Oświadczenia członków Gabinetu Politycznego

---

Oświadczenia członków Gabinetu Politycznego Ministerstwa Zdrowia dotyczące zatrudnienia oraz uzyskiwanych dochodów z okresu trzech lat poprzedzających zatrudnienie w Gabinecie Politycznym.

Oświadczenia opublikowane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414), która w art. 22 dokonała zmiany ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z poźn. zm.)

Opublikowany przez: Monika Latoszek
Data publikacji: 28.03.2014 09:19
Ostatnio zmieniony przez: Rafał Babraj
Data ostatniej zmiany: 13.03.2018 09:19
Rejestr zmian
13.03.2018 09:19 Rafał Babraj Aktualizacja
19.12.2017 08:51 Rafał Babraj Aktualizacja
21.11.2016 15:14 Rafał Babraj Aktualizacja
16.11.2016 14:10 Rafał Babraj Aktualizacja
18.04.2016 15:04 Monika Latoszek Aktualizacja
04.12.2015 10:31 Monika Latoszek Aktualizacja
30.09.2014 13:05 Marlena Woźniak dodano: oświadczenia majątkowe członków gabinetu politycznego
28.03.2014 09:19 Monika Latoszek Utworzono artykuł
powrót do góry