Majątek

---

Rodzaj majątku

Stan na dzień 31.12.2012 brutto / zł

Grupa 0 – Grunty

1.416.857,21

Grupa 1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

12.427.164,80

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

4.966.329,53

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania

6.142.828,37

Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

42.800,00

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

1.611.432,41

Grupa 7 – Środki transportu

1.971.196,80

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

1.673.076,07

Ogółem wartość

30.251.685,19

Adres

Właściciel

Forma władania

Pow. gruntów w m kw.

Pow. użytkowa w m kw.

1.

Warszawa, ul. Miodowa 15

Skarb Państwa

Trwały zarząd

9641

8390,90

2.

Warszawa,

ul. Długa 38/40

Skarb Państwa

Trwały zarząd

4386

3233,55

3.

Warszawa,

Al. Jerozolimskie 155

Skarb Państwa

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

1417,10

4.

Warszawa, ul. Szczotkarska 48a

Skarb Państwa

Trwały Zarząd

450

244

Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data publikacji: 31.01.2014 10:34
Ostatnio zmieniony przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany: 06.02.2015 15:44
Rejestr zmian
06.02.2015 15:44 Marlena Woźniak Dodano: pkt. 4 w tabeli "Nieruchomości we władaniu Ministerstwa Zdrowia"
31.01.2014 10:34 Marlena Woźniak Utworzono artykuł
powrót do góry