Kontrola zarządcza

---

Kontrolę zarządczą w Ministerstwie Zdrowia stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań Ministra Zdrowia w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

  1. zgodności działania z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi
  2. skuteczności i efektywności działania
  3. wiarygodności sprawozdań
  4. ochrony zasobów
  5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania
  6. efektywności i skuteczności przepływu informacji
  7. zarządzania ryzykiem

Kontrola zarządcza zakłada samodoskonalenie organizacji, ciągłość diagnozowania, monitorowania i poprawiania realizowanych przez organizację procesów.

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej – Zdrowie za rok 2013 wraz z uchwałą

Rok 2012

Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej Zdrowie za rok 2012

Rok 2010

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie powołania Komitetu Audytu

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie nadania regulaminu Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej – ZdrowieOpublikowany przez: Monika Latoszek
Data publikacji: 31.01.2014 10:34
Ostatnio zmieniony przez: Rafał Babraj
Data ostatniej zmiany: 06.03.2018 15:57
Rejestr zmian
06.03.2018 15:57 Rafał Babraj Aktualizacja
05.02.2018 09:41 Rafał Babraj Aktualizacja
25.04.2017 15:26 Rafał Babraj Aktualizacja
25.04.2017 15:25 Rafał Babraj Aktualizacja
02.03.2017 11:36 Rafał Babraj Aktualizacja
17.01.2017 15:59 Rafał Babraj Aktualizacja
17.01.2017 15:40 Rafał Babraj Aktualizacja
18.07.2016 15:02 Monika Latoszek Aktualizacja
29.04.2016 10:18 Marlena Woźniak Dodano: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015
29.04.2016 10:15 Marlena Woźniak Aktualizacja
30.03.2016 23:39 Marlena Woźniak Aktualizacja
30.04.2015 13:56 Monika Latoszek Dodano: oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014 r.
25.02.2015 13:21 Monika Latoszek Dodano: sprawozdanie za 2014 r. w zakładce "Komitet Audytu"
31.01.2014 10:34 Monika Latoszek Utworzono artykuł
powrót do góry