Komisja Ekonomiczna

---

Komisja Ekonomiczna to zespół, który prowadzi negocjacje cenowe z firmami farmaceutycznymi w sprawie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komisja liczy 17 członków, w tym 12 przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i 5 przedstawicieli Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Skład Komisji (stan na 16.03.2017 r.)

Lp. Imię i Nazwisko Data powołania przez Ministra Zdrowia Jednostka Zajmowane stanowisko
1 Pan Adamski Jakub 16.02.2016

 

Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia Zastępca Dyrektora
2 Pan Bochenek Tomasz 13.10.2011 Zakład Gospodarki Lekiem, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków Adiunkt
3 Pan Bójko Jerzy 14.10.2011 Ministerstwo Zdrowia, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Zastępca Dyrektora
4 Pani Brzozowska Melania 14.10.2011 Departament Gospodarki Lekami

Centrala NFZ

Główny specjalista

Koordynator ds. Refundacji

5 Pan Czarnogórski Michał 13.10.2011 Wydział Oceny Dokumentacji Farmakologiczno-Toksykologicznej i Biorównoważności

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Naczelnik
6 Pani Drobisz-Kopydłowska Dorota 14.10.2011 Departament Kontroli

Centrala NFZ

Kierownik Działu Realizacji Kontroli
7 Pani Jazgarska Elżbieta 14.10.2011 Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Dyrektor
8 Pani Kozłowska-Plewa Grażyna 14.10.2011 ——–  —-
9 Pani Krupa Magdalena 05.09.2014 Wydział Refundacyjno-Prawny

Departament Polityki Lekowej i Farmacji

Ministerstwo Zdrowia

Główny Specjalista
10 Pani Malinowska Kamila 16.02.2016

 

Departament Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia Zastępca Dyrektora
11 Pan Markowski Mirosław 13.10.2011 Wydział Gospodarki Lekami w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ Naczelnik
12 Pan Migdalski Sebastian 16.02.2012 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Wiceprezes do spraw Wyrobów Medycznych
13 Pani Obarska Izabela 16.02.2016

 

Departament Polityki Lekowej i Farmacji w MZ Dyrektor
14 Pani Edyta Matusik 16.03.2017 Departament Polityki Lekowej  i Farmacji w MZ

Wydział refundacyjno-analityczny

Naczelnik
15 Pan Szalak Hubert 13.10.2011 Wydział Administracyjno-Gospodarczy w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ p.o. Naczelnika
16 Pan Prof. Szeligowski Mirosław I. 13.10.2011 Dział Farmacji i Apteki Szpitalnej

Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Kierownik
17 Pan Urban Krzysztof 26.04.2012 Dział Prawny Wydział Organizacyjno-Prawny w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ p.o. Kierownika
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data publikacji: 20.03.2015 11:02
Ostatnio zmieniony przez: Rafał Babraj
Data ostatniej zmiany: 20.03.2017 14:26
Rejestr zmian
20.03.2017 14:26 Rafał Babraj Aktualizacja
20.03.2017 14:14 Rafał Babraj Aktualizacja
06.07.2016 15:55 Monika Latoszek Aktualizacja
06.07.2016 15:54 Monika Latoszek Aktualizacja
20.03.2015 11:02 Marlena Woźniak Utworzono artykuł
powrót do góry