CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2013

---

Mierniki określające stopień realizacji celu3)

Lp.

Cel

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu4)

Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu5)

1

2

3

4

5

6

7

1

Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej

Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców

388,5

452,35

  1. Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej
  2. Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa
  3. Świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa
  4. Medycyna transplantacyjna
  5. Funkcjonowanie publicznej służby krwi
  1. Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej
  2. Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa
  3. Świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa
  4. Medycyna transplantacyjna
  5. Funkcjonowanie publicznej służby krwi
Opublikowany przez: Monika Latoszek
Data publikacji: 12.05.2014 10:06
Rejestr zmian
12.05.2014 10:06 Monika Latoszek Utworzono artykuł
powrót do góry