Majątek

---

Rodzaj majatku  Stan na dzień 31-12-2016 
Grupa 0  Grunty 16 530 588,25 zł
Grupa 1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 18 382 241,66 zł
Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 547 385,39 zł
Grupa 4 – Maszyny urządzenia, i aparaty ogólnego stosowania 9 340 157,72 zł
Grupa 5 – Maszyny urządzenia aparaty specjalistyczne 73 013,00 zł
Grupa 6 – Urządzenia techniczne 4 049 024,85 zł
Grupa 7 – Środki transportu 1 521 906,80 zł
Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie 1 509 388,31 zł
 Ogółem wartość 52 953 705,98 zł

L.p. Adres Właściciel  Forma władania  Pow. gruntów w m. kw Pow. użytkowa w m. kw
1 Miodowa 15 Skarb Państwa Trwały zarząd 9641 8390,90
2 ul. Długa 38/40 Skarb Państwa Trwały zarząd 4386 3954,76
3 Al. Jerozolimskie 155 Skarb Państwa Spółdzielcze prawo do samodzielnego lokalu użytkowego 1417,10
4 Szczotkarska 48a Skarb Państwa Trwały zarząd 450 354,50
5 Długa 5 Skarb Państwa Trwały zarząd 1348,8 1398,20
6 Jurata, ul. Wojska Polskiego 8 (Instytucja gospodarki budżetowej pod nazwą Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie) Skarb Państwa Trwały zarząd 16410

Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data publikacji: 08.12.2017 10:34
Ostatnio zmieniony przez: Rafał Babraj
Data ostatniej zmiany: 08.12.2017 11:52
Rejestr zmian
08.12.2017 11:52 Rafał Babraj Aktualizacja
08.12.2017 10:34 Marlena Woźniak Utworzono artykuł
powrót do góry