Dziennik rejestru zmian

---

Menu

2018201720162015201420132012
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
21.03.2018 12:02Rafał BabrajUtworzono artykułLista kandydatów na członków Rady Akredytacyjnej
20.03.2018 15:33Rafał BabrajUtworzono artykułWynik postępowania: ZZP – 34/18 - Organizacja, koordynacja i przeprowadzenie imprezy plenerowej pn. „Trasa czerwonej nitki” w Kielcach
20.03.2018 11:20Rafał BabrajUtworzono artykułProjekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi"
19.03.2018 15:33Rafał BabrajUtworzono artykułInformacja o wynikach naboru
19.03.2018 15:21Rafał BabrajUtworzono artykuł1.4.1 - Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej
16.03.2018 11:35Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług kodowanego dostępu do serwisu monitoringu mediów
13.03.2018 14:36Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie komisji konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
13.03.2018 14:31Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu FGZ.270.4.2018
12.03.2018 12:27Rafał BabrajUtworzono artykuł2.6 - Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością
12.03.2018 12:24Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie komisji konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
09.03.2018 11:22Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie uzależnienia internetowego
07.03.2018 16:39Rafał BabrajUtworzono artykułObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 marca 2018 r.
07.03.2018 13:14Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa podlaskiego
06.03.2018 15:06Rafał BabrajUtworzono artykuł1.2.1 – Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie (stołówki)
06.03.2018 14:58Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie komisji konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
06.03.2018 10:26Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz zasad wydawania recept
06.03.2018 09:29Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie komisji konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
02.03.2018 16:18Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu FGZ.270.5.2018.AB
02.03.2018 15:40Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego stwierdzenia zgonu i jego przyczyny
01.03.2018 15:35Rafał BabrajUtworzono artykułZapytanie ofertowe - usługa konserwacji i napraw bieżących dźwigu zainstalowanego w nieruchomości przy ul. Miodowej 15 w Warszawie
01.03.2018 15:34Rafał BabrajUtworzono artykułZapytanie ofertowe - przegląd, serwis i konserwacja klimatyzatorów w budynkach Ministerstwa Zdrowia w Warszawie
01.03.2018 15:28Rafał BabrajUtworzono artykuł2.5 - Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania o podłożu psychicznym w populacji generalnej oraz populacjach o zwiększonym ryzyku
01.03.2018 15:28Rafał BabrajUtworzono artykuł2.7 - Upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach wynikających z kontaktu dzieci i młodzieży z materiałami zawierającymi treści pornograficzne, uprzedmiatawiające i seksualizujące od 2018 r.
01.03.2018 15:28Rafał BabrajUtworzono artykuł2.10 - Rozwijanie oferty i upowszechnianie programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, które zapobiegają zagrożeniom związanym z dostępem dzieci i młodzieży do treści pornograficznych, uprzedmiatawiających i seksualizujących od 2018 r.
01.03.2018 11:05Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie komisji konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
01.03.2018 10:29Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie komisji konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
01.03.2018 10:26Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie komisji konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
01.03.2018 10:14Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie osób chorych na choroby zakaźne
28.02.2018 15:38Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie publikacji wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
26.02.2018 15:10Rafał BabrajUtworzono artykułObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2018
22.02.2018 14:50Rafał BabrajUtworzono artykułZadanie 16 - Rozwijanie Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, okresowa ewaluacja funkcjonowania Systemu oraz realizowanych programów profilaktycznych
22.02.2018 14:00Rafał BabrajUtworzono artykuł3.1.9 – Analiza adekwatności i efektywności udzielanych profilaktycznych i edukacyjnych świadczeń opieki zdrowotnej
22.02.2018 13:55Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
22.02.2018 10:26Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu FZR.9084.8.2018
20.02.2018 15:56Rafał BabrajUtworzono artykułProjekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 marca 2018 r.
20.02.2018 15:52Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
16.02.2018 10:20Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu FGZ.270.2.2018.AB
15.02.2018 13:31Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie uniemożliwienia funkcjonowania w Polsce stron internetowych promujących anoreksję
15.02.2018 08:20Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa zarządu spółki Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju
14.02.2018 13:16Rafał BabrajUtworzono artykułDobre praktyki postępowania z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu
14.02.2018 13:13Rafał BabrajUtworzono artykułDobre praktyki postępowania w szpitalnych oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć
14.02.2018 13:06Rafał BabrajUtworzono artykułDobre praktyki
08.02.2018 15:48Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie zmiany względem finansowania badań klinicznych niekomercyjnych
08.02.2018 10:13Rafał BabrajUtworzono artykułZapytanie ofertowe – przeprowadzenie przeglądów ochrony przeciwpożarowej
07.02.2018 16:15Rafał BabrajUtworzono artykułZapytanie ofertowe - wynajem powierzchni na prowadzenie bufetu pracowniczego
07.02.2018 15:36Rafał BabrajUtworzono artykułZapytanie ofertowe - przeprowadzenie przeglądów zgodne z art. 62 Prawa budowlanego
07.02.2018 09:40Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie oczyszczalni wody i ścieków
06.02.2018 10:35Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie wprowadzenia zakazu grania w gry komputerowe związane z przemocą dla dzieci do lat 18
05.02.2018 11:09Rafał BabrajUtworzono artykułInformacja o wynikach naboru
02.02.2018 16:10Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr FGZ.270.3.2018.AB
02.02.2018 14:52Rafał BabrajUtworzono artykułInformacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie prac remontowo-budowlanych dla ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy w latach 2018-2020
02.02.2018 14:29Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie utworzenia bezpłatnych punktów medycznych
02.02.2018 09:46Rafał BabrajUtworzono artykułWykaz kontroli przeprowadzonych w 2017 r. przez Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
30.01.2018 15:06Rafał BabrajUtworzono artykułStrategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce
30.01.2018 12:25Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie kosztów opieki długoterminowej
30.01.2018 12:24Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja o całkowity zakaz reklamy leków dostępnych bez recepty, wyrobów medycznych oraz suplementów diety
30.01.2018 08:53Rafał BabrajUtworzono artykułZapytanie ofertowe - usługa utrzymania serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia na okres 24 miesięcy
29.01.2018 14:17Rafał BabrajUtworzono artykułZadanie 18 - Upowszechnianie wiedzy na temat powiązań między różnymi zagrożeniami dla zdrowia lub korelującymi czynnikami ryzyka i chroniącymi
26.01.2018 14:33Rafał BabrajUtworzono artykułZapytanie ofertowe - dostawa artykułów chemii gospodarstwa domowego, samochodowej oraz środków czystości
26.01.2018 14:02Rafał BabrajUtworzono artykułSpecjalizacje mające zastosowanie w ochronie zdrowia
26.01.2018 13:48Rafał BabrajUtworzono artykułDoskonalenie zawodowe dyspozytorów medycznych
26.01.2018 13:43Rafał BabrajUtworzono artykułDoskonalenie zawodowe ratowników medycznych
26.01.2018 13:37Rafał BabrajUtworzono artykułDoskonalenie zawodowe
26.01.2018 13:36Rafał BabrajUtworzono artykułPaństwowy egzamin z ratownictwa medycznego (PERM)
26.01.2018 13:34Rafał BabrajUtworzono artykułKształcenie przeddyplomowe
26.01.2018 13:31Rafał BabrajUtworzono artykułRatownicy medyczni
26.01.2018 13:27Rafał BabrajUtworzono artykułPaństwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny (PEF)
26.01.2018 13:26Rafał BabrajUtworzono artykułPraktyka zawodowa
26.01.2018 13:25Rafał BabrajUtworzono artykułPrawo wykonywania zawodu
26.01.2018 13:24Rafał BabrajUtworzono artykułKształcenie podyplomowe
26.01.2018 13:22Rafał BabrajUtworzono artykułKształcenie przeddyplomowe
26.01.2018 13:12Rafał BabrajUtworzono artykułFizjoterapeuci
25.01.2018 14:38Rafał BabrajUtworzono artykułBadanie postaw w zakresie profilaktyki nowotworowej wśród mieszkańców Polski
24.01.2018 13:44Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie wprowadzania do obrotu innych postaci farmaceutycznych dostępnych na rynku leków
24.01.2018 11:15Marlena WoźniakUtworzono artykułProgram kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce
24.01.2018 10:11Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie lekarzy zakładowych
24.01.2018 10:11Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie transportu karetkami transportowymi
24.01.2018 09:07Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu FGZ.270.6.2018.AR
23.01.2018 14:50Rafał BabrajUtworzono artykuł1.2.6 - Prowadzenie działań informacyjno–edukacyjnych dotyczących uświadamiania ryzyka związanego z nadmiernym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe
23.01.2018 14:49Rafał BabrajUtworzono artykuł3.2.1 - Popularyzacja wiedzy w zakresie specyficznych potrzeb i uwarunkowań dietetycznych w grupie seniorów (w tym zapobieganie utracie masy ciała i chorobom metabolicznym)
23.01.2018 14:49Rafał BabrajUtworzono artykuł3.4.1 - Realizacja zadań na rzecz poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów
23.01.2018 14:49Rafał BabrajUtworzono artykuł4.3.1 - Tworzenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących farmakoterapii oraz działań prozdrowotnych i aktywizujących osoby w wieku podeszłym
19.01.2018 15:20Rafał BabrajUtworzono artykułZadanie 20 - Prowadzenie badań ewaluacyjnych programów profilaktycznych, które mają na celu przeciwdziałanie wielu zagrożeniom jednocześnie
19.01.2018 15:20Rafał BabrajUtworzono artykułZadanie 17 - Prowadzenie badań w obszarach celów operacyjnych nr 2 oraz 5, ukierunkowanych na wspólną analizę czynników ryzyka i czynników chroniących związanych z problematyką uzależnień i innych zachowań ryzykownych w grupie osób 60+
19.01.2018 15:20Rafał BabrajUtworzono artykułZadanie 7 - Opracowanie i promocja projektu systemowego wsparcia u młodzieży szkolnej i studenckiej oraz osób starszych mechanizmów automotywacji do zmiany stylu życia oraz promocji zachowań prozdrowotnych w obszarze profilaktyki otyłości, aktywności fizycznej, zdrowia psychicznego i przeciwdziałaniu uzależnieniom m.in. w środowisku szkolnym i akademickim oraz zamieszkania
19.01.2018 15:19Rafał BabrajUtworzono artykułZadanie 16 - Rozwijanie Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, okresowa ewaluacja funkcjonowania Systemu oraz realizowanych programów profilaktycznych
19.01.2018 15:10Rafał BabrajUtworzono artykuł2.1.1 - Wypracowanie metodologii oceny środowiskowych zagrożeń zdrowia mieszkańców JST oraz udzielanie wsparcia przy opracowaniu wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych programów ochrony środowiska
19.01.2018 15:10Rafał BabrajUtworzono artykuł3.2a - Badanie i ocena wpływu na stan zdrowia klimatu i działań związanych z adaptacją do jego zmian
19.01.2018 15:04Rafał BabrajUtworzono artykuł2.2 - Podnoszenie kompetencji kadr medycznych uczestniczących w realizacji profilaktycznej opieki psychiatrycznej, w tym wczesnego wykrywania objawów zaburzeń psychicznych
19.01.2018 15:03Rafał BabrajUtworzono artykuł2.5 - Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania o podłożu psychicznym w populacji generalnej oraz populacjach o zwiększonym ryzyku
19.01.2018 15:03Rafał BabrajUtworzono artykuł2.7 - Upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach wynikających z kontaktu dzieci i młodzieży z materiałami zawierającymi treści pornograficzne, uprzedmiotawiające i seksualizujące od 2018 r.
19.01.2018 15:03Rafał BabrajUtworzono artykuł2.10 - Rozwijanie oferty i upowszechnianie programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, które zapobiegają zagrożeniom związanym z dostępem dzieci i młodzieży do treści pornograficznych, uprzedmiotawiających i seksualizujących od 2018 r.
19.01.2018 14:55Rafał BabrajUtworzono artykuł4.4.2.4 - Prowadzenie działań ograniczających problem używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy
19.01.2018 14:41Rafał BabrajUtworzono artykuł3.1.9 - Analiza adekwatności i efektywności udzielanych profilaktycznych i edukacyjnych świadczeń opieki zdrowotnej
19.01.2018 14:41Rafał BabrajUtworzono artykuł2.6 - Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością
19.01.2018 14:41Rafał BabrajUtworzono artykuł1.2.1 - Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie (sanepidy)
19.01.2018 14:41Rafał BabrajUtworzono artykuł1.2.1 - Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie (stołówki)
19.01.2018 11:20Rafał BabrajUtworzono artykułPodsekretarz Stanu
Janusz Cieszyński
17.01.2018 15:59Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie prowadzenia rejestru pielęgniarek i lekarzy
17.01.2018 15:52Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie zdrowia publicznego
17.01.2018 15:47Rafał BabrajUtworzono artykułZapytanie ofertowe - wykonywanie i dostawa polimerowych stempli firmowych, imiennych i ogólnych w automatach samotuszujących oraz datowników kancelaryjnych
17.01.2018 15:47Rafał BabrajUtworzono artykułZapytanie ofertowe - sukcesywna dostawa 5 500 butli wody źródlanej w baniakach, wraz z dzierżawą/użyczeniem 63 sztuk dystrybutorów
12.01.2018 12:30Oliwia SiwińskaUtworzono artykułObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
12.01.2018 08:50Oliwia SiwińskaUtworzono artykułUCHWAŁA NR 2/V/2017
04.01.2018 14:46Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie kosztów opieki długoterminowej
04.01.2018 10:55Rafał BabrajUtworzono artykułWykaz obowiązujących opinii konsultantów krajowych, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - wraz z terminem ich obowiązywania
04.01.2018 10:42Rafał BabrajUtworzono artykułWieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
04.01.2018 10:41Rafał BabrajUtworzono artykułDrugi etap budowy Centrum-Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym
04.01.2018 10:14Rafał BabrajUtworzono artykułZapytanie ofertowe - dostawa i montaż sygnalizatorów akustycznych
04.01.2018 10:10Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie planów rozszerzenia listy obowiązkowych szczepień
03.01.2018 10:38Rafał BabrajUtworzono artykułInformacja o wynikach naboru
03.01.2018 09:22Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja o doprowadzenie do całkowitego zaniechania przez podmioty publiczne stosowania wobec rodziców dzieci podlegających obowiązkowym szczepieniom ochronnym praktyki polegającej na przedkładaniu rodzicom do podpisu "oświadczeń o braku zgody na szczepienie dziecka"
02.01.2018 15:43Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja dotycząca zwiększenia dochodu państwa
powrót do góry