Elektroniczna skrzynka podawcza

---

Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Ministerstwa Zdrowia (Uwaga: musisz być zalogowany w ePUAP, inaczej link nie zadziała prawidłowo)

Elektroniczna skrzynka podawcza MZ/8tk37sxx6h/SkrytkaESP

Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) istnieje możliwość podpisania pisma profilem zaufanym ePUAP i przesłania go do urzędu (nie wymaga to konieczności posiadania płatnego podpisu kwalifikowanego).

UWAGA:
W celu złożenia wniosku do Ministerstwa Zdrowia konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do MZ:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do MZ:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 


Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data publikacji: 31.01.2014 10:34
Ostatnio zmieniony przez: Rafał Babraj
Data ostatniej zmiany: 03.10.2017 08:55
Rejestr zmian
03.10.2017 08:55 Rafał Babraj Aktualizacja
03.10.2017 08:44 Rafał Babraj Aktualizacja
03.10.2017 08:42 Rafał Babraj Aktualizacja
31.01.2014 10:34 Marlena Woźniak Utworzono artykuł
powrót do góry