Dziennik rejestru zmian

---

Menu

2017 2016 2015 2014 2013 2012
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
23.06.2017 16:28 Rafał Babraj Aktualizacja: konsultanci krajowi, MON, województwa: śląskie, warmińsko-mazurskie, opolskie, lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, małopolskie, pomorskie, podlaskie, łódzkie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
23.06.2017 15:15 Rafał Babraj Aktualizacja Petycja dotycząca Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
23.06.2017 15:11 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
23.06.2017 15:10 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
23.06.2017 15:04 Rafał Babraj Aktualizacja: konsultanci krajowi, MON, województwa: śląskie, warmińsko-mazurskie, opolskie, lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, małopolskie, pomorskie, podlaskie, łódzkie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
23.06.2017 10:50 Rafał Babraj Aktualizacja 4a - Recenzje treści stanowiących bazę merytoryczną dla zadań realizowanych w ramach celu nr 6 Narodowego Programu Zdrowia
23.06.2017 10:47 Rafał Babraj Utworzono artykuł 4a - Recenzje treści stanowiących bazę merytoryczną dla zadań realizowanych w ramach celu nr 6 Narodowego Programu Zdrowia
23.06.2017 10:47 Rafał Babraj Aktualizacja 5 - Opracowanie wytycznych wynikających z doświadczeń z realizacji celu nr 6 NPZ dla Narodowego Programu Zdrowia na kolejne lata
23.06.2017 09:30 Rafał Babraj Utworzono artykuł Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 lipca 2017 r.
23.06.2017 08:44 Rafał Babraj Aktualizacja Petycja o ochronie danych osobowych
23.06.2017 08:00 Rafał Babraj Utworzono artykuł Inspektor ds. obsługi informatycznej urzędu w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego
22.06.2017 14:44 Rafał Babraj Utworzono artykuł Petycja o ochronie danych osobowych
22.06.2017 13:12 Rafał Babraj Utworzono artykuł 5 - Opracowanie wytycznych wynikających z doświadczeń z realizacji celu nr 6 NPZ dla Narodowego Programu Zdrowia na kolejne lata
22.06.2017 11:37 Rafał Babraj Utworzono artykuł Informacja o wynikach naboru
22.06.2017 09:50 Rafał Babraj Aktualizacja Podsekretarz Stanu
Zbigniew J. Król
21.06.2017 16:15 Rafał Babraj Aktualizacja: konsultanci krajowi, MON, województwa: śląskie, warmińsko-mazurskie, opolskie, lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, małopolskie, pomorskie, podlaskie, łódzkie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
21.06.2017 15:15 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.16.2017.AR
21.06.2017 15:11 Rafał Babraj Utworzono artykuł Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania pn. "Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów" w zakresie zakupu podstawowego wyposażenia laboratorium genetycznego (molekularnego/cytogenetycznego) dla personalizowanej opieki medycznej nad chorymi na nowotwory w 2017 r.
21.06.2017 14:46 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.18.2017.AB
21.06.2017 13:51 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
20.06.2017 15:57 Rafał Babraj Utworzono artykuł Petycja w sprawie objęcia refundacją leku Prolastin (inhibitor alfa-1-proteinazy)
20.06.2017 15:41 Rafał Babraj Aktualizacja Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie zadań pn. "Wsparcie psychologiczne dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich" na lata 2017-2019 oraz "Wsparcie procesu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych" w latach 2017-2018
20.06.2017 15:40 Rafał Babraj Aktualizacja Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania pn. „Wsparcie psychologiczne dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich” na lata 2017 - 2019.
20.06.2017 15:39 Rafał Babraj Aktualizacja Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania pn. „Wsparcie procesu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych” w latach 2017-2018
20.06.2017 15:34 Rafał Babraj Utworzono artykuł Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie zadań pn. "Wsparcie psychologiczne dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich" na lata 2017-2019 oraz "Wsparcie procesu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych" w latach 2017-2018
20.06.2017 13:21 Rafał Babraj Aktualizacja: konsultanci krajowi, MON, województwa: śląskie, warmińsko-mazurskie, opolskie, lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, małopolskie, pomorskie, podlaskie, łódzkie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
19.06.2017 16:33 Rafał Babraj Aktualizacja: konsultanci krajowi, MON, województwa: dolnośląskie, lubelskie, lubuskie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
19.06.2017 14:49 Rafał Babraj Dodano: wyjaśnienia do SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.13.2017.AB
19.06.2017 13:03 Rafał Babraj Aktualizacja Kontakt
19.06.2017 12:49 Rafał Babraj Zmiana redakcyjna Petycja dotycząca zawodu ratownika medycznego
19.06.2017 12:48 Rafał Babraj Utworzono artykuł Petycja dotycząca zawodu ratownika medycznego
19.06.2017 12:25 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016 – 2018 w zakresie zadania: Wyposażenie i doposażenie gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję podstawową
14.06.2017 15:20 Oliwia Siwińska Utworzono artykuł Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.18.2017.AB
14.06.2017 14:28 Monika Latoszek Dodano: wynik postępowania Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.14.2017.AR
14.06.2017 12:14 Monika Latoszek Utworzono artykuł Petycja powtórna w sprawie Planu Systemu Ratownictwa Medycznego Województwa Śląskiego
14.06.2017 12:09 Monika Latoszek Utworzono artykuł Petycja dotycząca zawodu technika farmaceutycznego
13.06.2017 14:55 Monika Latoszek Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.16.2017.AR
13.06.2017 14:54 Monika Latoszek Utworzono artykuł Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.16.2017.AR
13.06.2017 14:41 Monika Latoszek Dodano: wyjaśnienia do SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.13.2017.AB
13.06.2017 14:41 Monika Latoszek Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.13.2017.AB
13.06.2017 13:17 Monika Latoszek Aktualizacja Lista realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020", zadania pn.: „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” – w części II
13.06.2017 13:08 Monika Latoszek Dodano: Lista ofert spełniających warunki formalne Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” – część II
13.06.2017 13:07 Monika Latoszek Utworzono artykuł Lista realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020", zadania pn.: „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” – w części II
12.06.2017 16:14 Monika Latoszek Dodano: Informacja o pierwszym posiedzeniu Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania pn. "Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce"
12.06.2017 16:13 Monika Latoszek Aktualizacja Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie zadań pn. „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce”
12.06.2017 16:12 Monika Latoszek Aktualizacja Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie zadań pn. „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce”
12.06.2017 15:59 Monika Latoszek Aktualizacja Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie zadań pn. . „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce”
12.06.2017 15:58 Monika Latoszek Utworzono artykuł Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie zadań pn. „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce”
12.06.2017 15:09 Monika Latoszek Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
12.06.2017 13:07 Monika Latoszek Dodano: Informację o pierwszym posiedzeniu Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania „Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ” na lata 2017-2018
12.06.2017 13:06 Monika Latoszek Utworzono artykuł Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie zadań pn. „Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ” na lata 2017-2018
09.06.2017 10:10 Oliwia Siwińska Sprostowanie ogłoszenia 2.4 - Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej
09.06.2017 10:02 Oliwia Siwińska Utworzono artykuł Sprostowanie dotyczące ogłoszenia pn. Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej
08.06.2017 11:44 Monika Latoszek aktualizacja: konsultancie mon, województwo zachodniopomorskie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
07.06.2017 16:09 Monika Latoszek aktualizacja: konsultancie krajowi Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
07.06.2017 15:29 Monika Latoszek Sprostowanie ogłoszenia 2.4 - Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej
07.06.2017 14:24 Monika Latoszek Aktualizacja Sprostowanie dotyczące ogłoszenia pn. Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej
07.06.2017 14:24 Monika Latoszek Utworzono artykuł Sprostowanie dotyczące ogłoszenia pn. Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej
07.06.2017 13:40 Monika Latoszek aktualizacja: województwa małopolskiego Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
07.06.2017 13:39 Monika Latoszek aktualizacja: województwa małopolskiego Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
07.06.2017 13:10 Monika Latoszek aktualizacja: konsultanci krajowi Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
07.06.2017 12:32 Monika Latoszek aktualizacja: województwa Małopolskiego, Pomorskiego, Lubelskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego i Łódzkiego Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
07.06.2017 10:47 Monika Latoszek Aktualizacja Wykaz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców
07.06.2017 10:44 Monika Latoszek Aktualizacja Wykaz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców
06.06.2017 15:55 Oliwia Siwińska Aktualizacja Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ, przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu
06.06.2017 11:14 lukasznowicki Aktualizacja Wykaz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców - 2016
06.06.2017 11:13 lukasznowicki Aktualizacja Wykaz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców - 2016
06.06.2017 09:11 Monika Latoszek Aktualizacja Ogłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia (promocja karmienia piersią)
05.06.2017 16:16 Monika Latoszek Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia (promocja karmienia piersią)
05.06.2017 13:29 Monika Latoszek Utworzono artykuł Wykaz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców - 2016
05.06.2017 13:11 Monika Latoszek Utworzono artykuł Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ, przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu
02.06.2017 16:53 Monika Latoszek Dodano: wybór realizatorów Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania dotyczącego wyposażenia i doposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy w latach 2017-2018
02.06.2017 16:50 Monika Latoszek Aktualizacja Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów zadania dotyczącego wyposażenia i doposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy w latach 2017-2018, w ramach programu wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
02.06.2017 15:04 Monika Latoszek Dodano: wybór realizatorów Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania dotyczącego wyposażenia i doposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy w latach 2017-2018
02.06.2017 15:03 Monika Latoszek Utworzono artykuł Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów zadania dotyczącego wyposażenia i doposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy w latach 2017-2018, w ramach programu wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
02.06.2017 14:56 Monika Latoszek Aktualizacja Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
02.06.2017 14:55 Monika Latoszek Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
02.06.2017 14:51 Monika Latoszek Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
02.06.2017 11:40 Monika Latoszek Dodano: listę realizatorów Ogłoszenie o konkursie na wybór realizatorów Programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pn. Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016 – 2018, w zakresie zadania: Wyposażenie i doposażenie w sprzęt i aparaturę gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję podstawową
02.06.2017 11:38 Monika Latoszek Utworzono artykuł Lista oferentów, którzy zostali wybrani jako realizatorzy programu polityki zdrowotnej pn. Program wsparcia ambulatoryjnego leczenia zespołu stopy cukrzycowej na lata 2016-2018 w ramach zadania: Wyposażenie i doposażenie w sprzęt i aparaturę gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję podstawową
02.06.2017 11:20 Monika Latoszek Utworzono artykuł Recenzje treści stanowiących bazę merytoryczną dla zadań realizowanych w ramach celu nr 6 Narodowego Programu Zdrowia
02.06.2017 07:01 Monika Latoszek Utworzono artykuł Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
01.06.2017 16:19 Monika Latoszek aktualizacja: województwo mazowieckie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
01.06.2017 14:44 Monika Latoszek Aktualizacja Kontakt
31.05.2017 16:01 Monika Latoszek Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.10.2017.AB
31.05.2017 14:47 Monika Latoszek aktualizacja: województwo lubelskie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
31.05.2017 13:41 Monika Latoszek aktualizacja: województwo lubelskie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
30.05.2017 14:17 Monika Latoszek Dodano: Informację z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.14.2017.AR
30.05.2017 14:11 Monika Latoszek Utworzono artykuł Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania pn. „Wsparcie procesu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych” w latach 2017-2018
30.05.2017 14:02 Monika Latoszek Utworzono artykuł Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania pn. „Wsparcie psychologiczne dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich” na lata 2017 - 2019.
30.05.2017 13:50 Monika Latoszek Aktualizacja Ogłoszenie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn: Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016 – 2018
30.05.2017 13:31 Monika Latoszek Aktualizacja Ogłoszenie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn: Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016 – 2018
30.05.2017 13:26 Monika Latoszek Utworzono artykuł Ogłoszenie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn: Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016 – 2018
30.05.2017 08:15 Monika Latoszek Aktualizacja Kontakt
29.05.2017 15:56 Monika Latoszek Aktualizacja 2.3a - Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady
29.05.2017 15:53 Monika Latoszek Aktualizacja Ogłoszenie o wyborze realizatora
29.05.2017 15:52 Monika Latoszek Utworzono artykuł Ogłoszenie o wyborze realizatora
29.05.2017 15:37 Monika Latoszek Aktualizacja Ogłoszenie dotyczące zadania: Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady (NPZ.CO6_2_3_a_2017)
29.05.2017 15:35 Monika Latoszek Utworzono artykuł 2.3a - Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady
26.05.2017 14:47 Rafał Babraj aktualizacja: województwo lubelskie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
26.05.2017 14:23 Rafał Babraj Utworzono artykuł Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania pn. "Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce"
26.05.2017 09:02 Rafał Babraj Utworzono artykuł 2.4 - Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej
25.05.2017 15:58 Rafał Babraj aktualizacja: województwo lubelskie, pomorskie, małopolskie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
24.05.2017 13:16 Rafał Babraj Aktualizacja Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii” na lata 2017-2019
24.05.2017 13:15 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o wyborze realizatorów zadania pn.: „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii” na lata 2017-2019
24.05.2017 13:05 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" w zakresie zadania "Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych" - część I
24.05.2017 13:04 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o wyborze realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” - w części I
24.05.2017 12:56 Rafał Babraj Aktualizacja Petycja w związku z przekazaniem do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
24.05.2017 10:09 Rafał Babraj aktualizacja: województwo lubelskie, pomorskie, małopolskie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
24.05.2017 09:09 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
24.05.2017 09:00 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” – część II
24.05.2017 08:58 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” – część II
24.05.2017 08:44 Rafał Babraj Aktualizacja Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania „Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ” na lata 2017-2018
24.05.2017 08:44 Rafał Babraj Utworzono artykuł Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania „Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ” na lata 2017-2018
22.05.2017 14:55 Rafał Babraj Utworzono artykuł Lista ofert spełniających warunki formalne w konkursie w ramach Krajowego programu zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019 w zakresie zadania pn. wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny w roku 2017 oraz realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w szpitalu w latach 2017-2018
22.05.2017 14:51 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019 w zakresie zadania pn. wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny w roku 2017 oraz realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w szpitalu w latach 2017-2018
22.05.2017 13:26 Rafał Babraj Utworzono artykuł Aktualizacja załącznika dla zadania NPZ.CO5.3.1.2017
22.05.2017 13:20 Rafał Babraj Aktualizacja 3.1 – Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie problematyki geriatrycznej i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego
22.05.2017 12:37 Rafał Babraj Aktualizacja Komisja Ekonomiczna
22.05.2017 09:40 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o wyborze realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016 – 2020" w zakresie zadania na rok 2017
22.05.2017 09:38 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o wyborze realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016 – 2020" w zakresie zadania na rok 2017
22.05.2017 09:36 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016 – 2020" – w zakresie zadań na rok 2017
22.05.2017 09:28 Rafał Babraj aktualizacja: województwo lubelskie, pomorskie, małopolskie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
19.05.2017 13:21 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
19.05.2017 12:04 Rafał Babraj Aktualizacja Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu
19.05.2017 12:01 Rafał Babraj Utworzono artykuł Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu
18.05.2017 15:50 Rafał Babraj Utworzono artykuł Petycja w sprawie uzupełnienia procedur ratownictwa dla chorych na hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne
18.05.2017 15:37 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.14.2017.AR
18.05.2017 15:01 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
18.05.2017 14:52 Rafał Babraj Aktualizacja Informacja o wynikach naboru
18.05.2017 14:51 Rafał Babraj Utworzono artykuł Informacja o wynikach naboru
18.05.2017 13:16 Rafał Babraj aktualizacja: województwo śląskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
18.05.2017 12:12 Rafał Babraj aktualizacja: województwo lubuskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
18.05.2017 11:40 Rafał Babraj Aktualizacja Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi gastronomicznej w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z załączonym Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia
18.05.2017 11:32 Rafał Babraj aktualizacja: województwo świętokrzyskie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
18.05.2017 11:12 Rafał Babraj Utworzono artykuł Petycja w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę efektywności i stabilności opieki onkologicznej w Polsce
18.05.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Audytor wewnętrzny w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Audytu Wewnętrznego w Biurze Dyrektora Generalnego
17.05.2017 16:12 Rafał Babraj Aktualizacja Petycja dotycząca Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
17.05.2017 16:08 Rafał Babraj Utworzono artykuł Petycja dotycząca Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
17.05.2017 14:26 Rafał Babraj Utworzono artykuł Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 maja 2017 r.
17.05.2017 13:49 Rafał Babraj Aktualizacja Minister Zdrowia
Konstanty Radziwiłł
17.05.2017 13:42 Rafał Babraj aktualizacja: województwo dolnośląskie, łódzkie, lubuskie, małopolskie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
17.05.2017 12:51 Rafał Babraj Aktualizacja Regulamin organizacyjny
17.05.2017 12:49 Rafał Babraj Aktualizacja Praktyki studenckie
17.05.2017 12:48 Rafał Babraj Aktualizacja Praktyki studenckie
17.05.2017 12:47 Rafał Babraj Aktualizacja Regulamin organizacyjny
16.05.2017 15:38 Monika Latoszek Aktualizacja Kontakt
16.05.2017 14:48 Rafał Babraj Utworzono artykuł Lista ofert spełniających warunki formalne w konkursie na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” – część I
16.05.2017 14:46 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" w zakresie zadania "Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych" - część I
15.05.2017 16:18 Rafał Babraj Utworzono artykuł Petycja w sprawie "pilnego stworzenia procedur ratownictwa dla chorych na hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne"
15.05.2017 16:00 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
15.05.2017 15:51 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
15.05.2017 15:48 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
15.05.2017 13:56 Rafał Babraj Utworzono artykuł Informacja o unieważnieniu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ” na lata 2017 – 2018
15.05.2017 13:53 Rafał Babraj Aktualizacja Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania „Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ” na lata 2017-2018
15.05.2017 12:28 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o postępowaniu nr BGJ.270.15.2017AB (w trybie art. 138o ustawy)
15.05.2017 12:14 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.14.2017.AR
15.05.2017 12:05 Rafał Babraj aktualizacja: województwo dolnośląskie, łódzkie, lubuskie, małopolskie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
15.05.2017 11:29 Rafał Babraj aktualizacja: województwo podlaskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
15.05.2017 11:00 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016-2020, w zakresie zadań: edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki depresji za pomocą środków masowego przekazu oraz profilaktyka depresji w grupach o podwyższonym ryzyku przy udziale wybranych pracowników szkół oraz systemu opieki zdrowotnej
15.05.2017 10:20 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016-2020, w zakresie zadań: edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki depresji za pomocą środków masowego przekazu oraz profilaktyka depresji w grupach o podwyższonym ryzyku przy udziale wybranych pracowników szkół oraz systemu opieki zdrowotnej
13.05.2017 13:28 Monika Latoszek Utworzono artykuł Petycja w sprawie wsparcia i pomocy w utworzeniu procedur dla ratownictwa medycznego, które zapewnią bezpieczeństwo chorym w sytuacjach nagłych
13.05.2017 13:27 Monika Latoszek Utworzono artykuł Petycja w sprawie wsparcia i pomocy w utworzeniu procedur dla ratownictwa medycznego, które zapewnią bezpieczeństwo chorym w sytuacjach nagłych
13.05.2017 13:26 Monika Latoszek Utworzono artykuł Petycja w sprawie wsparcia i pomocy w utworzeniu procedur dla ratownictwa medycznego, które zapewnią bezpieczeństwo chorym w sytuacjach nagłych
13.05.2017 13:26 Monika Latoszek Utworzono artykuł Petycja w sprawie wsparcia i pomocy w utworzeniu procedur dla ratownictwa medycznego, które zapewnią bezpieczeństwo chorym w sytuacjach nagłych
12.05.2017 13:12 Rafał Babraj aktualizacja: województwo lubelskie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
12.05.2017 09:41 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
11.05.2017 15:06 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
11.05.2017 15:05 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
11.05.2017 13:35 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.13.2017.AB
11.05.2017 13:31 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.13.2017.AB
11.05.2017 12:30 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.13.2017.AB
10.05.2017 15:53 Rafał Babraj Zmiana redakcyjna Petycja Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców
10.05.2017 15:42 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
10.05.2017 14:33 Rafał Babraj Utworzono artykuł 3.1 – Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie problematyki geriatrycznej i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego
09.05.2017 14:43 Rafał Babraj Aktualizacja Kontakt
09.05.2017 14:06 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.12.2017.AB
09.05.2017 09:48 Rafał Babraj Aktualizacja Komunikat dotyczący regulacji prawnych w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
09.05.2017 09:34 Rafał Babraj Utworzono artykuł Komunikat dotyczący regulacji prawnych w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
09.05.2017 09:25 Rafał Babraj Aktualizacja Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
09.05.2017 09:21 Rafał Babraj Aktualizacja Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
08.05.2017 15:51 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" w zakresie zadania "Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych" - część I
08.05.2017 15:50 Rafał Babraj Utworzono artykuł Lista ofert spełniających warunki formalne w konkursie na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” – część I
08.05.2017 15:24 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
08.05.2017 15:20 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
08.05.2017 09:57 Rafał Babraj aktualizacja: województwo podkarpackie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
08.05.2017 09:35 Rafał Babraj aktualizacja: województwo podkarpackie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
08.05.2017 09:06 Rafał Babraj Aktualizacja Lista ofert spełniających warunki formalne w konkursie na wybór realizatorów Programu Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016 – 2018, w zakresie zadania: Wyposażenie i doposażenie w sprzęt i aparaturę gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję podstawową
08.05.2017 09:06 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o konkursie na wybór realizatorów Programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pn. Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016 – 2018, w zakresie zadania: Wyposażenie i doposażenie w sprzęt i aparaturę gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję podstawową
08.05.2017 09:05 Rafał Babraj Utworzono artykuł Lista ofert spełniających warunki formalne w konkursie na wybór realizatorów Programu Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016 – 2018, w zakresie zadania: Wyposażenie i doposażenie w sprzęt i aparaturę gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję podstawową
05.05.2017 16:14 Rafał Babraj Aktualizacja Kontakt
05.05.2017 12:14 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.11.2017.AR
05.05.2017 10:30 Rafał Babraj Aktualizacja Dyrektor Generalny
Anna Pankowska-Gałaj
05.05.2017 10:24 Rafał Babraj Aktualizacja Dyrektor Generalna
Anna Pankowska-Gałaj
05.05.2017 10:08 Rafał Babraj Aktualizacja Dyrektor Generalna
05.05.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Specjalista ds. finansowania inwestycji w Wydziale Inwestycji w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji
05.05.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Specjalista w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg
05.05.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Starszy specjalista w Wydziale Kształcenia w Regulowanych Zawodach Medycznych w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
04.05.2017 14:46 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.11.2017.AR
04.05.2017 13:25 Rafał Babraj Aktualizacja Wynik postępowania na kompleksową organizację i obsługę konferencji w ramach obszaru tematycznego „ochrona zdrowia” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Ministerstwo Zdrowia
04.05.2017 13:24 Rafał Babraj Utworzono artykuł Wynik postępowania na kompleksową organizację i obsługę konferencji w ramach obszaru tematycznego „ochrona zdrowia” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Ministerstwo Zdrowia
04.05.2017 12:57 Rafał Babraj Aktualizacja Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów
04.05.2017 12:56 Rafał Babraj Utworzono artykuł Informacja o wyborze realizatorów zadania pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatów rezonansu magnetycznego w 2017 r.
04.05.2017 12:51 Rafał Babraj Aktualizacja Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce
04.05.2017 12:50 Rafał Babraj Utworzono artykuł Informacja o wyborze realizatorów zadania: Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce w 2017 r.
04.05.2017 12:30 Rafał Babraj Aktualizacja Plan działalności
28.04.2017 19:26 Monika Latoszek Utworzono artykuł Wynik postępowania dotyczący ogłoszenia o konkursie ofert na kompleksową organizację i obsługę seminarium Funduszu Współpracy Dwustronnej w Norwegii
28.04.2017 19:20 Monika Latoszek Dodano: Wynik postępowania Ogłoszenie o konkursie ofert na kompleksową organizację i obsługę seminarium Funduszu Współpracy Dwustronnej w Norwegii
28.04.2017 15:41 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
28.04.2017 15:38 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
28.04.2017 15:35 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o postępowaniu nr BGJ.270.15.2017AB (w trybie art. 138o ustawy)
28.04.2017 14:41 Rafał Babraj Aktualizacja Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
28.04.2017 14:40 Rafał Babraj Aktualizacja Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2017 r. o sprostowaniu błędu
28.04.2017 14:38 Rafał Babraj Aktualizacja Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2017 r. o sprostowaniu błędu
28.04.2017 14:36 Rafał Babraj Utworzono artykuł Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2017 r. o sprostowaniu błędu
28.04.2017 12:03 Rafał Babraj aktualizacja: województwo podkarpackie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
28.04.2017 11:06 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów zadań: opracowanie i wdrożenie nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy, kończyny górnej i krtani w 2017 r.
28.04.2017 11:05 Rafał Babraj Dodano: Informację Konkurs ofert na wybór w roku 2017 realizatora programu w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia - przeszczepienia kończyny górnej
28.04.2017 11:03 Rafał Babraj Informacja o posiedzeniu Komisji Konkursowej Konkurs ofert na wybór w roku 2017 realizatora programu w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy
28.04.2017 11:03 Rafał Babraj dodano: Informacja o pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej Konkurs ofert na wybór w roku 2017 realizatora programu w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem krtani
28.04.2017 10:39 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o postępowaniu nr BGJ.270.15.2017AB (w trybie art. 138o ustawy)
27.04.2017 16:18 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
27.04.2017 15:34 Rafał Babraj Aktualizacja Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
27.04.2017 15:30 Rafał Babraj Utworzono artykuł 2.2b - Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia prokreacyjnego (materiały informacyjne z zakresu zdrowia prokreacyjnego)
27.04.2017 15:30 Rafał Babraj Utworzono artykuł 2.2a - Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia prokreacyjnego (kampania w środkach komunikacji miejskiej)
27.04.2017 15:00 Rafał Babraj Utworzono artykuł Petycja w sprawie profilaktyki i leczenia metodami naturalnymi chorób nowotworowych
27.04.2017 14:51 Rafał Babraj Utworzono artykuł Petycja w sprawie szkodliwości aspartamu
27.04.2017 13:19 Rafał Babraj Aktualizacja Petycja w sprawie interwencji w kwestii dostępu do Zintegrowanego Systemu Pacjenta
27.04.2017 12:40 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.11.2017.AR
27.04.2017 09:14 Monika Latoszek Aktualizacja Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym
27.04.2017 08:52 Monika Latoszek Utworzono artykuł Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym
26.04.2017 16:55 Monika Latoszek Utworzono artykuł Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
26.04.2017 11:53 Rafał Babraj Utworzono artykuł Petycja w sprawie zawodu opiekun medyczny
25.04.2017 15:37 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.12.2017.AB
25.04.2017 15:26 Rafał Babraj Aktualizacja Kontrola zarządcza
25.04.2017 15:25 Rafał Babraj Aktualizacja Kontrola zarządcza
25.04.2017 13:42 Rafał Babraj Utworzono artykuł Petycja w sprawie interwencji w kwestii dostępu do Zintegrowanego Systemu Pacjenta
25.04.2017 13:31 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
25.04.2017 09:12 Monika Latoszek Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.11.2017.AR
25.04.2017 09:02 Rafał Babraj Utworzono artykuł Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi gastronomicznej w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z załączonym Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia
25.04.2017 08:55 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o postępowaniu nr BGJ.270.15.2017AB (w trybie art. 138o ustawy)
25.04.2017 08:55 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o postępowaniu nr BGJ.270.15.2017AB (w trybie art. 138o ustawy)
24.04.2017 16:11 Rafał Babraj Utworzono artykuł Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 maja 2017 r.
24.04.2017 16:05 Rafał Babraj Aktualizacja Reguły tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
24.04.2017 15:26 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
24.04.2017 12:57 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert oraz zmianie terminu pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” – część I
24.04.2017 12:52 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" w zakresie zadania "Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych" - część I
24.04.2017 10:59 Rafał Babraj Aktualizacja Komisja Ekonomiczna
24.04.2017 10:50 Rafał Babraj Aktualizacja Komisja Ekonomiczna
21.04.2017 15:17 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o wyborze realizatora programu w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem jelita w 2017 r
21.04.2017 15:13 Rafał Babraj Dodoano: informację Konkurs ofert na wybór w roku 2017 realizatora programu w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem jelita
21.04.2017 15:05 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenia o brakach formalnych w zakresie zadań pn. „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii” na lata 2017-2019 oraz „Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ” na lata 2017-2018
21.04.2017 14:53 Rafał Babraj Aktualizacja Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania „Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ” na lata 2017-2018
21.04.2017 14:51 Rafał Babraj Aktualizacja Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii” na lata 2017-2019
21.04.2017 13:32 Rafał Babraj Aktualizacja Petycja w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla diagnostów laboratoryjnych
21.04.2017 11:37 Rafał Babraj Aktualizacja Wykaz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców
21.04.2017 10:55 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
21.04.2017 09:17 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowej o niewyłonieniu realizatora zadania NPZ.CO6_2_2_2017
20.04.2017 16:18 Rafał Babraj aktualizacja: województwo podkarpackie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
20.04.2017 15:41 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
20.04.2017 15:40 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
20.04.2017 15:08 Rafał Babraj aktualizacja - województwa: świętokrzyskie, dolnośląskie, lubuskie, lubelskie, małopolskie, opolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
20.04.2017 13:26 Rafał Babraj aktualizacja: konsultanci krajowi, konsultacji ds. obronności Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
20.04.2017 13:23 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.10.2017.AB
20.04.2017 12:37 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.14.2017.AR
20.04.2017 12:37 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.10.2017.AB
20.04.2017 11:49 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.12.2017.AB
20.04.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Specjalista ds. rozwoju zawodowego w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Szkoleń w Biurze Kadr
20.04.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
19.04.2017 15:00 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016 – 2020" – w zakresie zadań na rok 2017
19.04.2017 15:00 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016 – 2020" – w zakresie zadań na rok 2017
19.04.2017 14:45 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.11.2017.AR
19.04.2017 14:03 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o konkursie ofert na kompleksową organizację i obsługę seminarium Funduszu Współpracy Dwustronnej w Norwegii
19.04.2017 14:02 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o konkursie ofert na kompleksową organizację i obsługę seminarium Funduszu Współpracy Dwustronnej w Norwegii
19.04.2017 14:01 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o konkursie ofert na kompleksową organizację i obsługę seminarium Funduszu Współpracy Dwustronnej w Norwegii
18.04.2017 15:53 Monika Latoszek Utworzono artykuł Zaproszenie do składania ofert na kompleksową organizację i obsługę konferencji w ramach obszaru tematycznego „ochrona zdrowia” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Ministerstwo Zdrowia
18.04.2017 15:21 Monika Latoszek Utworzono artykuł Petycja dotycząca noweli Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
14.04.2017 12:53 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o konkursie ofert na kompleksową organizację i obsługę seminarium Funduszu Współpracy Dwustronnej w Norwegii
14.04.2017 12:51 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o konkursie ofert na kompleksową organizację i obsługę seminarium Funduszu Współpracy Dwustronnej w Norwegii
14.04.2017 11:44 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
14.04.2017 11:24 Rafał Babraj Utworzono artykuł Petycja w sprawie zmiany przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
14.04.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
14.04.2017 08:00 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
13.04.2017 13:36 Rafał Babraj Aktualizacja Petycja w związku z przekazaniem do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
13.04.2017 13:10 Rafał Babraj Utworzono artykuł Petycja w związku z przekazaniem do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
13.04.2017 12:25 Rafał Babraj Aktualizacja Minister Zdrowia
Konstanty Radziwiłł
13.04.2017 12:22 Rafał Babraj Aktualizacja Sekretarz Stanu
Józefa Szczurek-Żelazko
13.04.2017 12:21 Rafał Babraj Aktualizacja Podsekretarz Stanu
Piotr Gryza
13.04.2017 12:20 Rafał Babraj Aktualizacja Podsekretarz Stanu
Katarzyna Głowala
13.04.2017 12:09 Rafał Babraj Aktualizacja Sekretarz Stanu
Józefa Szczurek-Żelazko
13.04.2017 12:03 Rafał Babraj Aktualizacja Podsekretarz Stanu
Marek Tombarkiewicz
13.04.2017 12:02 Rafał Babraj Aktualizacja Podsekretarz Stanu
Marek Tombarkiewicz
13.04.2017 11:58 Rafał Babraj Aktualizacja Podsekretarz Stanu
Zbigniew J. Król
13.04.2017 11:43 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.8.2017.AR
13.04.2017 10:58 Rafał Babraj Utworzono artykuł Petycja o "przestrzeganie Konstytucji, Praw Pacjenta i Praw Człowieka oraz zaniechanie nakładania uciążliwych grzywien w celu przymuszenia do szczepienia"
13.04.2017 09:43 Monika Latoszek Archiwalny Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ogłasza konkurs na stanowisko: Zastępcy dyrektora ds. Medycznych w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym
13.04.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Główny specjalista ds. analiz danych na potrzeby pojedynczego szpitala w Polsce w Departamencie Analiz i Strategii
13.04.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Główny specjalista ds. opracowania modeli w Departamencie Analiz i Strategii
13.04.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Główny specjalista ds. rozwoju bazy analiz systemowych i wdrożeniowych w Departamencie Analiz i Strategii
13.04.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Specjalista ds. analiz dużych zbiorów danych w Departamencie Analiz i Strategii
13.04.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Specjalista ds. analiz podmiotów leczniczych na podstawie dużych zbiorów danych w Departamencie Analiz i Strategii
13.04.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Główny specjalista ds. analiz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Departamencie Analiz i Strategii
13.04.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Główny specjalista ds. programowania dla baz danych w Departamencie Analiz i Strategii
12.04.2017 14:57 Rafał Babraj Utworzono artykuł Lista ofert spełniających i niespełniających wymagań formalnych w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem krtani
12.04.2017 14:56 Rafał Babraj Utworzono artykuł Lista ofert spełniających i niespełniających wymagań formalnych w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy
12.04.2017 14:52 Rafał Babraj dodano: Informacja o pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej Konkurs ofert na wybór w roku 2017 realizatora programu w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem krtani
12.04.2017 14:51 Rafał Babraj Informacja o posiedzeniu Komisji Konkursowej Konkurs ofert na wybór w roku 2017 realizatora programu w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy
12.04.2017 14:43 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.8.2017.AR
12.04.2017 14:19 Monika Latoszek Aktualizacja Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym
12.04.2017 14:19 Monika Latoszek Utworzono artykuł Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym
12.04.2017 13:33 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogólne schematy procedur kontroli
12.04.2017 09:51 Monika Latoszek Aktualizacja Podsekretarz Stanu
Katarzyna Głowala
12.04.2017 09:07 Monika Latoszek Dodano: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.9.2017AB
12.04.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Starszy specjalista w Wydziale Obsługi Mediów w Biurze Prasy i Promocji
12.04.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Starszy specjalista w Wydziale Zdrowia Środowiskowego w Departamencie Zdrowia Publicznego
12.04.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Starszy specjalista w Wydziale Budżetu w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji
12.04.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Specjalista w Wydziale Obsługi Mediów w Biurze Prasy i Promocji
12.04.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Specjalista w Wydziale Wynagrodzeń w Biurze Dyrektora Generalnego
12.04.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Główny specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych
11.04.2017 16:13 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.7.2017.AR
11.04.2017 13:14 Rafał Babraj Aktualizacja Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie zadań pn. "Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ" na lata 2017-2018 oraz "Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii" na lata 2017-2019
11.04.2017 13:12 Rafał Babraj Aktualizacja Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie zadań pn. "Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ" na lata 2017-2018 oraz "Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii" na lata 2017-2019
11.04.2017 13:11 Rafał Babraj Aktualizacja Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie zadań pn. "Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ" na lata 2017-2018 oraz "Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii" na lata 2017-2019
11.04.2017 13:11 Rafał Babraj Utworzono artykuł Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie zadań pn. "Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ" na lata 2017-2018 oraz "Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii" na lata 2017-2019
11.04.2017 13:08 Rafał Babraj Aktualizacja Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii” na lata 2017-2019
11.04.2017 13:07 Rafał Babraj Aktualizacja Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania „Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ” na lata 2017-2018
11.04.2017 10:30 Rafał Babraj Utworzono artykuł Lista ofert spełniających i niespełniających wymagań formalnych w zakresie zadania dotyczącego wyposażenia i doposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy w latach 2017-2018
11.04.2017 10:28 Rafał Babraj Aktualizacja Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania dotyczącego wyposażenia i doposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy w latach 2017-2018
11.04.2017 10:24 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019 w zakresie zadania pn. wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny w roku 2017 oraz realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w szpitalu w latach 2017-2018
11.04.2017 10:20 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019 w zakresie zadania pn. wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny w roku 2017 oraz realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w szpitalu w latach 2017-2018
10.04.2017 16:15 Monika Latoszek Dodano: Informację Konkurs ofert na wybór w roku 2017 realizatora programu w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia - przeszczepienia kończyny górnej
10.04.2017 16:14 Monika Latoszek Utworzono artykuł Lista ofert spełniających i niespełniających wymagań formalnych wraz ze wskazaniem braków formalnych w zakresie zadania dotyczącego opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem kończyny górnej
10.04.2017 16:13 Monika Latoszek Dodoano: informację Konkurs ofert na wybór w roku 2017 realizatora programu w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem jelita
10.04.2017 16:11 Monika Latoszek Utworzono artykuł Lista ofert spełniających i niespełniających wymagań formalnych wraz ze wskazaniem braków formalnych w zakresie zadania dotyczącego opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem jelita
10.04.2017 16:09 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.9.2017AB
10.04.2017 15:07 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.12.2017.AB
10.04.2017 14:48 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia - sprostowanie
10.04.2017 14:47 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia - sprostowanie
10.04.2017 14:18 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" w zakresie zadania "Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych" - część I
07.04.2017 15:01 Rafał Babraj Utworzono artykuł Informacja o jednostkach spełniających i niespełniających warunków formalnych w konkursie ofert na wybór realizatorów zadania: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatów rezonansu magnetycznego
07.04.2017 14:58 Rafał Babraj Aktualizacja Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów
07.04.2017 14:37 Rafał Babraj Utworzono artykuł Petycja w sprawie pełnego finansowania hospicjów dziecięcych ze środków publicznych
07.04.2017 11:51 Rafał Babraj Aktualizacja Informacja o jednostkach spełniających i niespełniających warunków formalnych w konkursie ofert na wybór realizatorów zadania: Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce w 2017 r.
07.04.2017 11:39 Rafał Babraj Utworzono artykuł Informacja o jednostkach spełniających i niespełniających warunków formalnych w konkursie ofert na wybór realizatorów zadania: Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce w 2017 r.
07.04.2017 10:49 Rafał Babraj Aktualizacja Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce
06.04.2017 14:39 Rafał Babraj Utworzono artykuł 2.1.1 - Wypracowanie metodologii oceny środowiskowych zagrożeń zdrowia mieszkańców JST oraz udzielanie wsparcia przy opracowaniu wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych programów ochrony środowiska
06.04.2017 12:28 Rafał Babraj Aktualizacja Podsekretarz Stanu
Zbigniew J. Król
06.04.2017 12:24 Monika Latoszek Archiwalny Specjalista w dziedzinie public relations
05.04.2017 15:44 Rafał Babraj Utworzono artykuł Zadanie 19 - Rozwijanie, poszerzanie oferty i upowszechnianie działań (w tym programów profilaktycznych), które zapobiegają wielu zagrożeniom jednocześnie, a zarazem spełniają standardy naukowe
05.04.2017 15:44 Monika Latoszek Utworzono artykuł 3.1.9 - Analiza adekwatności i efektywności udzielanych profilaktycznych i edukacyjnych świadczeń opieki zdrowotnej
05.04.2017 15:43 Rafał Babraj Utworzono artykuł Zadanie 16 - Rozwijanie Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, okresowa ewaluacja funkcjonowania Systemu oraz realizowanych programów profilaktycznych.
05.04.2017 15:43 Monika Latoszek Aktualizacja 3.2.1 - Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu – cukrzyca
05.04.2017 15:42 Monika Latoszek Utworzono artykuł 3.1.5 - Prowadzenie w 2017 r. oraz w 2018 r. badań nad opracowaniem i wprowadzeniem systemu przyjaznego etykietowania żywności prostym przekazem dotyczącym zawartości poszczególnych składników odżywczych w żywności z wykorzystaniem wiedzy o wypracowanych dotychczas rozwiązaniach
05.04.2017 15:41 Rafał Babraj Utworzono artykuł 3.2 - Popularyzacja wiedzy w zakresie specyficznych potrzeb i uwarunkowań dietetycznych w grupie seniorów (w tym zapobieganie utracie masy ciała i chorobom metabolicznym). Organizacja szkoleń dla dietetyków z zakresu żywienia osób starszych w wieku 60 +.
05.04.2017 15:40 Monika Latoszek Utworzono artykuł 3.2.1 - Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu – jod
05.04.2017 15:40 Monika Latoszek Aktualizacja 5. 3.2.1 - Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu – cukrzyca
05.04.2017 15:39 Rafał Babraj Utworzono artykuł 3.2.1 - Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu - szpitale poradnie
05.04.2017 15:38 Monika Latoszek Aktualizacja 5. 3.2.1 - Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu – cukrzyca
05.04.2017 15:35 Monika Latoszek Aktualizacja 3.2.1 - Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu - szpitale poradnie
05.04.2017 15:35 Monika Latoszek Aktualizacja 3. 3.2.1 - Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu - szpitale poradnie
05.04.2017 15:33 Monika Latoszek Utworzono artykuł 3.2.1 - Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu – cukrzyca
05.04.2017 13:21 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.9.2017AB
05.04.2017 13:20 Rafał Babraj Dodano: ogłoszenie o wyniku Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.4.2017.AR
04.04.2017 08:00 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o konkursie na wybór realizatorów Programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pn. Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016 – 2018, w zakresie zadania: Wyposażenie i doposażenie w sprzęt i aparaturę gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję podstawową
03.04.2017 15:10 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.7.2017.AR
03.04.2017 13:33 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.8.2017.AR
03.04.2017 12:54 Rafał Babraj Archiwalny Rzecznik Praw Pacjenta
03.04.2017 10:33 Rafał Babraj aktualizacja województw: lubuskie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
01.04.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Podreferendarz do spraw obsługi sekretarsko-biurowej w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia
01.04.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Radca prawny w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Obsługi Procesowej i Postępowania Administracyjnego w Departamencie Prawnym
31.03.2017 15:48 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
31.03.2017 15:00 Rafał Babraj Aktualizacja Kontakt
31.03.2017 13:01 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.8.2017.AR
30.03.2017 13:56 Rafał Babraj Aktualizacja 2.4 - Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej
30.03.2017 13:35 Rafał Babraj Utworzono artykuł 2.4 - Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej
29.03.2017 14:45 Rafał Babraj Aktualizacja Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów
29.03.2017 14:34 Rafał Babraj Aktualizacja Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce
29.03.2017 14:32 Rafał Babraj Utworzono artykuł Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie zadań pn. "Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce" oraz "Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów"
29.03.2017 11:30 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.7.2017.AR
28.03.2017 15:56 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie Komisji Konkursowej o wyborze realizatora zadania NPZ.CO6_2_1_a_2017
28.03.2017 15:29 Rafał Babraj Aktualizacja Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”
28.03.2017 15:28 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania: „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury Kandydata na dawcę krwi”
28.03.2017 14:53 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania: „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury Kandydata na dawcę krwi”
28.03.2017 14:51 Rafał Babraj Aktualizacja Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”
28.03.2017 14:42 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowej o wyborze realizatora zadania NPZ.CO6_2_1_a_2017
28.03.2017 11:04 Rafał Babraj Aktualizacja Kontakt
28.03.2017 09:09 Monika Latoszek Aktualizacja Ogłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
28.03.2017 08:10 Monika Latoszek Archiwalny Specjalista w Wydziale Refundacyjno-Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji
28.03.2017 08:10 Monika Latoszek Archiwalny Starszy specjalista w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia
27.03.2017 16:12 Monika Latoszek Aktualizacja Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
27.03.2017 16:05 Monika Latoszek Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
27.03.2017 14:53 Monika Latoszek Utworzono artykuł Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii” na lata 2017-2019
27.03.2017 14:50 Monika Latoszek Utworzono artykuł Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania „Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ” na lata 2017-2018
27.03.2017 12:59 Monika Latoszek Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.9.2017AB
27.03.2017 12:45 Monika Latoszek Utworzono artykuł Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.8.2017.AR
27.03.2017 12:36 Monika Latoszek Utworzono artykuł Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.9.2017AB
27.03.2017 12:16 Monika Latoszek Aktualizacja Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania dotyczącego wyposażenia i doposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy w latach 2017-2018
24.03.2017 14:59 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
24.03.2017 14:52 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.7.2017.AR
24.03.2017 14:52 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.7.2017.AR
24.03.2017 12:04 Rafał Babraj Archiwalny Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Intensywnej Terapii – C oraz pielęgniarka oddziałowa II Oddziału Kardiologii i Angiologii - Szpital Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
24.03.2017 08:01 Rafał Babraj Archiwalny Główny specjalista ds. realizacji zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Biurze Dyrektora Generalnego
24.03.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Główny specjalista w Wydziale Budżetu w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji
23.03.2017 12:58 Rafał Babraj Aktualizacja Petycja w sprawie dostępu do leków Nusinersen oraz Translarna
23.03.2017 12:57 Rafał Babraj Utworzono artykuł Petycja w sprawie dostępu do leków Nusinersen oraz Translarna
23.03.2017 10:08 Rafał Babraj Aktualizacja Kontakt
22.03.2017 16:26 Rafał Babraj Aktualizacja 4a – Recenzje treści stanowiących bazę merytoryczną dla zadań realizowanych w ramach celu nr 6 Narodowego Programu Zdrowia [Archiwalny]
22.03.2017 11:53 Rafał Babraj Utworzono artykuł Petycja o "oparcie decyzji dotyczącej dostępności leku ellaOne wyłącznie na dostępnych danych medycznych, stanowiskach Komisji Europejskiej oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych”
21.03.2017 15:22 Rafał Babraj Dodano: ogłoszenie o wyniku Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.4.2017.AR
21.03.2017 15:16 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
21.03.2017 15:15 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
21.03.2017 13:45 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o wyborze realizatorów Programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pn: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021”
21.03.2017 13:44 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o wyborze realizatorów Programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pn: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021”
21.03.2017 13:42 Rafał Babraj Dodano: listę realizatorów Ogłoszenie o konkursie na wybór realizatorów Programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pn: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021”
21.03.2017 13:20 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.7.2017.AR
21.03.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Starszy specjalista ds. zdrowotnej polityki senioralnej i osób niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowotnej Polityki Senioralnej w Departamencie Zdrowia Publicznego
21.03.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Specjalista w Wydziale ds. Onkologii w Departamencie Polityki Zdrowotnej
21.03.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Zastępca dyrektora ds. Medycznych w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym
21.03.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Starszy specjalista w Wydziale Nadzoru Organizacyjno-Prawnego i Regulacji w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego
20.03.2017 16:16 Rafał Babraj Aktualizacja Kontakt
20.03.2017 14:26 Rafał Babraj Aktualizacja Komisja Ekonomiczna
20.03.2017 14:14 Rafał Babraj Aktualizacja Komisja Ekonomiczna
20.03.2017 14:11 Rafał Babraj Aktualizacja Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania dotyczącego wyposażenia i doposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy w latach 2017-2018
20.03.2017 14:07 Rafał Babraj Utworzono artykuł Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie wyposażenia i doposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy w latach 2017-2018
20.03.2017 13:54 Monika Latoszek Archiwalny Specjalista w dziedzinie public relations
20.03.2017 13:53 Monika Latoszek Archiwalny Specjalista w dziedzinie działań w mediach społecznościowych
20.03.2017 13:52 Monika Latoszek Archiwalny Specjalista w dziedzinie kampanii promocyjno-edukacyjnych
17.03.2017 12:33 Rafał Babraj Aktualizacja Petycja o umożliwienie psychologom ubiegania się o specjalizację w zakresie zdrowia środowiskowego
16.03.2017 14:42 Rafał Babraj Utworzono artykuł Informacja o wynikach naboru
15.03.2017 16:41 Rafał Babraj Aktualizacja Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania dotyczącego wyposażenia i doposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy w latach 2017-2018
15.03.2017 16:02 Monika Latoszek Utworzono artykuł Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania dotyczącego wyposażenia i doposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy w latach 2017-2018
15.03.2017 15:49 Monika Latoszek Utworzono artykuł Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów
15.03.2017 15:40 Monika Latoszek Utworzono artykuł Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce
15.03.2017 11:27 Rafał Babraj Aktualizacja Podsekretarz Stanu
Zbigniew Józef Król
15.03.2017 11:25 Rafał Babraj Aktualizacja Kontakt
15.03.2017 10:57 Monika Latoszek Dodano: Informacja o pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej Konkurs ofert na wybór w roku 2017 realizatora programu w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem jelita
15.03.2017 10:46 Monika Latoszek Utworzono artykuł Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem jelita
15.03.2017 10:44 Monika Latoszek Dodano: Informacja o pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej Konkurs ofert na wybór w roku 2017 realizatora programu w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia - przeszczepienia kończyny górnej
15.03.2017 10:43 Monika Latoszek Aktualizacja Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowego sposobu leczenia - przeszczepienia kończyny górnej
15.03.2017 10:43 Monika Latoszek Utworzono artykuł Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowego sposobu leczenia - przeszczepienia kończyny górnej
15.03.2017 10:42 Monika Latoszek dodano: Informacja o pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej Konkurs ofert na wybór w roku 2017 realizatora programu w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem krtani
15.03.2017 10:41 Monika Latoszek Utworzono artykuł Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem krtani
15.03.2017 10:39 Monika Latoszek Informacja o posiedzeniu Komisji Konkursowej Konkurs ofert na wybór w roku 2017 realizatora programu w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy
15.03.2017 10:38 Monika Latoszek Utworzono artykuł Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy
14.03.2017 14:48 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.6.2017.AB
14.03.2017 13:37 Monika Latoszek Dodano: ogłoszenie o wyniku Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.4.2017.AR
13.03.2017 13:46 Rafał Babraj aktualizacja województw: lubuskie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
13.03.2017 10:24 Rafał Babraj Aktualizacja Petycja w sprawie uruchomienia drugiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie miasta Kielce
13.03.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Starszy specjalista w Wydziale Wynagrodzeń w Biurze Dyrektora Generalnego
10.03.2017 12:30 Rafał Babraj Aktualizacja Konkurs ofert na wybór w roku 2017 realizatora programu w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem jelita
10.03.2017 08:56 Rafał Babraj Aktualizacja 4a – Recenzje treści stanowiących bazę merytoryczną dla zadań realizowanych w ramach celu nr 6 Narodowego Programu Zdrowia
09.03.2017 15:53 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług kodowanego dostępu do serwisu monitoringu mediów
09.03.2017 15:52 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług kodowanego dostępu do serwisu monitoringu mediów
09.03.2017 15:22 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług kodowanego dostępu do serwisu monitoringu mediów
09.03.2017 14:30 Rafał Babraj Aktualizacja Konkurs ofert na wybór w roku 2017 realizatora programu w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem jelita
09.03.2017 14:28 Rafał Babraj Utworzono artykuł Konkurs ofert na wybór w roku 2017 realizatora programu w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy
09.03.2017 14:23 Rafał Babraj Utworzono artykuł Konkurs ofert na wybór w roku 2017 realizatora programu w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem krtani
09.03.2017 14:21 Rafał Babraj Aktualizacja Konkurs ofert na wybór w roku 2017 realizatora programu w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia - przeszczepienia kończyny górnej
09.03.2017 14:15 Rafał Babraj Utworzono artykuł Konkurs ofert na wybór w roku 2017 realizatora programu w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia - przeszczepienia kończyny górnej
09.03.2017 14:05 Rafał Babraj Utworzono artykuł Konkurs ofert na wybór w roku 2017 realizatora programu w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem jelita
09.03.2017 09:17 Oliwia Siwińska Aktualizacja Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 marca 2017
09.03.2017 09:13 Oliwia Siwińska Aktualizacja Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 15 marca 2017
09.03.2017 09:05 Oliwia Siwińska Utworzono artykuł Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 marca 2017
09.03.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Specjalista w Wydziale Transplantologii, Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Departamencie Polityki Zdrowotnej
09.03.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Specjalista w Wydziale Księgowości w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji
07.03.2017 12:32 Rafał Babraj Aktualizacja Petycja w sprawie projektu do Ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej
07.03.2017 09:18 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
07.03.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Starszy specjalista w Wydziale Promocji i Internetu w Biurze Prasy i Promocji
06.03.2017 16:01 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
06.03.2017 16:00 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
06.03.2017 15:59 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
06.03.2017 14:54 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
06.03.2017 12:55 Rafał Babraj Aktualizacja Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
06.03.2017 12:54 Rafał Babraj Utworzono artykuł Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
03.03.2017 15:38 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia – promocja karmienia piersią
03.03.2017 14:37 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o wyniku oceny formalnej oferty w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
03.03.2017 14:36 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o wyniku oceny oferty w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
03.03.2017 14:36 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o wynikach oceny oferty w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
03.03.2017 14:35 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
03.03.2017 14:30 Rafał Babraj Aktualizacja 4a - Recenzje treści stanowiących bazę merytoryczną dla zadań realizowanych w ramach celu nr 6 Narodowego Programu Zdrowia [Archiwalne]
03.03.2017 14:28 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o wyniku oceny formalnej oferty w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
03.03.2017 11:09 Rafał Babraj Utworzono artykuł 4a – Recenzje treści stanowiących bazę merytoryczną dla zadań realizowanych w ramach celu nr 6 Narodowego Programu Zdrowia [Archiwalny]
02.03.2017 12:46 Rafał Babraj Aktualizacja Tryb przyjmowania i załatwiania spraw
02.03.2017 11:36 Rafał Babraj Aktualizacja Kontrola zarządcza
02.03.2017 10:05 Rafał Babraj Aktualizacja Plan udzielania zamówień publicznych Ministerstwa Zdrowia w 2017 roku
01.03.2017 16:04 Rafał Babraj Utworzono artykuł Plan udzielania zamówień publicznych Ministerstwa Zdrowia w 2017 roku
01.03.2017 16:03 Rafał Babraj Aktualizacja Plan postępowań o udzielenie zamówień
01.03.2017 16:01 Rafał Babraj Aktualizacja Plan postępowań o udzielenie zamówień
01.03.2017 12:36 Rafał Babraj Aktualizacja Kontakt
28.02.2017 15:58 Rafał Babraj Utworzono artykuł Informacja o wynikach naboru
28.02.2017 12:43 Rafał Babraj Aktualizacja Minister Zdrowia
Konstanty Radziwiłł
28.02.2017 12:40 Rafał Babraj Aktualizacja Dyrektor Generalna
Izabela Trojanowska
28.02.2017 11:24 Rafał Babraj Aktualizacja Dyrektor Generalna
Izabela Trojanowska
28.02.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg
27.02.2017 15:32 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
27.02.2017 15:12 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
27.02.2017 14:34 Rafał Babraj Aktualizacja Kontakt
27.02.2017 13:18 Rafał Babraj Dodano: wyjaśnienia do SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu NR BGJ.270.5.2017.AR
24.02.2017 14:14 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.6.2017.AB
23.02.2017 16:12 Rafał Babraj Utworzono artykuł Obwieszczenie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2017 r.
23.02.2017 10:38 Rafał Babraj Aktualizacja Dyrektor Generalna
Izabela Trojanowska
23.02.2017 10:32 Rafał Babraj Aktualizacja Regulamin organizacyjny
22.02.2017 14:58 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.6.2017.AB
22.02.2017 12:23 Rafał Babraj Aktualizacja Skargi i wnioski
21.02.2017 13:52 Rafał Babraj Aktualizacja Podsekretarz Stanu
Marek Tombarkiewicz
21.02.2017 13:26 Rafał Babraj Dodano: ogłoszenie o wyniku Ogłoszenie o zamówieniu BGJ.270.36.2016.AR
21.02.2017 11:14 Rafał Babraj Aktualizacja Skargi i wnioski
21.02.2017 10:39 Monika Latoszek Utworzono artykuł Podsekretarz Stanu
Zbigniew J. Król
21.02.2017 10:15 Monika Latoszek Aktualizacja Podsekretarz Stanu
Marek Tombarkiewicz
21.02.2017 10:08 Monika Latoszek Aktualizacja Podsekretarz Stanu
Piotr Gryza
21.02.2017 10:06 Monika Latoszek Aktualizacja Podsekretarz stanu
Katarzyna Głowala
21.02.2017 10:04 Monika Latoszek Aktualizacja Sekretarz Stanu
Józefa Szczurek-Żelazko
21.02.2017 09:58 Monika Latoszek Aktualizacja Minister Zdrowia
Konstanty Radziwiłł
21.02.2017 09:58 Monika Latoszek Aktualizacja Minister Zdrowia
Konstanty Radziwiłł
21.02.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Specjalista w Wydziale do spraw Narodowego Programu Zdrowia w Departamencie Zdrowia Publicznego
21.02.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Starszy specjalista w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji w Biurze Dyrektora Generalnego
21.02.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Specjalista w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg
20.02.2017 16:15 Rafał Babraj Utworzono artykuł Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 marca 2017 r.
20.02.2017 15:40 Rafał Babraj Aktualizacja 1.2.4h Gromadzenie i analiza danych dotyczących karmienia piersią
20.02.2017 15:40 Rafał Babraj Aktualizacja 1.2.4g Upowszechnienie wśród kadry medycznej zasad Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece
20.02.2017 15:40 Rafał Babraj Aktualizacja 1.2.4e Zapewnienie dostępności do profesjonalnej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów laktacyjnych
20.02.2017 15:40 Rafał Babraj Aktualizacja 1.2.4f Dążenie do podnoszenia kompetencji personelu medycznego sprawującego opiekę nad matką i dzieckiem w zakresie wiedzy o laktacji
20.02.2017 15:40 Rafał Babraj Aktualizacja 1.2.4b Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o zaletach karmienia
20.02.2017 15:40 Rafał Babraj Aktualizacja 1.2.4c Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia noworodka
20.02.2017 15:40 Rafał Babraj Aktualizacja 1.2.4d Prowadzenie kampanii upowszechniającej aktualną wiedzę w zakresie karmienia piersią
20.02.2017 15:39 Rafał Babraj Aktualizacja 1.2.4a Sprzyjanie powstawaniu lokalnych grup wspierających karmienie piersią oraz informowanie kobiet opuszczających oddziały położnicze o ich działalności
20.02.2017 15:37 Rafał Babraj Utworzono artykuł Wyjaśnienia dotyczące terminu składania ofert w konkursach na realizację zadań z zakresu promocji karmienia piersią
20.02.2017 08:34 Rafał Babraj Aktualizacja Skargi i wnioski
17.02.2017 15:33 Rafał Babraj Utworzono artykuł Wyjaśnienia do konkursu na realizację zadania: 1.2.4h - Gromadzenie i analiza danych dotyczących karmienia piersią
17.02.2017 15:21 Rafał Babraj Aktualizacja 1.2.4h Gromadzenie i analiza danych dotyczących karmienia piersią
17.02.2017 15:18 Rafał Babraj Aktualizacja 1.2.4h Gromadzenie i analiza danych dotyczących karmienia piersią
16.02.2017 12:22 Monika Latoszek Aktualizacja Ogłoszenie o spełnieniu warunków formalnych w konkursie na wybór realizatorów Programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pn: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017 –2021”
16.02.2017 12:22 Monika Latoszek Dodano: listę realizatorów Ogłoszenie o konkursie na wybór realizatorów Programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pn: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021”
16.02.2017 12:19 Monika Latoszek Utworzono artykuł Ogłoszenie o spełnieniu warunków formalnych w konkursie na wybór realizatorów Programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pn: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017 –2021”
16.02.2017 11:06 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.6.2017.AB
16.02.2017 10:57 Rafał Babraj Utworzono artykuł Lista ofert spełniających warunki formalne w konkursie na wybór realizatorów programu „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" w zakresie zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury kandydata na dawcę krwi” w 2017 roku
16.02.2017 10:52 Rafał Babraj Aktualizacja Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”
15.02.2017 15:09 Rafał Babraj aktualizacja województw: lubuskie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
14.02.2017 15:00 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.4.2017.AR
14.02.2017 14:03 Rafał Babraj Aktualizacja Redakcja BIP
13.02.2017 15:30 Rafał Babraj Utworzono artykuł Petycja "Obywatele w obronie Standardów Opieki Okołoporodowej"
13.02.2017 13:48 Rafał Babraj Utworzono artykuł Petycja w sprawie projektu do Ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej
13.02.2017 12:23 Monika Latoszek aktualizacja województw: lubuskie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
11.02.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Główny specjalista w Wydziale ds. Narodowego Programu Zdrowia w Departamencie Zdrowia Publicznego
11.02.2017 08:00 Oliwia Siwińska Archiwalny Specjalista w Wydziale Nadzoru Organizacyjno-Prawnego i Regulacji w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego
11.02.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Specjalista w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji
11.02.2017 08:00 Oliwia Siwińska Archiwalny Starszy specjalista ds. zdrowotnej polityki senioralnej i osób niepełnosprawnych
10.02.2017 15:31 Oliwia Siwińska Utworzono artykuł Petycja dotycząca dzieci dotkniętych chorobą Leśniowskiego-Crohna, które wymagają leczenia Humirą (Adalimumabem), jak także wszystkich innych dzieci z NZJ pozostających na terapii biologicznej i leczonej w ramach JGP
10.02.2017 14:08 Rafał Babraj Dodano: wyjaśnienia do SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu NR BGJ.270.5.2017.AR
10.02.2017 13:36 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o sprzedaży uszkodzonego samochodu osobowego Opel Vectra
10.02.2017 13:35 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o sprzedaży aparatu RTG z ramieniem C Shimadzu
10.02.2017 13:35 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o sprzedaży aparatu RTG z ramieniem C Shimadzu
10.02.2017 13:32 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o sprzedaży uszkodzonego samochodu osobowego Opel Vectra
10.02.2017 13:32 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o sprzedaży uszkodzonego samochodu osobowego Opel Vectra
10.02.2017 11:03 Rafał Babraj Aktualizacja 3 - Utworzenie platformy e-learningowej
10.02.2017 11:03 Rafał Babraj Aktualizacja 2.3b - Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – edukacja młodzieży w szkołach
10.02.2017 11:03 Rafał Babraj Aktualizacja 2.4 - Uruchomienie i prowadzenie portalu informacyjnego z bazą wiedzy dotyczącą zdrowia prokreacyjnego
10.02.2017 11:03 Rafał Babraj Aktualizacja 2.2 - Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia prokreacyjnego
10.02.2017 11:02 Rafał Babraj Aktualizacja 2.1b - Edukacja młodzieży przy zastosowaniu kampanii wykorzystującej nowoczesne narzędzia komunikacji
10.02.2017 11:02 Rafał Babraj Aktualizacja 2.1a - Organizacja kampanii społecznej sprzyjającej płodności kobiet i mężczyzn wykorzystującej nowoczesne narzędzia komunikacji społecznej uwzględniającej ogólnopolską kampanię radiową i telewizyjną
10.02.2017 10:48 Rafał Babraj Aktualizacja 2.1a - Organizacja kampanii społecznej sprzyjającej płodności kobiet i mężczyzn wykorzystującej nowoczesne narzędzia komunikacji społecznej uwzględniającej ogólnopolską kampanię radiową i telewizyjną
10.02.2017 10:48 Rafał Babraj Aktualizacja 2.1b - Edukacja młodzieży przy zastosowaniu kampanii wykorzystującej nowoczesne narzędzia komunikacji
10.02.2017 10:48 Rafał Babraj Aktualizacja 2.2 - Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia prokreacyjnego
10.02.2017 10:48 Rafał Babraj Aktualizacja 2.3a - Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady
10.02.2017 10:48 Rafał Babraj Aktualizacja 2.4 - Uruchomienie i prowadzenie portalu informacyjnego z bazą wiedzy dotyczącą zdrowia prokreacyjnego
10.02.2017 10:48 Rafał Babraj Aktualizacja 3 - Utworzenie platformy e-learningowej
10.02.2017 10:46 Rafał Babraj Aktualizacja 2.3b - Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – edukacja młodzieży w szkołach
10.02.2017 10:34 Rafał Babraj Aktualizacja 2.3a - Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady
10.02.2017 10:34 Rafał Babraj Aktualizacja 3 - Utworzenie platformy e-learningowej
10.02.2017 10:34 Rafał Babraj Aktualizacja 2.4 - Uruchomienie i prowadzenie portalu informacyjnego z bazą wiedzy dotyczącą zdrowia prokreacyjnego
10.02.2017 10:34 Rafał Babraj Aktualizacja 2.3b - Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – edukacja młodzieży w szkołach
10.02.2017 10:34 Rafał Babraj Aktualizacja 2.2 - Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia prokreacyjnego
10.02.2017 10:34 Rafał Babraj Aktualizacja 2.1b - Edukacja młodzieży przy zastosowaniu kampanii wykorzystującej nowoczesne narzędzia komunikacji
10.02.2017 10:33 Rafał Babraj Aktualizacja 2.1a - Organizacja kampanii społecznej sprzyjającej płodności kobiet i mężczyzn wykorzystującej nowoczesne narzędzia komunikacji społecznej uwzględniającej ogólnopolską kampanię radiową i telewizyjną
10.02.2017 10:33 Rafał Babraj Aktualizacja 2.1a - Organizacja kampanii społecznej sprzyjającej płodności kobiet i mężczyzn wykorzystującej nowoczesne narzędzia komunikacji społecznej uwzględniającej ogólnopolską kampanię radiową i telewizyjną
10.02.2017 10:32 Rafał Babraj Aktualizacja 2.1a - Organizacja kampanii społecznej sprzyjającej płodności kobiet i mężczyzn wykorzystującej nowoczesne narzędzia komunikacji społecznej uwzględniającej ogólnopolską kampanię radiową i telewizyjną
10.02.2017 10:01 Rafał Babraj Aktualizacja UWAGA! Wyjaśnienia do konkursów w ramach Celu 6 - Poprawa zdrowia prokreacyjnego
10.02.2017 09:50 Rafał Babraj Aktualizacja UWAGA! Wyjaśnienia do konkursów w ramach Celu 6 - Poprawa zdrowia prokreacyjnego
10.02.2017 09:26 Rafał Babraj Aktualizacja UWAGA! Wyjaśnienia do konkursów w ramach Celu 6 - Poprawa zdrowia prokreacyjnego
10.02.2017 09:23 Rafał Babraj Aktualizacja 2.1b - Edukacja młodzieży przy zastosowaniu kampanii wykorzystującej nowoczesne narzędzia komunikacji
10.02.2017 09:23 Rafał Babraj Aktualizacja 2.1a - Organizacja kampanii społecznej sprzyjającej płodności kobiet i mężczyzn wykorzystującej nowoczesne narzędzia komunikacji społecznej uwzględniającej ogólnopolską kampanię radiową i telewizyjną
10.02.2017 09:23 Rafał Babraj Aktualizacja 2.2 - Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia prokreacyjnego
10.02.2017 09:23 Rafał Babraj Aktualizacja 3 - Utworzenie platformy e-learningowej
10.02.2017 09:23 Rafał Babraj Aktualizacja 2.4 - Uruchomienie i prowadzenie portalu informacyjnego z bazą wiedzy dotyczącą zdrowia prokreacyjnego
10.02.2017 09:23 Rafał Babraj Aktualizacja 2.3b - Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – edukacja młodzieży w szkołach
10.02.2017 09:17 Rafał Babraj Aktualizacja 2.3a - Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady
10.02.2017 09:15 Rafał Babraj Utworzono artykuł UWAGA! Wyjaśnienia do konkursów w ramach Celu 6 - Poprawa zdrowia prokreacyjnego
09.02.2017 13:19 Monika Latoszek Dodano: ogłoszenie o wyniku Ogłoszenie o zamówieniu BGJ.270.36.2016.AR
08.02.2017 14:44 Oliwia Siwińska Zbiorcze zesatwienie ofert Ogłoszenie o zamówieniu NR BGJ.270.1.2017.AB
08.02.2017 13:52 Oliwia Siwińska Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.4.2017.AR
07.02.2017 14:46 Monika Latoszek Aktualizacja Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatorów zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w 2017 r
07.02.2017 14:17 Monika Latoszek Dodano: wyjaśnienia do SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu NR BGJ.270.5.2017.AR
07.02.2017 14:16 Monika Latoszek Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu NR BGJ.270.5.2017.AR
07.02.2017 14:03 Monika Latoszek Utworzono artykuł Ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań w zakresu zdrowia publicznego w ramach celu operacyjnego 2 zamieszczane są na stronach Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
07.02.2017 13:15 Monika Latoszek Archiwalny Referendarz w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej w Biurze Ministra
07.02.2017 13:12 Monika Latoszek Archiwalny Referendarz w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej w Biurze Ministra
06.02.2017 15:59 Rafał Babraj aktualizacja województw: małopolskie, lubelskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
06.02.2017 15:50 Rafał Babraj aktualizacja województw: małopolskie, lubelskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
06.02.2017 15:33 Rafał Babraj aktualizacja województw: świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
06.02.2017 12:29 Rafał Babraj Utworzono artykuł Petycja w sprawie uruchomienia drugiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie miasta Kielce
06.02.2017 12:23 Rafał Babraj Utworzono artykuł Petycja dotycząca zmiany ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
03.02.2017 15:05 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.4.2017.AR
03.02.2017 14:59 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu NR BGJ.270.2.2017.AB
03.02.2017 14:57 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.4.2017.AR
02.02.2017 16:21 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu NR BGJ.270.5.2017.AR
02.02.2017 16:07 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o zamówieniu NR BGJ.270.5.2017.AR
02.02.2017 13:59 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu NR BGJ.270.2.2017.AB
02.02.2017 13:57 Rafał Babraj Utworzono artykuł Petycja o umożliwienie psychologom ubiegania się o specjalizację w zakresie zdrowia środowiskowego
02.02.2017 12:59 Monika Latoszek Aktualizacja Podsekretarz stanu
Katarzyna Głowala
02.02.2017 12:57 Monika Latoszek Aktualizacja Minister Zdrowia
Konstanty Radziwiłł
02.02.2017 12:54 Monika Latoszek Aktualizacja Sekretarz Stanu
Józefa Szczurek-Żelazko
02.02.2017 12:50 Monika Latoszek Aktualizacja Sekretarz Stanu
Józefa Szczurek-Żelazko
02.02.2017 12:47 Monika Latoszek Aktualizacja Sekretarz Stanu
Józefa Szczurek-Żelazko
02.02.2017 12:45 Rafał Babraj Aktualizacja Kontakt
02.02.2017 12:44 Rafał Babraj Aktualizacja Kontakt
02.02.2017 12:36 Monika Latoszek Utworzono artykuł Sekretarz Stanu
Józefa Szczurek-Żelazko
02.02.2017 12:25 Monika Latoszek Aktualizacja Minister Zdrowia
Konstanty Radziwiłł
02.02.2017 12:19 Monika Latoszek Aktualizacja Podsekretarz Stanu
Marek Tombarkiewicz
02.02.2017 12:18 Monika Latoszek Aktualizacja Podsekretarz Stanu
Marek Tombarkiewicz
02.02.2017 12:17 Monika Latoszek Aktualizacja Podsekretarz Stanu
Marek Tombarkiewicz
02.02.2017 12:09 Monika Latoszek Aktualizacja Podsekretarz Stanu
Piotr Gryza
02.02.2017 11:54 Monika Latoszek Aktualizacja Podsekretarz Stanu
Piotr Gryza
02.02.2017 11:48 Monika Latoszek Aktualizacja Podsekretarz stanu
Katarzyna Głowala
02.02.2017 11:43 Monika Latoszek Aktualizacja Minister Zdrowia
Konstanty Radziwiłł
02.02.2017 09:22 Rafał Babraj Aktualizacja Zadanie 20 - Prowadzenie badań ewaluacyjnych programów profilaktycznych, które mają na celu przeciwdziałanie wielu zagrożeniom jednocześnie
01.02.2017 16:01 Rafał Babraj Aktualizacja Zadanie 20 - Prowadzenie badań ewaluacyjnych programów profilaktycznych, które mają na celu przeciwdziałanie wielu zagrożeniom jednocześnie
01.02.2017 15:08 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu konkursowego, partnerskiego: nowe regulacje prawne w ochronie zdrowia
01.02.2017 15:06 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu konkursowego, partnerskiego: nowe regulacje prawne w ochronie zdrowia
01.02.2017 13:30 Rafał Babraj Aktualizacja Kontakt
31.01.2017 15:21 Rafał Babraj Aktualizacja Informacja na temat działań podejmowanych wobec Ministerstwa Zdrowia przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej
31.01.2017 15:08 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatorów zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w 2017 r
31.01.2017 15:06 Monika Latoszek Utworzono artykuł Ogłoszenie o konkursie na wybór realizatorów Programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pn: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021”
31.01.2017 15:04 Rafał Babraj Aktualizacja Informacja na temat działań podejmowanych wobec Ministerstwa Zdrowia przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej
31.01.2017 14:34 Monika Latoszek Aktualizacja Ogłoszenie w Programie współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
31.01.2017 14:33 Monika Latoszek Aktualizacja Ogłoszenie w Programie współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
31.01.2017 14:32 Monika Latoszek Utworzono artykuł Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatorów zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w 2017 r
30.01.2017 14:31 Monika Latoszek aktualizacja: konsultanci krajowi, ds. obronności Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
30.01.2017 14:23 Monika Latoszek aktualizacja: konsultanci krajowi, województwo mazowieckie, podlaskie i zachodnioppomorskie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
30.01.2017 13:24 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu BGJ.270.28.2016.AR
30.01.2017 13:18 Rafał Babraj Aktualizacja 1.2.1 - Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie - edukacja dzieci 4-6
30.01.2017 13:17 Rafał Babraj Aktualizacja 1.2.1 - Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie - edukacja rodziców 0-3
30.01.2017 13:17 Rafał Babraj Aktualizacja 1.2.1 - Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie - stołówki
30.01.2017 13:17 Rafał Babraj Aktualizacja 2.6 - Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością
30.01.2017 13:16 Rafał Babraj Aktualizacja 3.1.1 - Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
30.01.2017 13:16 Rafał Babraj Aktualizacja 3.1.1 - Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
30.01.2017 13:16 Rafał Babraj Aktualizacja 3.1.1 - Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia kobiet ciężarnych wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
30.01.2017 13:15 Rafał Babraj Aktualizacja 3.1.1 - Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia małych dzieci wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
30.01.2017 13:15 Rafał Babraj Aktualizacja 3.1.1 - Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia osób dorosłych wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
30.01.2017 13:15 Rafał Babraj Aktualizacja 3.1.1 - Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia osób starszych wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
30.01.2017 13:14 Rafał Babraj Aktualizacja 3.1.3 - Badanie preferencji konsumentów dotyczących wyboru produktów spożywczych (w tym suplementów diety) w zakresie realizacji zaleceń zdrowego żywienia w 2017 r.
30.01.2017 13:14 Rafał Babraj Aktualizacja 3.1.5 - Prowadzenie w 2017 r. oraz w 2018 r. badań nad opracowaniem i wprowadzeniem systemu przyjaznego etykietowania żywności prostym przekazem dotyczącym zawartości poszczególnych składników odżywczych w żywności z wykorzystaniem wiedzy o wypracowanych dotychczas rozwiązaniach
30.01.2017 13:14 Rafał Babraj Aktualizacja 3.2.1 - Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ, przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu - szpitale poradnie
30.01.2017 13:10 Rafał Babraj Aktualizacja Zadanie 16 - Rozwijanie Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, okresowa ewaluacja funkcjonowania Systemu oraz realizowanych programów profilaktycznych
30.01.2017 13:09 Rafał Babraj Aktualizacja Zadanie 17 - Prowadzenie badań w obszarach celów operacyjnych 1-6, ukierunkowanych na wspólną analizę czynników ryzyka i czynników wspierających prawidłowy rozwój, w szczególności dzieci i młodzieży
30.01.2017 13:09 Rafał Babraj Aktualizacja Zadanie 19 - Rozwijanie, poszerzanie oferty i upowszechnianie działań (w tym programów profilaktycznych), które zapobiegają wielu zagrożeniom jednocześnie, a zarazem spełniają standardy naukowe
30.01.2017 13:09 Rafał Babraj Aktualizacja Zadanie 20 - Prowadzenie badań ewaluacyjnych programów profilaktycznych, które mają na celu przeciwdziałanie wielu zagrożeniom jednocześnie
30.01.2017 13:08 Rafał Babraj Aktualizacja Zadanie 6 - Ocena skuteczności interwencyjno-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15-letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu
30.01.2017 13:08 Rafał Babraj Aktualizacja Zadanie 7 - Testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na promocji zdrowia lub profilaktyce chorób innych niż określone w NPZ przez programy pilotażowe
30.01.2017 13:08 Rafał Babraj Aktualizacja 3.2 - Popularyzacja wiedzy w zakresie specyficznych potrzeb i uwarunkowań dietetycznych w grupie seniorów (w tym zapobieganie utracie masy ciała i chorobom metabolicznym)
30.01.2017 13:07 Rafał Babraj Aktualizacja 4.3 - Tworzenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących farmakoterapii oraz działań prozdrowotnych i aktywizujących osoby w wieku podeszłym
30.01.2017 13:07 Rafał Babraj Aktualizacja 4.2 - Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem
30.01.2017 13:06 Rafał Babraj Aktualizacja 3.2 - Popularyzacja wiedzy w zakresie specyficznych potrzeb i uwarunkowań dietetycznych w grupie seniorów (w tym zapobieganie utracie masy ciała i chorobom metabolicznym)
30.01.2017 13:06 Rafał Babraj Aktualizacja 1.2.6 - Prowadzenie działań informacyjno–edukacyjnych dotyczących uświadamiania ryzyka związanego z nadmiernym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe
30.01.2017 13:06 Rafał Babraj Aktualizacja 2.1.1 - Wypracowanie metodologii oceny środowiskowych zagrożeń zdrowia mieszkańców JST oraz udzielanie wsparcia przy opracowaniu wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych programów ochrony środowiska
30.01.2017 13:05 Rafał Babraj Aktualizacja 2.1.3 - Badanie, rozwijanie i promowanie zagadnień związanych z czynnikami ryzyka chorób alergicznych i astmy, w tym szczególnie pochodzenia powietrzno-pochodnego
30.01.2017 13:05 Rafał Babraj Aktualizacja 2.1.12 - Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska oraz zmian klimatu
30.01.2017 13:05 Rafał Babraj Aktualizacja 3.2a - Badanie i ocena wpływu jakości środowiska na stan zdrowia, w tym środowiska służby żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, z uwzględnieniem następujących komponentów środowiska i elementów z nim powiązanych: powietrza, odpadów i ścieków odprowadzanych do środowiska (w tym farmaceutyki i substancje endokrynopodobne), wody przeznaczonej do spożycia oraz wykorzystywanej do celów rekreacyjnych, hałasu, promieniowania elektromagnetycznego, zanieczyszczenia związkami chemicznymi gleb wykorzystywanych rolniczo, klimatu (w tym susze i zjawiska ekstremalne, choroby wektorowe, osuwiska ziemi, powodzie i podtopienia) i działań związanych z adaptacją do jego zmian
30.01.2017 13:04 Rafał Babraj Aktualizacja 2.9 - Prowadzenie w 2017 r. badań dotyczących kontaktu dzieci i młodzieży z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi, a także skutków tego kontaktu dla rozwoju psychoseksualnego i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
30.01.2017 13:04 Rafał Babraj Aktualizacja 2.2 - Podnoszenie kompetencji kadr medycznych uczestniczących w realizacji profilaktycznej opieki psychiatrycznej, w tym wczesnego wykrywania objawów zaburzeń psychicznych
30.01.2017 13:04 Rafał Babraj Aktualizacja 2.4 - Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku, w tym konsultacja działań w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego oraz finansowanie działań badawczych, profilaktycznych i przyczyniających się w inny sposób do realizacji zadania
30.01.2017 13:03 Rafał Babraj Aktualizacja 3.1 - Zlecenie w 2017 r. kompleksowego badania stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa i jego uwarunkowań (EZOP II)
30.01.2017 13:03 Rafał Babraj Aktualizacja 1.3 - Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych
30.01.2017 13:03 Rafał Babraj Aktualizacja 2.2 Wczesne wykrywanie zaburzeń psychicznych
30.01.2017 13:02 Rafał Babraj Aktualizacja 2.4 Ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym
30.01.2017 12:46 Rafał Babraj Utworzono artykuł Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2016 r. przez Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
30.01.2017 10:10 Rafał Babraj Utworzono artykuł Petycja w obronie praw kobiet rodzących
30.01.2017 09:34 Rafał Babraj Utworzono artykuł Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”
28.01.2017 08:00 Oliwia Siwińska Archiwalny Główny specjalista w Wydziale Nadzoru Zabezpieczenia i Realizacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego
28.01.2017 08:00 Oliwia Siwińska Archiwalny Starszy specjalista w Wydziale Budżetu w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji
27.01.2017 15:47 Rafał Babraj Aktualizacja 1.2.4c Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia noworodka
27.01.2017 15:47 Rafał Babraj Aktualizacja 1.2.4g Upowszechnienie wśród kadry medycznej zasad Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece
27.01.2017 15:44 Rafał Babraj Utworzono artykuł 1.2.4h Gromadzenie i analiza danych dotyczących karmienia piersią
27.01.2017 15:42 Rafał Babraj Utworzono artykuł 1.2.4g Upowszechnienie wśród kadry medycznej zasad Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece
27.01.2017 15:41 Rafał Babraj Utworzono artykuł 1.2.4f Dążenie do podnoszenia kompetencji personelu medycznego sprawującego opiekę nad matką i dzieckiem w zakresie wiedzy o laktacji
27.01.2017 15:40 Rafał Babraj Utworzono artykuł 1.2.4e Zapewnienie dostępności do profesjonalnej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów laktacyjnych
27.01.2017 15:39 Rafał Babraj Utworzono artykuł 1.2.4d Prowadzenie kampanii upowszechniającej aktualną wiedzę w zakresie karmienia piersią
27.01.2017 15:36 Rafał Babraj Utworzono artykuł 1.2.4c Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia noworodka
27.01.2017 15:35 Rafał Babraj Utworzono artykuł 1.2.4b Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o zaletach karmienia
27.01.2017 15:34 Rafał Babraj Utworzono artykuł 1.2.4a Sprzyjanie powstawaniu lokalnych grup wspierających karmienie piersią oraz informowanie kobiet opuszczających oddziały położnicze o ich działalności
27.01.2017 15:24 Rafał Babraj Utworzono artykuł 5 - Opracowanie wytycznych wynikających z doświadczeń z realizacji celu nr 6 NPZ dla Narodowego Programu Zdrowia na kolejne lata
27.01.2017 15:23 Rafał Babraj Utworzono artykuł 4b - Realizacja badań dotyczących zdrowia prokreacyjnego i jego uwarunkowań w społeczeństwie
27.01.2017 15:22 Rafał Babraj Utworzono artykuł 4a - Recenzje treści stanowiących bazę merytoryczną dla zadań realizowanych w ramach celu nr 6 Narodowego Programu Zdrowia [Archiwalne]
27.01.2017 15:20 Rafał Babraj Utworzono artykuł 3 - Utworzenie platformy e-learningowej
27.01.2017 15:19 Rafał Babraj Utworzono artykuł 2.4 - Uruchomienie i prowadzenie portalu informacyjnego z bazą wiedzy dotyczącą zdrowia prokreacyjnego
27.01.2017 15:17 Rafał Babraj Utworzono artykuł 2.3b - Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – edukacja młodzieży w szkołach
27.01.2017 15:16 Rafał Babraj Utworzono artykuł 2.3a - Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady
27.01.2017 15:15 Rafał Babraj Utworzono artykuł 2.2 - Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia prokreacyjnego
27.01.2017 15:13 Rafał Babraj Utworzono artykuł 2.1b - Edukacja młodzieży przy zastosowaniu kampanii wykorzystującej nowoczesne narzędzia komunikacji
27.01.2017 15:11 Rafał Babraj Utworzono artykuł 2.1a - Organizacja kampanii społecznej sprzyjającej płodności kobiet i mężczyzn wykorzystującej nowoczesne narzędzia komunikacji społecznej uwzględniającej ogólnopolską kampanię radiową i telewizyjną
27.01.2017 15:04 Rafał Babraj Utworzono artykuł 2.4 Ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym
27.01.2017 15:02 Rafał Babraj Utworzono artykuł 2.2 Wczesne wykrywanie zaburzeń psychicznych
27.01.2017 15:00 Rafał Babraj Utworzono artykuł 3.2.1. Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ, przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu - cukrzyca
27.01.2017 14:55 Rafał Babraj Utworzono artykuł 3.2.1. Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ, przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu - jod
27.01.2017 14:52 Rafał Babraj Utworzono artykuł 3.1.9. Analiza adekwatności i efektywności udzielanych profilaktycznych i edukacyjnych świadczeń opieki zdrowotnej
27.01.2017 10:50 Rafał Babraj Aktualizacja 3.2.1 - Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ, przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu - szpitale poradnie
27.01.2017 10:39 Rafał Babraj Aktualizacja 3.2a - Badanie i ocena wpływu jakości środowiska na stan zdrowia, w tym środowiska służby żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, z uwzględnieniem następujących komponentów środowiska i elementów z nim powiązanych: powietrza, odpadów i ścieków odprowadzanych do środowiska (w tym farmaceutyki i substancje endokrynopodobne), wody przeznaczonej do spożycia oraz wykorzystywanej do celów rekreacyjnych, hałasu, promieniowania elektromagnetycznego, zanieczyszczenia związkami chemicznymi gleb wykorzystywanych rolniczo, klimatu (w tym susze i zjawiska ekstremalne, choroby wektorowe, osuwiska ziemi, powodzie i podtopienia) i działań związanych z adaptacją do jego zmian
27.01.2017 10:20 Rafał Babraj Aktualizacja 2.1.12 - Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska oraz zmian klimatu
27.01.2017 10:20 Rafał Babraj Aktualizacja 2.1.3 - Badanie, rozwijanie i promowanie zagadnień związanych z czynnikami ryzyka chorób alergicznych i astmy, w tym szczególnie pochodzenia powietrzno-pochodnego
27.01.2017 10:20 Rafał Babraj Aktualizacja 2.1.1 - Wypracowanie metodologii oceny środowiskowych zagrożeń zdrowia mieszkańców JST oraz udzielanie wsparcia przy opracowaniu wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych programów ochrony środowiska
27.01.2017 10:20 Rafał Babraj Aktualizacja 1.2.6 - Prowadzenie działań informacyjno–edukacyjnych dotyczących uświadamiania ryzyka związanego z nadmiernym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe
27.01.2017 08:39 Rafał Babraj Aktualizacja 1.2.1 - Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie - edukacja rodziców 0-3
27.01.2017 08:36 Rafał Babraj Aktualizacja 1.2.1 - Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie - edukacja dzieci 4-6
27.01.2017 08:36 Rafał Babraj Aktualizacja 1.2.1 - Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie - edukacja rodziców 0-3
27.01.2017 08:36 Rafał Babraj Aktualizacja 1.2.1 - Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie - stołówki
27.01.2017 08:34 Rafał Babraj Aktualizacja 3.1.1 - Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
27.01.2017 08:34 Rafał Babraj Aktualizacja 3.1.1 - Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
27.01.2017 08:34 Rafał Babraj Aktualizacja 3.1.1 - Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia kobiet ciężarnych wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
27.01.2017 08:34 Rafał Babraj Aktualizacja 3.1.1 - Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia małych dzieci wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
27.01.2017 08:34 Rafał Babraj Aktualizacja 3.1.1 - Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia osób dorosłych wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
27.01.2017 08:33 Rafał Babraj Aktualizacja 3.1.1 - Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia osób starszych wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
27.01.2017 08:32 Rafał Babraj Aktualizacja 3.2.1 - Prowadzenie w 2017 r. oraz w 2018 r. badań nad opracowaniem i wprowadzeniem systemu przyjaznego etykietowania żywności prostym przekazem dotyczącym zawartości poszczególnych składników odżywczych w żywności z wykorzystaniem wiedzy o wypracowanych dotychczas rozwiązaniach - szpitale poradnie
27.01.2017 08:31 Rafał Babraj Aktualizacja 3.1.5 - Prowadzenie w 2017 r. oraz w 2018 r. badań nad opracowaniem i wprowadzeniem systemu przyjaznego etykietowania żywności prostym przekazem dotyczącym zawartości poszczególnych składników odżywczych w żywności z wykorzystaniem wiedzy o wypracowanych dotychczas rozwiązaniach
27.01.2017 08:30 Rafał Babraj Aktualizacja 3.1.3 - Badanie preferencji konsumentów dotyczących wyboru produktów spożywczych (w tym suplementów diety) w zakresie realizacji zaleceń zdrowego żywienia w 2017 r.
27.01.2017 08:29 Rafał Babraj Aktualizacja 3.2.1 - Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ, przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu
26.01.2017 17:33 Rafał Babraj Utworzono artykuł 3.2.1 - Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ, przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu - szpitale poradnie
26.01.2017 17:32 Rafał Babraj Utworzono artykuł 3.1.5 - Prowadzenie w 2017 r. oraz w 2018 r. badań nad opracowaniem i wprowadzeniem systemu przyjaznego etykietowania żywności prostym przekazem dotyczącym zawartości poszczególnych składników odżywczych w żywności z wykorzystaniem wiedzy o wypracowanych dotychczas rozwiązaniach
26.01.2017 17:31 Rafał Babraj Utworzono artykuł 3.1.3 - Badanie preferencji konsumentów dotyczących wyboru produktów spożywczych (w tym suplementów diety) w zakresie realizacji zaleceń zdrowego żywienia w 2017 r.
26.01.2017 17:30 Rafał Babraj Utworzono artykuł 3.1.1 - Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia osób starszych wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
26.01.2017 17:29 Rafał Babraj Utworzono artykuł 3.1.1 - Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia osób dorosłych wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
26.01.2017 17:28 Rafał Babraj Utworzono artykuł 3.1.1 - Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia małych dzieci wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
26.01.2017 17:26 Rafał Babraj Utworzono artykuł 3.1.1 - Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia kobiet ciężarnych wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
26.01.2017 17:25 Rafał Babraj Utworzono artykuł 3.1.1 - Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
26.01.2017 17:24 Rafał Babraj Utworzono artykuł 3.1.1 - Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
26.01.2017 17:23 Rafał Babraj Utworzono artykuł 2.6 - Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością
26.01.2017 17:22 Rafał Babraj Utworzono artykuł 1.2.1 - Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie - stołówki
26.01.2017 17:21 Rafał Babraj Utworzono artykuł 1.2.1 - Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie - edukacja rodziców 0-3
26.01.2017 17:20 Rafał Babraj Utworzono artykuł 1.2.1 - Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie - edukacja dzieci 4-6
26.01.2017 17:11 Rafał Babraj Utworzono artykuł Zadanie 7 - Testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na promocji zdrowia lub profilaktyce chorób innych niż określone w NPZ przez programy pilotażowe
26.01.2017 17:09 Rafał Babraj Utworzono artykuł Zadanie 6 - Ocena skuteczności interwencyjno-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15-letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu
26.01.2017 17:07 Rafał Babraj Utworzono artykuł 3.2a - Badanie i ocena wpływu jakości środowiska na stan zdrowia, w tym środowiska służby żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, z uwzględnieniem następujących komponentów środowiska i elementów z nim powiązanych: powietrza, odpadów i ścieków odprowadzanych do środowiska (w tym farmaceutyki i substancje endokrynopodobne), wody przeznaczonej do spożycia oraz wykorzystywanej do celów rekreacyjnych, hałasu, promieniowania elektromagnetycznego, zanieczyszczenia związkami chemicznymi gleb wykorzystywanych rolniczo, klimatu (w tym susze i zjawiska ekstremalne, choroby wektorowe, osuwiska ziemi, powodzie i podtopienia) i działań związanych z adaptacją do jego zmian
26.01.2017 17:05 Rafał Babraj Utworzono artykuł 2.1.12 - Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska oraz zmian klimatu
26.01.2017 17:04 Rafał Babraj Utworzono artykuł 2.1.3 - Badanie, rozwijanie i promowanie zagadnień związanych z czynnikami ryzyka chorób alergicznych i astmy, w tym szczególnie pochodzenia powietrzno-pochodnego
26.01.2017 17:03 Rafał Babraj Utworzono artykuł 2.1.1 - Wypracowanie metodologii oceny środowiskowych zagrożeń zdrowia mieszkańców JST oraz udzielanie wsparcia przy opracowaniu wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych programów ochrony środowiska
26.01.2017 17:01 Rafał Babraj Utworzono artykuł 1.2.6 - Prowadzenie działań informacyjno–edukacyjnych dotyczących uświadamiania ryzyka związanego z nadmiernym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe
26.01.2017 16:52 Rafał Babraj Utworzono artykuł Zadanie 20 - Prowadzenie badań ewaluacyjnych programów profilaktycznych, które mają na celu przeciwdziałanie wielu zagrożeniom jednocześnie
26.01.2017 16:50 Rafał Babraj Utworzono artykuł 2.11 - Szkolenia dla różnych grup zawodowych (w tym nauczycieli, lekarzy, inspektorów sanitarnych, prokuratorów, służb mundurowych, straży miejskich) dotyczące zagrożeń oraz konsekwencji rozwojowych i zdrowotnych u dzieci i młodzieży oglądającej pornografię
26.01.2017 16:48 Rafał Babraj Utworzono artykuł 2.5 - Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania o podłożu psychicznym w populacji generalnej oraz populacjach o zwiększonym ryzyku
26.01.2017 16:46 Rafał Babraj Utworzono artykuł 1.3 - Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych
26.01.2017 16:44 Rafał Babraj Utworzono artykuł 3.1 - Zlecenie w 2017 r. kompleksowego badania stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa i jego uwarunkowań (EZOP II)
26.01.2017 16:43 Rafał Babraj Utworzono artykuł 2.4 - Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku, w tym konsultacja działań w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego oraz finansowanie działań badawczych, profilaktycznych i przyczyniających się w inny sposób do realizacji zadania
26.01.2017 16:42 Rafał Babraj Utworzono artykuł 2.2 - Podnoszenie kompetencji kadr medycznych uczestniczących w realizacji profilaktycznej opieki psychiatrycznej, w tym wczesnego wykrywania objawów zaburzeń psychicznych
26.01.2017 16:38 Rafał Babraj Utworzono artykuł 2.9 - Prowadzenie w 2017 r. badań dotyczących kontaktu dzieci i młodzieży z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi, a także skutków tego kontaktu dla rozwoju psychoseksualnego i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
26.01.2017 16:33 Rafał Babraj Utworzono artykuł 3.2 - Popularyzacja wiedzy w zakresie specyficznych potrzeb i uwarunkowań dietetycznych w grupie seniorów (w tym zapobieganie utracie masy ciała i chorobom metabolicznym)
26.01.2017 16:32 Rafał Babraj Utworzono artykuł 4.2 - Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem
26.01.2017 16:31 Rafał Babraj Utworzono artykuł 4.3 - Tworzenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących farmakoterapii oraz działań prozdrowotnych i aktywizujących osoby w wieku podeszłym
26.01.2017 16:28 Rafał Babraj Utworzono artykuł 3.2 - Popularyzacja wiedzy w zakresie specyficznych potrzeb i uwarunkowań dietetycznych w grupie seniorów (w tym zapobieganie utracie masy ciała i chorobom metabolicznym)
26.01.2017 16:21 Rafał Babraj Utworzono artykuł Zadanie 19 - Rozwijanie, poszerzanie oferty i upowszechnianie działań (w tym programów profilaktycznych), które zapobiegają wielu zagrożeniom jednocześnie, a zarazem spełniają standardy naukowe
26.01.2017 16:19 Rafał Babraj Utworzono artykuł Zadanie 17 - Prowadzenie badań w obszarach celów operacyjnych 1-6, ukierunkowanych na wspólną analizę czynników ryzyka i czynników wspierających prawidłowy rozwój, w szczególności dzieci i młodzieży
26.01.2017 16:18 Rafał Babraj Utworzono artykuł Zadanie 16 - Rozwijanie Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, okresowa ewaluacja funkcjonowania Systemu oraz realizowanych programów profilaktycznych
25.01.2017 15:11 Rafał Babraj Utworzono artykuł Plan postępowań o udzielenie zamówień
25.01.2017 15:06 Rafał Babraj aktualizacja: konsultanci krajowi, województwo śląskie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
24.01.2017 15:09 Monika Latoszek Zbiorcze zesatwienie ofert Ogłoszenie o zamówieniu NR BGJ.270.1.2017.AB
24.01.2017 11:24 Rafał Babraj Aktualizacja Petycja w sprawie legalizacji ziela konopi innych niż włókniste do celów medycznych
24.01.2017 11:20 Rafał Babraj Utworzono artykuł Petycja w sprawie legalizacji ziela konopi innych niż włókniste do celów medycznych
24.01.2017 11:12 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu NR BGJ.270.2.2017.AB
24.01.2017 11:10 Rafał Babraj Utworzono artykuł Ogłoszenie o zamówieniu NR BGJ.270.2.2017.AB
23.01.2017 15:16 Rafał Babraj aktualizacja: konsultanci ds. obronności Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
23.01.2017 15:12 Rafał Babraj aktualizacja: województwo lubelskie, podkarpackie, pomorskie, opolskie, małopolskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
20.01.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Starszy specjalista do spraw sytemu IOWISZ w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji
20.01.2017 08:00 Rafał Babraj Archiwalny Starszy specjalista do spraw sytemu IOWISZ w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji
19.01.2017 15:24 Rafał Babraj Aktualizacja Plan na rok 2017
19.01.2017 13:46 Rafał Babraj aktualizacja: województwo lubelskie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
19.01.2017 13:15 Monika Latoszek Aktualizacja Plan na rok 2017
19.01.2017 13:14 Monika Latoszek Aktualizacja Plan działalności
19.01.2017 13:13 Monika Latoszek Utworzono artykuł Plan na rok 2017
18.01.2017 15:09 Monika Latoszek Aktualizacja Plan działalności
18.01.2017 15:08 Monika Latoszek Aktualizacja Plan działalności
18.01.2017 10:01 Monika Latoszek Aktualizacja Ogłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
18.01.2017 09:46 Monika Latoszek Aktualizacja Ogłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
18.01.2017 09:28 Monika Latoszek Aktualizacja Ogłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
18.01.2017 09:27 Monika Latoszek Utworzono artykuł Ogłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
17.01.2017 15:59 Rafał Babraj Aktualizacja Kontrola zarządcza
17.01.2017 15:40 Rafał Babraj Aktualizacja Kontrola zarządcza
16.01.2017 15:38 Monika Latoszek Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu NR BGJ.270.1.2017.AB
16.01.2017 15:37 Monika Latoszek Utworzono artykuł Ogłoszenie o zamówieniu NR BGJ.270.1.2017.AB
16.01.2017 14:56 Monika Latoszek Aktualizacja Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego
16.01.2017 14:56 Monika Latoszek Utworzono artykuł Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego
13.01.2017 14:41 Rafał Babraj aktualizacja: województwo świętokrzyskie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
12.01.2017 12:00 Rafał Babraj Archiwalny Starszy specjalista w Wydziale Nadzoru Organizacyjno-Prawnego i Regulacji w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego
12.01.2017 12:00 Rafał Babraj Archiwalny Specjalista w Wydziale Profilaktycznej Opieki nad Matką i Dzieckiem w Departamencie Matki i Dziecka
12.01.2017 12:00 Rafał Babraj Archiwalny Główny specjalista ds. analiz danych na potrzeby pojedynczego szpitala w Polsce w Departamencie Analiz i Strategii
12.01.2017 12:00 Rafał Babraj Archiwalny Główny specjalista ds. rozwoju bazy analiz systemowych i wdrożeniowych w Departamencie Analiz i Strategii
12.01.2017 12:00 Rafał Babraj Archiwalny Główny specjalista ds. programowania dla baz danych w Departamencie Analiz i Strategii
12.01.2017 12:00 Rafał Babraj Archiwalny Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
12.01.2017 12:00 Rafał Babraj Archiwalny Specjalista ds. analiz podmiotów leczniczych na podstawie dużych zbiorów danych w Departamencie Analiz i Strategii
11.01.2017 13:30 Rafał Babraj Utworzono artykuł Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 stycznia 2017 r.
10.01.2017 14:05 Rafał Babraj Utworzono artykuł Informacja o wynikach naboru
10.01.2017 11:58 Rafał Babraj aktualizacja: konsultanci krajowi i województwo warmińsko-mazurskie Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
10.01.2017 09:40 Rafał Babraj aktualizacja: konsultanci krajowi Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
09.01.2017 15:30 Rafał Babraj aktualizacja: konsultanci krajowi Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
09.01.2017 15:14 Rafał Babraj aktualizacja województw: pomorskie, wielkopolskie, podlaskie, świętokrzyskie, opolskie, warmińsko-mazurskie. Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
09.01.2017 14:25 Rafał Babraj Dodano: ogłoszenie o wyniku Ogłoszenie o zamówieniu BGJ.270.32.2016.AB
09.01.2017 11:03 Rafał Babraj Aktualizacja Mapy potrzeb zdrowotnych
09.01.2017 11:03 Rafał Babraj Aktualizacja Mapy potrzeb zdrowotnych
09.01.2017 10:49 Rafał Babraj Aktualizacja Mapy potrzeb zdrowotnych
05.01.2017 16:27 Rafał Babraj aktualizacja: konsultanci wojewódzcy, konsultanci ds. obronności Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
05.01.2017 13:59 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu BGJ.270.34.2016.AB
05.01.2017 13:56 Monika Latoszek Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu BGJ.270.36.2016.AR
04.01.2017 12:31 Oliwia Siwińska aktualizacja: konsultanci wojewódzcy, konsultanci ds. obronności Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
04.01.2017 12:15 Oliwia Siwińska aktualizacja: konsultanci wojewódzcy, konsultanci ds. obronności Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
03.01.2017 14:26 Rafał Babraj Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu BGJ.270.36.2016.AR
03.01.2017 09:37 Rafał Babraj aktualizacja: konsultanci wojewódzcy, konsultanci ds. obronności Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
02.01.2017 12:24 Monika Latoszek Aktualizacja Ogłoszenie o zamówieniu BGJ.270.36.2016.AR
02.01.2017 09:04 Rafał Babraj Aktualizacja Kontakt
powrót do góry