Ogólne schematy procedur kontroli

---

Menu

Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia przeprowadza postępowania kontrolne w oparciu o ogólne schematy procedur kontroli.

Postępowania kontrolne prowadzone są na podstawie:

  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1683 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. poz. 1092).
Opublikowany przez: Rafał Babraj
Data publikacji: 12.04.2017 13:33
Rejestr zmian
12.04.2017 13:33 Rafał Babraj Utworzono artykuł
powrót do góry