i Farmacji
 11. Departament Polityki Zdrowotnej
 12. Departament Prawny
 13. Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności
 14. Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
 15. Departament Współpracy Międzynarodowej
 16. Departament Zdrowia Publicznego
 17. Biuro Dyrektora Generalnego
 18. Biuro Finansowo-Gospodarcze
 19. Biuro Kadr
 20. Biuro Ministra
 21. Biuro Prasy i Promocji
 22. Gabinet Polityczny Ministra

Obsługę zadań Ministra, w zakresie działu zdrowie, zapewniają w szczególności:

 1. Departament Dialogu Społecznego;
 2. Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia;
 3. Departament Matki i Dziecka;
 4. Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 5. Departament Organizacji Ochrony Zdrowia;
 6. Departament Pielęgniarek i Położnych;
 7. Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności;
 8. Departament Polityki Lekowej i Farmacji;
 9. Departament Polityki Zdrowotnej;
 10. Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;
 11. Departament Zdrowia Publicznego.
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data publikacji: 31.01.2014 10:34
Ostatnio zmieniony przez: Rafał Babraj
Data ostatniej zmiany: 06.12.2017 09:17
Rejestr zmian
06.12.2017 09:17 Rafał Babraj Aktualizacja
08.06.2016 08:31 Monika Latoszek Aktualizacja
07.06.2016 12:59 Monika Latoszek Aktualizacja
07.06.2016 10:02 Monika Latoszek Aktualizacja
19.04.2016 08:52 Monika Latoszek Aktualizacja
18.04.2016 15:27 Monika Latoszek Aktualizacja
31.01.2014 10:34 Marlena Woźniak Utworzono artykuł
powrót do góry