Komisja Ekonomiczna

---

Komisja Ekonomiczna to zespół, który prowadzi negocjacje cenowe z firmami farmaceutycznymi w sprawie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komisja liczy 17 członków, w tym 12 przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i 5 przedstawicieli Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

  • Przewodniczący komisji: prof. Mirosław Szeligowski
  • Zastępca przewodniczącego komisji: Mirosław Markowski
  • Sekretarz komisji: Katarzyna Bonecka

Skład Komisji (stan na 7.02.2018 r.)

Lp. Imię i Nazwisko Data powołania przez Ministra Zdrowia Jednostka Zajmowane stanowisko
1. Pani Iga Lipska 8.02.2018 Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia Dyrektor
2. Pani Katarzyna Bonecka 24.04.2017 Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia Naczelnik
3. Pan Bójko Jerzy 14.10.2011 Ministerstwo Zdrowia, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Zastępca Dyrektora
4. Pani Brzozowska Melania 14.10.2011 Departament Gospodarki Lekami

Centrala NFZ

Główny specjalista

Koordynator ds. Refundacji

5. Pan Czarnogórski Michał 13.10.2011 Wydział Oceny Dokumentacji Farmakologiczno-Toksykologicznej i Biorównoważności

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Naczelnik
6. Pani Jazgarska Elżbieta 14.10.2011 Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Dyrektor
7. Pani Kozłowska-Plewa Grażyna 14.10.2011 ——–  —-
8. Pan Markowski Mirosław 13.10.2011 Wydział Gospodarki Lekami w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ Naczelnik
9. Pan Migdalski Sebastian 16.02.2012 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wiceprezes do spraw Wyrobów Medycznych
10. Pani Edyta Matusik 16.03.2017 Departament Polityki Lekowej  i Farmacji w MZ

Wydział refundacyjno-analityczny

Naczelnik
11. Pan Szalak Hubert 13.10.2011 Wydział Administracyjno-Gospodarczy w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ p.o. Naczelnika
12. Pan Prof. Szeligowski Mirosław I. 13.10.2011 Dział Farmacji i Apteki Szpitalnej

Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Kierownik
13. Pan Urban Krzysztof 26.04.2012 Dział Prawny Wydział Organizacyjno-Prawny w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ p.o. Kierownika
14. Pani Anna Sołtys 22.05.2017 Departament Prawny w MZ Radca prawny
15. Pani Barbara  Walenciuk 1.07.2017 Departament Nadzoru

Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

Dyrektor
16. Pan Jan Staniłko 1.08.2017 Departament Innowacji

Ministerstwo Rozwoju

Zastępca Dyrektora
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data publikacji: 01.08.2017 11:02
Ostatnio zmieniony przez: Rafał Babraj
Data ostatniej zmiany: 07.02.2018 15:07
Rejestr zmian
07.02.2018 15:07 Rafał Babraj Aktualizacja
07.02.2018 14:57 Rafał Babraj Aktualizacja
07.02.2018 14:56 Rafał Babraj Aktualizacja
12.01.2018 14:18 Oliwia Siwińska Aktualizacja
04.01.2018 09:38 Rafał Babraj Aktualizacja
03.01.2018 15:31 Rafał Babraj Aktualizacja
03.01.2018 15:30 Rafał Babraj Aktualizacja
01.09.2017 12:54 Rafał Babraj Aktualizacja
07.08.2017 08:27 Rafał Babraj Aktualizacja
01.08.2017 11:02 Marlena Woźniak Utworzono artykuł
powrót do góry