Dziennik rejestru zmian

---

Menu

201720162015201420132012
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
08.12.2017 13:17Rafał BabrajUtworzono artykułZapytanie ofertowe - audyt trzech centrali telefonicznych należących do Ministerstwa Zdrowia
08.12.2017 10:34Marlena WoźniakUtworzono artykułMajątek
07.12.2017 08:20Rafał BabrajUtworzono artykułKonkurs ofert na wybór realizatora zadania w zakresie prac remontowo-budowlanych dla ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy w latach 2018-2020
06.12.2017 15:15Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie elektronicznej rejestracji, wprowadzenia ankiet online na stronach urzędów oraz wprowadzenia lepszego kontaktu z lekarzami i urzędami
06.12.2017 13:19Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie miesięcznej kontroli żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
06.12.2017 13:19Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie przeprowadzenia kontroli terminu ważności we wszystkich podmiotach sprzedaży oraz ZOZ, w tym w aptekach
06.12.2017 08:00Rafał BabrajUtworzono artykułSpecjalista w Wydziale Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w Departamencie Polityki Zdrowotnej
05.12.2017 12:45Rafał BabrajUtworzono artykułZapytanie ofertowe – dostawa urządzenia do otwierania listów papierowych wpływających do Ministerstwa Zdrowia
01.12.2017 15:06Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie wprowadzenia nowych rozwiązań w systemie ochrony zdrowia w zakresie leczenia boreliozy
01.12.2017 08:48Rafał BabrajUtworzono artykułZapytanie ofertowe - dostawa oświetlenia wewnętrznego do obiektu Ministerstwa Zdrowia
30.11.2017 13:44Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie prowadzenia ćwiczeń i diet, rehabilitacji przeciwzakrzepowej oraz testów nad spaniem przeciwko zakrzepowym
30.11.2017 11:30Marlena WoźniakUtworzono artykułZłóż indywidualny wniosek o dodatkowe przedłużenie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury
30.11.2017 11:30Marlena WoźniakUtworzono artykułZawieranie umów rezydenckich
30.11.2017 11:30Marlena WoźniakUtworzono artykułPrzekaż informacje ważne dla realizacji umów rezydenckich
30.11.2017 11:30Marlena WoźniakUtworzono artykułUmowy rezydenckie
30.11.2017 11:15Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie kosztów opieki długoterminowej
30.11.2017 09:07Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o przystąpieniu do wyłonienia kandydatów na członków Rady Akredytacyjnej
28.11.2017 13:27Monika LatoszekUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr FGZ.270.5.2017.AR
27.11.2017 14:41Monika LatoszekUtworzono artykułZapytanie ofertowe - usługa utrzymania Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia
27.11.2017 11:39Monika LatoszekUtworzono artykułPetycja dotycząca nowelizacji rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów w taki sposób, aby wprowadzona została specjalizacja andrologia
23.11.2017 14:21Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
23.11.2017 12:28Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
23.11.2017 12:20Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie zapewnienia osobom głuchym i niedosłyszącym 100 proc. dofinansowania na aparaty słuchowe
22.11.2017 13:46Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w podmiotach działalności gospodarczej oraz klubach i dyskotekach
22.11.2017 13:42Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie wykonywania badań genetycznych osobie zmarłej, zachipowania osób skazanych wyrokiem sądowym oraz zamknięcia zakładów tatuażu
22.11.2017 13:38Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu uzależnienia od alkoholu
22.11.2017 11:57Rafał BabrajUtworzono artykułZapytanie ofertowe - dostawa wysokowydajnych urządzeń drukujących
20.11.2017 15:26Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o wyborze realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019 w zakresie zadania: wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny w roku 2017 oraz realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w szpitalu w latach 2017-2018
20.11.2017 09:51Rafał BabrajUtworzono artykułŚrodowisko szkoleniowe
20.11.2017 09:50Rafał BabrajUtworzono artykułInstrukcje
20.11.2017 09:48Rafał BabrajUtworzono artykułZakładanie kont
20.11.2017 09:28Rafał BabrajUtworzono artykułSystem Obsługi List Refundacyjnych (SOLR)
20.11.2017 09:20Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
16.11.2017 16:07Oliwia SiwińskaUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu FGZ.270.2.2017.AB
15.11.2017 15:19Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr FGZ.270.4.2017.AB
14.11.2017 15:45Rafał BabrajUtworzono artykułObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 15 listopada 2017
14.11.2017 13:54Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie umieszczenia zasłużonych honorowych dawców krwi i szpiku kostnego w katalogu osób, którym przysługuje zniżka na transport publiczny
14.11.2017 11:59Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o wyborze realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018 w zakresie zadania: Wyposażenie i doposażenie w sprzęt i aparaturę gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję podstawową
13.11.2017 15:43Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.39.2017.AR
13.11.2017 15:01Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr SOO.270.1.2017
10.11.2017 14:32Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu "Świadczenie usługi gastronomicznej"
09.11.2017 14:36Rafał BabrajUtworzono artykułInformacja o wynikach naboru
08.11.2017 13:41Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
08.11.2017 10:55Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie braku weryfikacji przez NFZ zbieranych danych na temat pierwszych wolnych terminów przez świadczeniodawców
07.11.2017 17:21Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr FGZ.270.3.2017.AR
07.11.2017 15:29Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie sprzeciwu wobec kolejnej podwyżki cen leków immunosupresyjnych dla osób po transplantacji narządów
07.11.2017 09:50Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o dodatkowej liście jednostek wybranych do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w ramach czterech zadań
06.11.2017 09:24Rafał BabrajUtworzono artykułInformator dla pacjentów
06.11.2017 09:15Rafał BabrajUtworzono artykułGdzie możesz zrobić badania
06.11.2017 09:04Rafał BabrajUtworzono artykułProgram profilaktyki nowotworów głowy i szyi
03.11.2017 16:13Oliwia SiwińskaUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu BGJ.270.40.2017.AR
03.11.2017 15:25Oliwia SiwińskaUtworzono artykułZapytanie ofertowe - dostawa papieru białego do urządzeń drukujących i kopiujących
02.11.2017 11:56Monika LatoszekUtworzono artykułPetycja dotycząca podjęcia prac legislacyjnych mających na celu przyznanie inwalidom z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy, swobodnego dostępu do usług medycznych i aptekarskich
31.10.2017 15:58Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
31.10.2017 15:54Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
31.10.2017 14:09Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie aptek internetowych oraz repertorium lekarskiego
31.10.2017 13:19Rafał BabrajUtworzono artykułLista oferentów niespełniających warunków formalnych ogłoszenia na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Krajowy Program Zmniejszania Umieralności z Powodu Przewlekłych Chorób Płuc poprzez Tworzenie sal Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej na lata 2016-2019 w zakresie zadania: wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny w roku 2017 oraz realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w szpitalu w latach 2017-2018
30.10.2017 15:47Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr FGZ.270.1.2017.AR
27.10.2017 12:22Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.42.2017.AR
27.10.2017 12:11Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.24.2017AB
27.10.2017 10:39Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.41.2017.AB
26.10.2017 15:47Rafał BabrajUtworzono artykułWynik postępowania: ZZP – 211/17 - Dostawa fabrycznie nowych respiratorów neonatologicznych wraz z montażem i instalacją 
26.10.2017 15:47Rafał BabrajUtworzono artykułWynik postępowania: ZZP – 217/17 - Zakup dentobusów – pojazdów medycznych, w których są udzielane świadczenia stomatologiczne w liczbie 4 sztuk. Część 1-2
26.10.2017 15:47Rafał BabrajUtworzono artykułWynik postępowania: ZZP – 218/17 - Zakup dentobusów – pojazdów medycznych, w których są udzielane świadczenia stomatologiczne w liczbie 4 sztuk. Części 1-2
26.10.2017 15:47Rafał BabrajUtworzono artykułWynik postępowania: ZZP – 219/17 - Zakup dentobusów – pojazdów medycznych, w których są udzielane świadczenia stomatologiczne w liczbie 4 sztuk
26.10.2017 15:47Rafał BabrajUtworzono artykułWynik postępowania: ZZP – 220/17 - Zakup dentobusów – pojazdów medycznych, w których są udzielane świadczenia stomatologiczne w liczbie 4 sztuk
26.10.2017 09:01Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu "usługa gastronomiczna – serwis kawowy oraz obiad"
25.10.2017 14:36Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu "usługa gastronomiczna – obiad"
25.10.2017 14:13Rafał BabrajUtworzono artykułObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2017
25.10.2017 11:30Marlena WoźniakUtworzono artykułRozliczanie umów rezydenckich oraz numery rachunków bankowych ministerstwa zdrowia
24.10.2017 16:21Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.37.2017.AR
24.10.2017 12:03Rafał BabrajUtworzono artykułLista oferentów spełniających i niespełniających warunków formalnych ogłoszenia na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018 w zakresie zadania: Wyposażenie i doposażenie w sprzęt i aparaturę gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję podstawową
23.10.2017 12:15Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie umieszczenia informacji o szkodliwości alkoholu dla dziecka poczętego na etykiecie każdego napoju alkoholowego
23.10.2017 08:34Rafał BabrajUtworzono artykułProjekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 listopada 2017 r.
20.10.2017 14:47Rafał BabrajUtworzono artykułLekarski Egzamin Końcowy (LEK) oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK)
20.10.2017 14:46Rafał BabrajUtworzono artykułPaństwowy Egzamin Specjalizacyjny (PES)
20.10.2017 14:46Rafał BabrajUtworzono artykułDoskonalenie zawodowe
20.10.2017 14:46Rafał BabrajUtworzono artykułSzkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów (w tym tzw. rezydentura)
20.10.2017 14:46Rafał BabrajUtworzono artykułStaż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów
20.10.2017 13:37Rafał BabrajUtworzono artykułPaństwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów
19.10.2017 14:27Rafał BabrajUtworzono artykułProjekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym"
19.10.2017 14:26Rafał BabrajUtworzono artykułProjekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. "Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy"
19.10.2017 12:03Rafał BabrajArchiwalnyDyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
19.10.2017 11:09Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.38.2017AB
18.10.2017 12:38Rafał BabrajUtworzono artykułObrót pozaapteczny
18.10.2017 11:41Rafał BabrajUtworzono artykuł1.2.4b - Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o zaletach karmienia piersią (kampania w czasopismach oraz realizacja ilustrowanego poradnika dotyczącego karmienia piersią)
17.10.2017 12:18Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.33.2017.AR
16.10.2017 15:30Oliwia SiwińskaUtworzono artykułProgram polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021
16.10.2017 15:26Oliwia SiwińskaUtworzono artykułOgłoszenia: „Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021
13.10.2017 16:06Rafał BabrajUtworzono artykuł1.2.1 - Organizacja ogólnopolskiej kampanii telewizyjnej i internetowej dotyczącej profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego wynikających z nieprawidłowego stylu życia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji społecznej
13.10.2017 13:17Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.31.2017.AR
13.10.2017 11:37Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.30.2017AB
12.10.2017 11:36Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
12.10.2017 11:31Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
12.10.2017 11:23Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.34.2017.AR
11.10.2017 16:04Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.36.2017.AR
11.10.2017 09:42Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja o zmianę stanowiska w sprawie prowadzonej dotychczas przez polskie władze polityki narkotykowej
10.10.2017 11:21Rafał BabrajUtworzono artykułIdentyfikatory dla osób nieubezpieczonych, które posiadają prawo do świadczeń
09.10.2017 15:41Rafał BabrajUtworzono artykułInformacja o wynikach naboru
09.10.2017 12:58Rafał BabrajUtworzono artykułZapytanie ofertowe - wykonanie prac konserwacyjnych usprawniających stan techniczny węzłów cieplnych w obiektach Ministerstwa Zdrowia
06.10.2017 13:38Oliwia SiwińskaUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach Narodowego Programu Zdrowia (promocja karmienia piersią pkt. 1.2.4g)
05.10.2017 15:37Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019 w zakresie zadania pn. wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny w roku 2017 oraz realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w szpitalu w latach 2017-2018
05.10.2017 13:02Rafał BabrajUtworzono artykułUzyskanie odznaki "Zasłużony Dawca Przeszczepu" wraz z legitymacją
05.10.2017 13:02Rafał BabrajUtworzono artykułUzyskanie odznaki "Dawca Przeszczepu" wraz z legitymacją
05.10.2017 12:54Rafał BabrajUtworzono artykułKrajowa Rada Transplantacyjna
05.10.2017 12:52Rafał BabrajUtworzono artykułKrajowa Rada do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
05.10.2017 12:02Rafał BabrajUtworzono artykułPaństwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych
05.10.2017 12:02Rafał BabrajUtworzono artykułSzkolenie specjalizacyjne
05.10.2017 11:58Rafał BabrajUtworzono artykułPrawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
03.10.2017 15:38Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o wyborze realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w ramach zadania: Wyposażenie/doposażenie w echokardiografy średniej klasy poradni kardiologii dziecięcej w roku 2017
03.10.2017 11:53Rafał BabrajUtworzono artykułZamówienia publiczne, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
03.10.2017 10:55Rafał BabrajUtworzono artykułKrajowe ramy strategiczne – Policy paper
03.10.2017 10:55Rafał BabrajUtworzono artykułProgramy realizowane przez Ministerstwo Zdrowia
03.10.2017 10:55Rafał BabrajUtworzono artykułJak możesz pozyskać Fundusze europejskie
03.10.2017 10:41Rafał BabrajUtworzono artykułKrajowe działania na rzecz e-Zdrowia
03.10.2017 10:41Rafał BabrajUtworzono artykułPodstawy prawne i dokumenty strategiczne
03.10.2017 10:41Rafał BabrajUtworzono artykułCentrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
02.10.2017 15:45Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o wyborze realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w ramach zadania: Wyposażenie/doposażenie w głowice ultrasonografii epiaortalnej do badania echokardiograficznego aorty tzw. Epiaortic scan oddziałów kardiochirurgii w roku 2017
02.10.2017 09:57Rafał BabrajUtworzono artykułZasady naboru do korpusu służby cywilnej w Ministerstwie Zdrowia
02.10.2017 09:14Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016 – 2018 w zakresie zadania: Wyposażenie i doposażenie w sprzęt i aparaturę gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję podstawową
29.09.2017 13:28Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.32.2017AB
28.09.2017 15:51Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
28.09.2017 11:47Rafał BabrajUtworzono artykułKomunikat o maksymalnej wysokości stypendiów przyznawanych przez ministra zdrowia
28.09.2017 11:36Rafał BabrajUtworzono artykułKomunikaty
28.09.2017 11:10Rafał BabrajUtworzono artykuł1.2.4b - Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o zaletach karmienia piersią
27.09.2017 16:12Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.29.2017.AR
26.09.2017 15:39Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
26.09.2017 14:55Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
26.09.2017 14:47Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach Narodowego Programu Zdrowia
26.09.2017 14:43Rafał BabrajUtworzono artykuł1.2.4e - Zapewnienie dostępności do profesjonalnej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów laktacyjnych
26.09.2017 14:28Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
25.09.2017 16:06Oliwia SiwińskaUtworzono artykułOgłoszenie o wyborze realizatora realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w ramach zadania pn. Wyposażenie/doposażenie w mobilne aparaty rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych oddziałów kardiologii w roku 2017.
25.09.2017 09:22adminUtworzono artykułUzyskaj nostryfikację dyplomu szkoły wyższej
25.09.2017 09:22adminUtworzono artykułUwierzytelnij dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą
25.09.2017 09:22Agnieszka OstrowskaUtworzono artykułUzyskaj uznanie kwalifikacji w ramach tzw. ogólnego systemu uznawania kwalifikacji uzyskanych w Unii Europejskiej
24.09.2017 10:05lukasznowickiUtworzono artykułŻywienie a zdrowie matki i dziecka
24.09.2017 10:01lukasznowickiUtworzono artykułPrzemoc domowa
23.09.2017 11:38lukasznowickiUtworzono artykułKonieczność nagłej interwencji medycznej w szkole
23.09.2017 10:19lukasznowickiUtworzono artykułUczeń przewlekle chory w szkole
22.09.2017 12:22adminUtworzono artykułO zawodach pielęgniarki i położnej
22.09.2017 09:20lukasznowickiUtworzono artykułUznawanie kwalifikacji w zawodach medycznych
21.09.2017 15:00Marlena WoźniakUtworzono artykułNarodowy program ochrony antybiotyków na lata 2016-2020
21.09.2017 14:54Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.27.2017.AR
21.09.2017 14:09Marlena WoźniakUtworzono artykułProgram Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej
21.09.2017 13:32Marlena WoźniakUtworzono artykułOświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia
21.09.2017 13:03Marlena WoźniakUtworzono artykułProgram zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016 – 2020
21.09.2017 12:58Marlena WoźniakUtworzono artykułProgram polityki zdrowotnej: Narodowy program leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na lata 2012-2018
21.09.2017 12:57Marlena WoźniakUtworzono artykułProgram polityki zdrowotnej: Zapewnienie samowystarczalności RP w krew i jej składniki
21.09.2017 12:22lukasznowickiUtworzono artykułNarodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej
21.09.2017 12:22adminUtworzono artykułProgram Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020
21.09.2017 12:21jarekUtworzono artykułProgram badań przesiewowych noworodków w Polsce
20.09.2017 15:14lukasznowickiUtworzono artykułOdciąganie pokarmu w warunkach domowych
20.09.2017 14:20Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja o zmianę wysokości finansowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakładach opiekuńczo-leczniczych
20.09.2017 14:07Marlena WoźniakUtworzono artykułFinansowanie leczenia cudzoziemców w Polsce
20.09.2017 12:22lukasznowickiUtworzono artykułSzczepienia obowiązkowe i zalecane
19.09.2017 15:48Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie zmiany systemu szczepień obowiązkowych
18.09.2017 16:14Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o rozstrzygnięciu odwołań w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019 w zakresie zadania pn. wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny w roku 2017 oraz realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w szpitalu w latach 2017-2018
18.09.2017 16:01Rafał BabrajUtworzono artykuł5 - Opracowanie wytycznych wynikających z doświadczeń z realizacji celu nr 6 NPZ dla Narodowego Programu Zdrowia na kolejne lata
18.09.2017 15:54Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o wyborze realizatorów zadania pn. "Wyposażenie/doposażenie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby chirurgii naczyniowej, kardiologii i kardiochirurgii w roku 2017"
18.09.2017 15:49Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o wyborze realizatorów zadania pn. "Wyposażenie/doposażenie w zestawy laserowe do usuwania elektrod oddziałów kardiologii w roku 2017"
15.09.2017 16:16Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o wyborze realizatorów zadania: "Wyposażenie/doposażenie w mobilne aparaty rtg z ramieniem C wysokiej klasy do operacji wewnątrznaczyniowych oddziałów chirurgii naczyniowej" w roku 2017
15.09.2017 16:12Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr Nr BGJ.270.28.2017AR
15.09.2017 10:52Rafał BabrajUtworzono artykułLeczenie dorosłych ze śpiączką
15.09.2017 10:22adminUtworzono artykułŚwiadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
14.09.2017 16:51Rafał BabrajUtworzono artykułUzyskaj uznanie praktyki zawodowej odbytej poza Polską jeśli jesteś technikiem farmaceutycznym
14.09.2017 15:11adminUtworzono artykułLeczenie stomatologiczne
14.09.2017 15:08Rafał BabrajUtworzono artykuł1.2.4g - Upowszechnienie wśród kadry medycznej zasad Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece
14.09.2017 15:05Rafał BabrajUtworzono artykuł1.2.4 h - Gromadzenie i analiza danych dotyczących karmienia piersią
14.09.2017 14:00Agnieszka OstrowskaUtworzono artykułZadłużenie SPZOZ
14.09.2017 13:28Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
14.09.2017 13:19Rafał BabrajUtworzono artykułObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 września 2017 r.
14.09.2017 12:22lukasznowickiUtworzono artykułStomatologia dziecięca
14.09.2017 12:22lukasznowickiUtworzono artykułUzyskaj automatyczne uznanie kwalifikacji w zawodzie lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki i położnej
14.09.2017 12:21lukasznowickiUtworzono artykułUzyskaj uznanie tytułu specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia uzyskanego za granicą
13.09.2017 15:51Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu NR BGJ.270.25.2017.AB
13.09.2017 15:28Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
13.09.2017 12:30Rafał BabrajUtworzono artykułKursy kwalifikacyjne z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji
13.09.2017 12:30Rafał BabrajUtworzono artykułSzkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy
13.09.2017 12:30Rafał BabrajUtworzono artykułSzkolenie z zakresu terapii środowiskowej dla kandydatów na stanowisko terapeuty środowiskowego
13.09.2017 10:47adminUtworzono artykułKształcenie podyplomowe - kursy i szkolenia
13.09.2017 10:02Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
12.09.2017 15:19adminUtworzono artykułOpieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
12.09.2017 14:48Marlena WoźniakUtworzono artykułStandardy łagodzenia bólu porodowego
12.09.2017 12:22adminUtworzono artykułRehabilitacja lecznicza
12.09.2017 12:21adminUtworzono artykułOpieka paliatywna i hospicyjna
12.09.2017 11:30adminUtworzono artykułAmbulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS)
11.09.2017 15:03Monika LatoszekUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
10.09.2017 12:22adminUtworzono artykułPodstawy prawne
10.09.2017 12:22adminUtworzono artykułKształcenie przeddyplomowe innych zawodów medycznych
10.09.2017 12:22lukasznowickiUtworzono artykułKarmienie piersią
10.09.2017 12:21Agnieszka OstrowskaUtworzono artykułZdrowie ucznia
09.09.2017 13:33Oliwia SiwińskaUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
08.09.2017 13:51Oliwia SiwińskaUtworzono artykułOgłoszenie o wyborze realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. "Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów” w zakresie zakupu podstawowego wyposażenia laboratorium genetycznego (molekularnego/cytogenetycznego) dla personalizowanej opieki medycznej nad chorymi na nowotwory w 2017 r.,
06.09.2017 15:51Oliwia SiwińskaUtworzono artykułInformacja o wynikach naboru
06.09.2017 11:03Rafał BabrajUtworzono artykułPotwierdź kwalifikacje zawodowe felczera uzyskane w państwie, które nie jest członkiem UE, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub Konfederacji Szwajcarskiej
04.09.2017 16:08Rafał BabrajUtworzono artykułZapytanie ofertowe - wykonanie usług projektowych na potrzeby Ministerstwa Zdrowia
04.09.2017 14:48Rafał BabrajUtworzono artykułLista ofert spełniających wymagania formalne oraz niespełniających wymagań formalnych w zakresie zadania pn. "Wyposażenie/doposażenie w echokardiografy średniej klasy poradni kardiologii dziecięcej" w roku 2017
04.09.2017 13:13Rafał BabrajUtworzono artykułLista ofert spełniających oraz niespełniających wymagań formalnych w zakresie zadania pn. „Wyposażenie/doposażenie w głowice ultrasonografii epiaortalnej do badania echokardiograficznego aorty tzw. Epiaortic scan oddziałów kardiochirurgii” w roku 2017
04.09.2017 12:58Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu "usługa gastronomiczna – serwis kawowy"
03.09.2017 11:27adminUtworzono artykułKształcenie podyplomowe cudzoziemców
01.09.2017 12:31Rafał BabrajUtworzono artykułProjekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
01.09.2017 09:57Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach Narodowego Programu Zdrowia
01.09.2017 09:55Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach Narodowego Programu Zdrowia
31.08.2017 14:12Rafał BabrajUtworzono artykułLista ofert spełniających i niespełniających wymagań formalnych w zakresie zadania pn. "Wyposażenie/doposażenie w mobilne aparaty rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych oddziałów kardiologii w roku 2017"
31.08.2017 13:59Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie darmowego dostępu do pojemników medycznych
31.08.2017 09:10Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
30.08.2017 12:22lukasznowickiUtworzono artykułUzyskaj uznanie tytułu specjalisty uzyskanego poza Unią Europejską
30.08.2017 12:22Agnieszka OstrowskaUtworzono artykułPotwierdź równoważność stopnia lub tytułu naukowego uzyskanego poza Polską
30.08.2017 12:22lukasznowickiUtworzono artykułUzyskaj uznanie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty odbytego w Unii Europejskiej
28.08.2017 16:50Rafał BabrajUtworzono artykułObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2017
28.08.2017 14:15Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
28.08.2017 12:22jarekUtworzono artykułProfilaktyka onkologiczna
25.08.2017 15:55Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
25.08.2017 13:59Rafał BabrajUtworzono artykułProjekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
25.08.2017 13:34Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach Narodowego Programu Zdrowia
25.08.2017 13:25Rafał BabrajUtworzono artykułLista ofert spełniających i niespełniających wymagań formalnych w zakresie zadania pn. "Wyposażenie/doposażenie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby chirurgii naczyniowej, kardiologii i kardiochirurgii"
25.08.2017 13:20Rafał BabrajUtworzono artykułLista ofert spełniających i niespełniających wymagań formalnych w zakresie zadania pn. "Wyposażenie/doposażenie w zestawy laserowe do usuwania elektrod oddziałów kardiologii w roku 2017"
25.08.2017 12:57Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.26.2017AB
24.08.2017 15:01adminUtworzono artykułLeczenie szpitalne
24.08.2017 12:37Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.23.2017AB
24.08.2017 12:21adminUtworzono artykułPodstawowa opieka zdrowotna
24.08.2017 11:27Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
23.08.2017 15:53Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o wyborze realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018
23.08.2017 15:38Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o niespełnianiu warunków formalnych przez oferenta w zakresie zadania "Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów" w zakresie zakupu podstawowego wyposażenia laboratorium genetycznego (molekularnego/cytogenetycznego) dla personalizowanej opieki medycznej nad chorymi na nowotwory w 2017 r.
23.08.2017 15:27Rafał BabrajUtworzono artykułLista oferentów spełniających i niespełniających warunki formalne w zakresie zadania: "Wyposażenie/doposażenie w mobilne aparaty rtg z ramieniem C wysokiej klasy do operacji wewnątrznaczyniowych oddziałów chirurgii naczyniowej w roku 2017"
22.08.2017 11:49Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.17.2017.AR
18.08.2017 15:48Rafał BabrajUtworzono artykułProjekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2017 r.
17.08.2017 12:30Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu "usługa gastronomiczna – serwis kawowy"
11.08.2017 15:22Oliwia SiwińskaUtworzono artykułOgłoszenie zawierające listę realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016-2020, w ramach zadań pn. edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki depresji za pomocą środków masowego przekazu oraz profilaktyka depresji w grupach o podwyższonym ryzyku przy udziale pracowników szkół oraz systemu opieki zdrowotnej”
11.08.2017 13:53Oliwia SiwińskaUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach Narodowego Programu Zdrowia
09.08.2017 15:55Rafał BabrajUtworzono artykułZdrowie psychiczne w przepisach
09.08.2017 15:51Rafał BabrajUtworzono artykułUzależnienia
09.08.2017 15:23Agnieszka OstrowskaUtworzono artykułZdrowie psychiczne i uzależnienia
08.08.2017 14:14Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja ws. depenalizacji posiadania grzybów psylocybinowych
04.08.2017 16:33Rafał BabrajUtworzono artykułKonkurs ofert na wybór realizatora zadania pn. "Wyposażenie/doposażenie w mobilne aparaty rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych oddziałów kardiologii" w roku 2017
04.08.2017 16:20Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na zadanie pn. "Wyposażenie/doposażenie w mobilne aparaty rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych oddziałów kardiologii" w roku 2017
04.08.2017 16:02Rafał BabrajUtworzono artykułKonkurs ofert na wybór realizatora zadania pn. "Wyposażenie/doposażenie w echokardiografy średniej klasy poradni kardiologii dziecięcej" w roku 2017
04.08.2017 15:49Rafał BabrajUtworzono artykułKonkurs ofert na wybór realizatora zadania pn. "Wyposażenie/doposażenie w głowice ultrasonografii epiaortalnej do badania echokardiograficznego aorty tzw. Epiaortic scan oddziałów kardiochirurgii" w roku 2017
02.08.2017 15:40Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.21.2017.AR
02.08.2017 15:24Rafał BabrajUtworzono artykułKonkurs ofert na wybór realizatora zadania pn. "Wyposażenie/doposażenie w zestawy laserowe do usuwania elektrod oddziałów kardiologii w roku 2017"
02.08.2017 13:54Rafał BabrajUtworzono artykułKonkurs ofert na wybór realizatora zadania pn. "Wyposażenie/doposażenie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby chirurgii naczyniowej, kardiologii i kardiochirurgii w roku 2017"
02.08.2017 09:29Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o wyborze realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019 w zakresie zadania pn. wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny w roku 2017 oraz realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w szpitalu w latach 2017-2018
01.08.2017 11:02Marlena WoźniakUtworzono artykułKomisja Ekonomiczna
01.08.2017 08:08Marlena WoźniakUtworzono artykułPodsekretarz Stanu
Marcin Czech
31.07.2017 15:50Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie poprawienia skuteczności działania służb ratownictwa medycznego w gminie Grodków
31.07.2017 15:14Rafał BabrajUtworzono artykułLista oferentów spełniających i niespełniających warunki formalne ogłoszenia na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018
31.07.2017 14:35Rafał BabrajUtworzono artykułKonkurs ofert na wybór realizatora zadania pn.: "Wyposażenie/doposażenie w mobilne aparaty rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych oddziałów kardiologii w roku 2017"
31.07.2017 14:24Rafał BabrajUtworzono artykułKonkurs ofert na wybór realizatora zadania pn.: "Wyposażenie/doposażenie w mobilne aparaty rtg z ramieniem C wysokiej klasy do operacji wewnątrznaczyniowych oddziałów chirurgii naczyniowej w roku 2017"
31.07.2017 13:53Rafał BabrajUtworzono artykułInformacja o wynikach naboru
28.07.2017 13:41Rafał BabrajUtworzono artykułProjekt uchwały Rady Ministrów zmieniający uchwałę w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą "Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego"
28.07.2017 13:38Rafał BabrajUtworzono artykułProjekt uchwały Rady Ministrów zmieniający uchwałę w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie"
28.07.2017 13:37Rafał BabrajUtworzono artykułProjekt uchwały Rady Ministrów zmieniający uchwałę w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie"
28.07.2017 13:36Rafał BabrajUtworzono artykułProjekt uchwały Rady Ministrów zmieniający uchwałę w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim"
28.07.2017 12:35Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie poprawy sytuacji i leczenia chorych na choroby Parkinsona w Polsce
28.07.2017 12:26Rafał BabrajUtworzono artykułNarodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH w Warszawie
28.07.2017 12:23Rafał BabrajUtworzono artykułNarodowy Instytut Leków w Warszawie
28.07.2017 12:20Rafał BabrajUtworzono artykułNarodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
28.07.2017 12:18Rafał BabrajUtworzono artykułInstytut Żywności i Żywienia w Warszawie
28.07.2017 12:16Rafał BabrajUtworzono artykułInstytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
28.07.2017 12:13Rafał BabrajUtworzono artykułInstytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
28.07.2017 12:10Rafał BabrajUtworzono artykułInstytut Medycyny Wsi w Lublinie
28.07.2017 12:04Rafał BabrajUtworzono artykułInstytut Medycyny Pracy w Łodzi
28.07.2017 12:03Rafał BabrajUtworzono artykułInstytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
28.07.2017 12:02Rafał BabrajUtworzono artykułInstytut Matki i Dziecka w Warszawie
28.07.2017 11:59Rafał BabrajUtworzono artykułInstytut Kardiologii w Warszawie
28.07.2017 11:57Rafał BabrajUtworzono artykułInstytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
28.07.2017 11:56Rafał BabrajUtworzono artykułInstytut Gruźlicy i Chorób Płuc
28.07.2017 11:54Rafał BabrajUtworzono artykułInstytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
28.07.2017 11:53Rafał BabrajUtworzono artykułInstytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
28.07.2017 11:51Rafał BabrajUtworzono artykułCentrum Onkologii - Instytut
28.07.2017 11:45Rafał BabrajUtworzono artykułSprawozdania za 2016 rok
28.07.2017 08:25lukasznowickiUtworzono artykułStatus uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej
28.07.2017 08:22adminUtworzono artykułLecznictwo uzdrowiskowe
27.07.2017 10:25Rafał BabrajUtworzono artykułProjekt stanowiska Rządu wobec prezydenckiego projektu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (druk 1651)
27.07.2017 10:17Rafał BabrajUtworzono artykułJak zdrowo żyć
26.07.2017 13:19Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
26.07.2017 13:19Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
26.07.2017 09:54Rafał BabrajArchiwalnyDyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
25.07.2017 11:22Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach Narodowego Programu Zdrowia
24.07.2017 14:33lukasznowickiUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.20.2017.AR
24.07.2017 14:13Rafał BabrajUtworzono artykułZamówienia na usługi społeczne
21.07.2017 08:51Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o wyborze realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020", zadania pn.: "Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych" – w części II
20.07.2017 16:05Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
20.07.2017 14:59Rafał BabrajUtworzono artykuł3.1.5 - Prowadzenie w 2017 r. oraz w 2018 r. badań nad opracowaniem i wprowadzeniem systemu przyjaznego etykietowania żywności prostym przekazem dotyczącym zawartości poszczególnych składników odżywczych w żywności z wykorzystaniem wiedzy o wypracowanych dotychczas rozwiązaniach
20.07.2017 13:25Rafał BabrajUtworzono artykuł1.3 - Ocena kondycji psychicznej
20.07.2017 09:59Rafał BabrajUtworzono artykuł5 - Opracowanie wytycznych wynikających z doświadczeń z realizacji celu nr 6 NPZ dla Narodowego Programu Zdrowia na kolejne lata
19.07.2017 15:14Rafał BabrajUtworzono artykuł1.3 - Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną
19.07.2017 14:38Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o wyborze realizatorów zadania pn. "Wsparcie procesu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych" w latach 2017-2018
19.07.2017 11:16Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach Narodowego Programu Zdrowia
19.07.2017 10:53Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o wyborze realizatorów zadania pn. "Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce" w 2017 r.
19.07.2017 09:08Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o wyborze realizatora Programu wsparcia ambulatoryjnego leczenia zespołu stopy cukrzycowej na lata 2016-2018 w ramach zadania: Organizacja szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek różnych specjalności, w tym diabetologii i medycyny rodzinnej, obejmujących prewencję, diagnostykę i terapię ZSC na lata 2017-2018
19.07.2017 08:55Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o wyborze realizatora zadania pn. "Wsparcie psychologiczne dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich" na lata 2017-2019
18.07.2017 16:05Rafał BabrajUtworzono artykułLista ofert spełniających oraz niespełniających wymagań formalnych w zakresie zadania pn. "Wsparcie psychologiczne dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich" na lata 2017-2019
18.07.2017 15:53Rafał BabrajUtworzono artykuł3.1 - Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie problematyki geriatrycznej i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego
18.07.2017 15:25Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
18.07.2017 13:41Rafał BabrajUtworzono artykułLista ofert spełniających oraz niespełniających wymagań formalnych w zakresie zadania pn. "Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów" w zakresie zakupu podstawowego wyposażenia laboratorium genetycznego (molekularnego/cytogenetycznego) dla personalizowanej opieki medycznej nad chorymi na nowotwory w 2017 r.
17.07.2017 09:36Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o wyborze realizatora zadania "Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ" na lata 2017-2018
14.07.2017 15:25Rafał BabrajUtworzono artykułStudia anglojęzyczne
14.07.2017 15:25Rafał BabrajUtworzono artykułDrugi kierunek studiów
14.07.2017 14:56Rafał BabrajUtworzono artykułZamówienia na usługi społeczne
14.07.2017 13:54Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.19.2017.AB
14.07.2017 12:53Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
13.07.2017 13:40Rafał BabrajUtworzono artykuł4.3 - Tworzenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących farmakoterapii oraz działań prozdrowotnych i aktywizujących osoby w wieku podeszłym
13.07.2017 13:26Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
12.07.2017 15:56Rafał BabrajUtworzono artykułObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 15 lipca 2017 r.
12.07.2017 13:48Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
12.07.2017 11:45Rafał BabrajUtworzono artykułUCHWAŁA NR 103/IV/2017
11.07.2017 14:56Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie poprawy ubezpieczenia zdrowotnego
11.07.2017 11:39Rafał BabrajUtworzono artykuł2.4 - Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku, w tym konsultacja działań w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego oraz finansowanie działań badawczych, profilaktycznych i przyczyniających się w inny sposób do realizacji zadania
11.07.2017 11:39Rafał BabrajUtworzono artykuł2.4 - Systematyczny przegląd mediów tj.: prasy, Internetu, radia i telewizji w zakresie przedstawiania osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i tematyki samobójstw
10.07.2017 15:41Rafał BabrajUtworzono artykułInformacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie zadania pn. "Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów" w zakresie zakupu podstawowego wyposażenia laboratorium genetycznego (molekularnego/cytogenetycznego) dla personalizowanej opieki medycznej nad chorymi na nowotwory w 2017 r.
10.07.2017 15:07Rafał BabrajUtworzono artykułBadania okresowe
10.07.2017 15:07Rafał BabrajUtworzono artykułBadania kontrolne
10.07.2017 15:07Rafał BabrajUtworzono artykułWstępne badania lekarskie
10.07.2017 08:39Rafał BabrajUtworzono artykułNarodowy program wyrównywania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016
07.07.2017 15:24Oliwia SiwińskaUtworzono artykułZadanie 3 – Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego
07.07.2017 14:56Oliwia SiwińskaUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
06.07.2017 17:06Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja o "przestrzeganie Konstytucji, Praw Pacjenta i Praw Człowieka oraz zaniechanie nakładania uciążliwych grzywien w celu przymuszenia do szczepienia osób zdrowych"
05.07.2017 10:49Rafał BabrajUtworzono artykułInformacja zbiorcza za rok 2016 - Petycje rozpatrzone w Ministerstwie Zdrowia, zgodnie z art. 3 ustawy o petycjach
05.07.2017 08:57Rafał BabrajUtworzono artykułLista ofert spełniających i niespełniających warunki formalne na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: Program zapobiegania depresji na lata 2016-2020, w ramach zadania pn. Edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki depresji za pomocą środków masowego przekazu oraz profilaktyka depresji w grupach o podwyższonym ryzyku przy udziale pracowników szkół oraz systemu opieki zdrowotnej
30.06.2017 15:52Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej w sprawie oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
29.06.2017 16:28Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w przedmiocie zmiany przepisów prawa
29.06.2017 15:47Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie sanatorium "Słoneczko"
29.06.2017 10:29Rafał BabrajUtworzono artykułLista ofert spełniających oraz niespełniających wymagań formalnych w zakresie zadania "Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce" w 2017 r.
29.06.2017 09:37Rafał BabrajUtworzono artykułLista ofert niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania pn. "Wsparcie procesu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych" w latach 2017-2018
28.06.2017 16:15Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej w sprawie oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
28.06.2017 13:21Rafał BabrajUtworzono artykułLista ofert niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania pn. „Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ” na lata 2017-2018
27.06.2017 11:16Rafał BabrajUtworzono artykułObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2017
26.06.2017 14:53Monika LatoszekUtworzono artykułLista oferentów spełniających i niespełniających warunki formalne ogłoszenia na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018
23.06.2017 15:10Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
23.06.2017 10:47Rafał BabrajUtworzono artykuł4a - Recenzje treści stanowiących bazę merytoryczną dla zadań realizowanych w ramach celu nr 6 Narodowego Programu Zdrowia
23.06.2017 09:30Rafał BabrajUtworzono artykułProjekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 lipca 2017 r.
22.06.2017 14:44Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja o ochronie danych osobowych
22.06.2017 13:12Rafał BabrajUtworzono artykuł5 - Opracowanie wytycznych wynikających z doświadczeń z realizacji celu nr 6 NPZ dla Narodowego Programu Zdrowia na kolejne lata
22.06.2017 11:37Rafał BabrajUtworzono artykułInformacja o wynikach naboru
21.06.2017 15:11Rafał BabrajUtworzono artykułKonkurs ofert na wybór realizatorów zadania pn. "Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów" w zakresie zakupu podstawowego wyposażenia laboratorium genetycznego (molekularnego/cytogenetycznego) dla personalizowanej opieki medycznej nad chorymi na nowotwory w 2017 r.
21.06.2017 13:51Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
20.06.2017 15:57Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie objęcia refundacją leku Prolastin (inhibitor alfa-1-proteinazy)
20.06.2017 15:34Rafał BabrajUtworzono artykułInformacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie zadań pn. "Wsparcie psychologiczne dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich" na lata 2017-2019 oraz "Wsparcie procesu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych" w latach 2017-2018
19.06.2017 12:48Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja dotycząca zawodu ratownika medycznego
19.06.2017 12:25Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016 – 2018 w zakresie zadania: Wyposażenie i doposażenie gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję podstawową
14.06.2017 15:20Oliwia SiwińskaUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.18.2017.AB
14.06.2017 12:14Monika LatoszekUtworzono artykułPetycja powtórna w sprawie Planu Systemu Ratownictwa Medycznego Województwa Śląskiego
14.06.2017 12:09Monika LatoszekUtworzono artykułPetycja dotycząca zawodu technika farmaceutycznego
13.06.2017 14:54Monika LatoszekUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.16.2017.AR
13.06.2017 13:07Monika LatoszekUtworzono artykułLista realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020", zadania pn.: „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” – w części II
12.06.2017 15:58Monika LatoszekUtworzono artykułInformacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie zadań pn. „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce”
12.06.2017 15:09Monika LatoszekUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
12.06.2017 13:06Monika LatoszekUtworzono artykułInformacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie zadań pn. „Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ” na lata 2017-2018
12.06.2017 11:08Monika LatoszekUtworzono artykułRak płuc – palenie papierosów
12.06.2017 11:04Monika LatoszekUtworzono artykułProfilaktyka raka jelita grubego
12.06.2017 11:01Monika LatoszekUtworzono artykułJak się chronić przed rakiem
12.06.2017 10:22Monika LatoszekUtworzono artykułProgram profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)
12.06.2017 10:07Monika LatoszekUtworzono artykułProgram profilaktyki raka piersi (mammografia)
09.06.2017 10:02Oliwia SiwińskaUtworzono artykułSprostowanie dotyczące ogłoszenia pn. Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej
07.06.2017 14:24Monika LatoszekUtworzono artykułSprostowanie dotyczące ogłoszenia pn. Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej
05.06.2017 16:16Monika LatoszekUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia (promocja karmienia piersią)
05.06.2017 13:29Monika LatoszekUtworzono artykułWykaz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców - 2016
05.06.2017 13:11Monika LatoszekUtworzono artykułProjektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ, przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu
02.06.2017 15:03Monika LatoszekUtworzono artykułOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów zadania dotyczącego wyposażenia i doposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy w latach 2017-2018, w ramach programu wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
02.06.2017 14:55Monika LatoszekUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
02.06.2017 14:51Monika LatoszekUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
02.06.2017 11:38Monika LatoszekUtworzono artykułLista oferentów, którzy zostali wybrani jako realizatorzy programu polityki zdrowotnej pn. Program wsparcia ambulatoryjnego leczenia zespołu stopy cukrzycowej na lata 2016-2018 w ramach zadania: Wyposażenie i doposażenie w sprzęt i aparaturę gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję podstawową
02.06.2017 11:20Monika LatoszekUtworzono artykułRecenzje treści stanowiących bazę merytoryczną dla zadań realizowanych w ramach celu nr 6 Narodowego Programu Zdrowia
30.05.2017 14:11Monika LatoszekUtworzono artykułKonkurs ofert na wybór realizatorów zadania pn. „Wsparcie procesu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych” w latach 2017-2018
30.05.2017 14:02Monika LatoszekUtworzono artykułKonkurs ofert na wybór realizatorów zadania pn. „Wsparcie psychologiczne dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich” na lata 2017 - 2019.
30.05.2017 13:26Monika LatoszekUtworzono artykułOgłoszenie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn: Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016 – 2018
29.05.2017 15:52Monika LatoszekUtworzono artykułOgłoszenie o wyborze realizatora
29.05.2017 15:35Monika LatoszekUtworzono artykuł2.3a - Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady
26.05.2017 14:23Rafał BabrajUtworzono artykułKonkurs ofert na wybór realizatorów zadania pn. "Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce"
26.05.2017 09:02Rafał BabrajUtworzono artykuł2.4 - Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej
24.05.2017 13:15Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o wyborze realizatorów zadania pn.: „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii” na lata 2017-2019
24.05.2017 13:04Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o wyborze realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” - w części I
24.05.2017 12:02Rafał BabrajUtworzono artykułUzyskaj tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi"
24.05.2017 12:02Rafał BabrajUtworzono artykułUzyskanie odznaki Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu
24.05.2017 09:09Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
24.05.2017 08:58Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” – część II
24.05.2017 08:44Rafał BabrajUtworzono artykułKonkurs ofert na wybór realizatorów zadania „Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ” na lata 2017-2018
22.05.2017 14:55Rafał BabrajUtworzono artykułLista ofert spełniających warunki formalne w konkursie w ramach Krajowego programu zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019 w zakresie zadania pn. wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny w roku 2017 oraz realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w szpitalu w latach 2017-2018
22.05.2017 13:26Rafał BabrajUtworzono artykułAktualizacja załącznika dla zadania NPZ.CO5.3.1.2017
22.05.2017 09:38Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o wyborze realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016 – 2020" w zakresie zadania na rok 2017
19.05.2017 13:21Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
18.05.2017 15:50Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie uzupełnienia procedur ratownictwa dla chorych na hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne
18.05.2017 15:01Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
18.05.2017 14:51Rafał BabrajUtworzono artykułInformacja o wynikach naboru
18.05.2017 11:12Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę efektywności i stabilności opieki onkologicznej w Polsce
18.05.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnyAudytor wewnętrzny w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Audytu Wewnętrznego w Biurze Dyrektora Generalnego
17.05.2017 16:08Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja dotycząca Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
17.05.2017 14:26Rafał BabrajUtworzono artykułObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 maja 2017 r.
16.05.2017 14:48Rafał BabrajUtworzono artykułLista ofert spełniających warunki formalne w konkursie na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” – część I
15.05.2017 16:18Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie "pilnego stworzenia procedur ratownictwa dla chorych na hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne"
15.05.2017 16:00Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
15.05.2017 15:48Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
15.05.2017 13:56Rafał BabrajUtworzono artykułInformacja o unieważnieniu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ” na lata 2017 – 2018
15.05.2017 10:20Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016-2020, w zakresie zadania: edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki depresji za pomocą środków masowego przekazu oraz profilaktyka depresji w grupach o podwyższonym ryzyku przy udziale wybranych pracowników szkół oraz systemu opieki zdrowotnej
13.05.2017 13:28Monika LatoszekUtworzono artykułPetycja w sprawie wsparcia i pomocy w utworzeniu procedur dla ratownictwa medycznego, które zapewnią bezpieczeństwo chorym w sytuacjach nagłych
13.05.2017 13:27Monika LatoszekUtworzono artykułPetycja w sprawie wsparcia i pomocy w utworzeniu procedur dla ratownictwa medycznego, które zapewnią bezpieczeństwo chorym w sytuacjach nagłych
13.05.2017 13:26Monika LatoszekUtworzono artykułPetycja w sprawie wsparcia i pomocy w utworzeniu procedur dla ratownictwa medycznego, które zapewnią bezpieczeństwo chorym w sytuacjach nagłych
13.05.2017 13:26Monika LatoszekUtworzono artykułPetycja w sprawie wsparcia i pomocy w utworzeniu procedur dla ratownictwa medycznego, które zapewnią bezpieczeństwo chorym w sytuacjach nagłych
12.05.2017 09:41Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
11.05.2017 15:05Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
11.05.2017 12:30Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.13.2017.AB
10.05.2017 15:42Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
10.05.2017 14:33Rafał BabrajUtworzono artykuł3.1 – Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie problematyki geriatrycznej i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego
10.05.2017 14:21Rafał BabrajUtworzono artykułUzyskaj decyzję uprawniającą do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej
09.05.2017 09:34Rafał BabrajUtworzono artykułKomunikat dotyczący regulacji prawnych w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
08.05.2017 15:50Rafał BabrajUtworzono artykułLista ofert spełniających warunki formalne w konkursie na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” – część I
08.05.2017 15:24Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
08.05.2017 15:20Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
08.05.2017 09:05Rafał BabrajUtworzono artykułLista ofert spełniających warunki formalne w konkursie na wybór realizatorów Programu Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016 – 2018, w zakresie zadania: Wyposażenie i doposażenie w sprzęt i aparaturę gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję podstawową
05.05.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnySpecjalista ds. finansowania inwestycji w Wydziale Inwestycji w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji
05.05.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnySpecjalista w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg
05.05.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnyStarszy specjalista w Wydziale Kształcenia w Regulowanych Zawodach Medycznych w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
04.05.2017 13:24Rafał BabrajUtworzono artykułWynik postępowania na kompleksową organizację i obsługę konferencji w ramach obszaru tematycznego „ochrona zdrowia” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Ministerstwo Zdrowia
04.05.2017 12:56Rafał BabrajUtworzono artykułInformacja o wyborze realizatorów zadania pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatów rezonansu magnetycznego w 2017 r.
04.05.2017 12:50Rafał BabrajUtworzono artykułInformacja o wyborze realizatorów zadania: Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce w 2017 r.
28.04.2017 19:26Monika LatoszekUtworzono artykułWynik postępowania dotyczący ogłoszenia o konkursie ofert na kompleksową organizację i obsługę seminarium Funduszu Współpracy Dwustronnej w Norwegii
28.04.2017 15:38Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
28.04.2017 14:36Rafał BabrajUtworzono artykułObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2017 r. o sprostowaniu błędu
28.04.2017 11:06Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów zadań: opracowanie i wdrożenie nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy, kończyny górnej i krtani w 2017 r.
27.04.2017 16:18Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
27.04.2017 15:30Rafał BabrajUtworzono artykuł2.2b - Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia prokreacyjnego (materiały informacyjne z zakresu zdrowia prokreacyjnego)
27.04.2017 15:30Rafał BabrajUtworzono artykuł2.2a - Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia prokreacyjnego (kampania w środkach komunikacji miejskiej)
27.04.2017 15:00Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie profilaktyki i leczenia metodami naturalnymi chorób nowotworowych
27.04.2017 14:51Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie szkodliwości aspartamu
27.04.2017 08:52Monika LatoszekArchiwalnyInformacja o nierozstrzygnięciu konkursu na Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym
26.04.2017 16:55Monika LatoszekUtworzono artykułObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
26.04.2017 11:53Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie zawodu opiekun medyczny
25.04.2017 13:42Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie interwencji w kwestii dostępu do Zintegrowanego Systemu Pacjenta
25.04.2017 13:31Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
25.04.2017 09:02Rafał BabrajUtworzono artykułZaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi gastronomicznej w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z załączonym Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia
25.04.2017 08:55Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o postępowaniu nr BGJ.270.15.2017AB (w trybie art. 138o ustawy)
24.04.2017 16:11Rafał BabrajUtworzono artykułProjekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 maja 2017 r.
24.04.2017 15:26Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
24.04.2017 12:57Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zmianie terminu składania ofert oraz zmianie terminu pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” – część I
21.04.2017 15:17Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o wyborze realizatora programu w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem jelita w 2017 r
21.04.2017 15:05Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenia o brakach formalnych w zakresie zadań pn. „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii” na lata 2017-2019 oraz „Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ” na lata 2017-2018
21.04.2017 10:55Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
21.04.2017 09:17Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej o niewyłonieniu realizatora zadania NPZ.CO6_2_2_2017
20.04.2017 15:40Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
20.04.2017 12:37Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.14.2017.AR
20.04.2017 12:37Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.10.2017.AB
20.04.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnySpecjalista ds. rozwoju zawodowego w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Szkoleń w Biurze Kadr
20.04.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnyZastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
19.04.2017 15:00Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016 – 2020" – w zakresie zadań na rok 2017
19.04.2017 14:45Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.11.2017.AR
18.04.2017 15:53Monika LatoszekUtworzono artykułZaproszenie do składania ofert na kompleksową organizację i obsługę konferencji w ramach obszaru tematycznego „ochrona zdrowia” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Ministerstwo Zdrowia
18.04.2017 15:21Monika LatoszekUtworzono artykułPetycja dotycząca noweli Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
14.04.2017 12:51Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o konkursie ofert na kompleksową organizację i obsługę seminarium Funduszu Współpracy Dwustronnej w Norwegii
14.04.2017 11:24Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie zmiany przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
14.04.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnyZastępca Dyrektora ds. Medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
14.04.2017 08:00Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
13.04.2017 13:10Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w związku z przekazaniem do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
13.04.2017 10:58Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja o "przestrzeganie Konstytucji, Praw Pacjenta i Praw Człowieka oraz zaniechanie nakładania uciążliwych grzywien w celu przymuszenia do szczepienia"
13.04.2017 09:43Monika LatoszekArchiwalnyDyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ogłasza konkurs na stanowisko: Zastępcy dyrektora ds. Medycznych w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym
13.04.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnyGłówny specjalista ds. analiz danych na potrzeby pojedynczego szpitala w Polsce w Departamencie Analiz i Strategii
13.04.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnyGłówny specjalista ds. opracowania modeli w Departamencie Analiz i Strategii
13.04.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnyGłówny specjalista ds. rozwoju bazy analiz systemowych i wdrożeniowych w Departamencie Analiz i Strategii
13.04.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnySpecjalista ds. analiz dużych zbiorów danych w Departamencie Analiz i Strategii
13.04.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnySpecjalista ds. analiz podmiotów leczniczych na podstawie dużych zbiorów danych w Departamencie Analiz i Strategii
13.04.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnyGłówny specjalista ds. analiz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Departamencie Analiz i Strategii
13.04.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnyGłówny specjalista ds. programowania dla baz danych w Departamencie Analiz i Strategii
12.04.2017 14:57Rafał BabrajUtworzono artykułLista ofert spełniających i niespełniających wymagań formalnych w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem krtani
12.04.2017 14:56Rafał BabrajUtworzono artykułLista ofert spełniających i niespełniających wymagań formalnych w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy
12.04.2017 14:19Monika LatoszekArchiwalnyInformacja o nierozstrzygnięciu konkursu na Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym
12.04.2017 13:33Rafał BabrajUtworzono artykułOgólne schematy procedur kontroli
12.04.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnyStarszy specjalista w Wydziale Obsługi Mediów w Biurze Prasy i Promocji
12.04.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnyStarszy specjalista w Wydziale Zdrowia Środowiskowego w Departamencie Zdrowia Publicznego
12.04.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnyStarszy specjalista w Wydziale Budżetu w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji
12.04.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnySpecjalista w Wydziale Obsługi Mediów w Biurze Prasy i Promocji
12.04.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnySpecjalista w Wydziale Wynagrodzeń w Biurze Dyrektora Generalnego
12.04.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnyGłówny specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych
11.04.2017 13:11Rafał BabrajUtworzono artykułInformacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie zadań pn. "Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ" na lata 2017-2018 oraz "Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii" na lata 2017-2019
11.04.2017 10:30Rafał BabrajUtworzono artykułLista ofert spełniających i niespełniających wymagań formalnych w zakresie zadania dotyczącego wyposażenia i doposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy w latach 2017-2018
11.04.2017 10:20Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019 w zakresie zadania pn. wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny w roku 2017 oraz realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w szpitalu w latach 2017-2018
10.04.2017 16:14Monika LatoszekUtworzono artykułLista ofert spełniających i niespełniających wymagań formalnych wraz ze wskazaniem braków formalnych w zakresie zadania dotyczącego opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem kończyny górnej
10.04.2017 16:11Monika LatoszekUtworzono artykułLista ofert spełniających i niespełniających wymagań formalnych wraz ze wskazaniem braków formalnych w zakresie zadania dotyczącego opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem jelita
10.04.2017 15:07Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.12.2017.AB
10.04.2017 14:47Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia - sprostowanie
10.04.2017 14:18Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" w zakresie zadania "Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych" - część I
10.04.2017 11:19Rafał BabrajUtworzono artykułUmowy o Współpracy Ministra Zdrowia z Europejskim Regionalnym Biurem WHO
07.04.2017 16:14Rafał BabrajUtworzono artykułPrzechowywanie i transport szczepionek
07.04.2017 15:01Rafał BabrajUtworzono artykułInformacja o jednostkach spełniających i niespełniających warunków formalnych w konkursie ofert na wybór realizatorów zadania: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatów rezonansu magnetycznego
07.04.2017 14:37Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie pełnego finansowania hospicjów dziecięcych ze środków publicznych
07.04.2017 11:39Rafał BabrajUtworzono artykułInformacja o jednostkach spełniających i niespełniających warunków formalnych w konkursie ofert na wybór realizatorów zadania: Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce w 2017 r.
06.04.2017 14:39Rafał BabrajUtworzono artykuł2.1.1 - Wypracowanie metodologii oceny środowiskowych zagrożeń zdrowia mieszkańców JST oraz udzielanie wsparcia przy opracowaniu wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych programów ochrony środowiska
06.04.2017 12:24Monika LatoszekArchiwalnySpecjalista w dziedzinie public relations
05.04.2017 15:44Rafał BabrajUtworzono artykułZadanie 19 - Rozwijanie, poszerzanie oferty i upowszechnianie działań (w tym programów profilaktycznych), które zapobiegają wielu zagrożeniom jednocześnie, a zarazem spełniają standardy naukowe
05.04.2017 15:44Monika LatoszekUtworzono artykuł3.1.9 - Analiza adekwatności i efektywności udzielanych profilaktycznych i edukacyjnych świadczeń opieki zdrowotnej
05.04.2017 15:43Rafał BabrajUtworzono artykułZadanie 16 - Rozwijanie Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, okresowa ewaluacja funkcjonowania Systemu oraz realizowanych programów profilaktycznych.
05.04.2017 15:42Monika LatoszekUtworzono artykuł3.1.5 - Prowadzenie w 2017 r. oraz w 2018 r. badań nad opracowaniem i wprowadzeniem systemu przyjaznego etykietowania żywności prostym przekazem dotyczącym zawartości poszczególnych składników odżywczych w żywności z wykorzystaniem wiedzy o wypracowanych dotychczas rozwiązaniach
05.04.2017 15:41Rafał BabrajUtworzono artykuł3.2 - Popularyzacja wiedzy w zakresie specyficznych potrzeb i uwarunkowań dietetycznych w grupie seniorów (w tym zapobieganie utracie masy ciała i chorobom metabolicznym). Organizacja szkoleń dla dietetyków z zakresu żywienia osób starszych w wieku 60 +.
05.04.2017 15:40Monika LatoszekUtworzono artykuł3.2.1 - Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu – jod
05.04.2017 15:39Rafał BabrajUtworzono artykuł3.2.1 - Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu - szpitale poradnie
05.04.2017 15:33Monika LatoszekUtworzono artykuł3.2.1 - Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu – cukrzyca
04.04.2017 08:00Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o konkursie na wybór realizatorów Programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pn. Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016 – 2018, w zakresie zadania: Wyposażenie i doposażenie w sprzęt i aparaturę gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję podstawową
03.04.2017 12:54Rafał BabrajArchiwalnyRzecznik Praw Pacjenta
01.04.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnyPodreferendarz do spraw obsługi sekretarsko-biurowej w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia
01.04.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnyRadca prawny w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Obsługi Procesowej i Postępowania Administracyjnego w Departamencie Prawnym
31.03.2017 15:48Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
30.03.2017 13:35Rafał BabrajUtworzono artykuł2.4 - Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej
29.03.2017 14:32Rafał BabrajUtworzono artykułInformacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie zadań pn. "Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce" oraz "Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów"
28.03.2017 14:53Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o unieważnieniu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania: „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury Kandydata na dawcę krwi”
28.03.2017 14:42Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej o wyborze realizatora zadania NPZ.CO6_2_1_a_2017
28.03.2017 08:10Monika LatoszekArchiwalnySpecjalista w Wydziale Refundacyjno-Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji
28.03.2017 08:10Monika LatoszekArchiwalnyStarszy specjalista w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia
27.03.2017 16:05Monika LatoszekUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
27.03.2017 14:53Monika LatoszekUtworzono artykułKonkurs ofert na wybór realizatorów zadania „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii” na lata 2017-2019
27.03.2017 14:50Monika LatoszekUtworzono artykułKonkurs ofert na wybór realizatorów zadania „Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ” na lata 2017-2018
27.03.2017 12:45Monika LatoszekUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.8.2017.AR
27.03.2017 12:36Monika LatoszekUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.9.2017AB
24.03.2017 14:59Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
24.03.2017 12:04Rafał BabrajArchiwalnyPielęgniarka oddziałowa Oddziału Intensywnej Terapii – C oraz pielęgniarka oddziałowa II Oddziału Kardiologii i Angiologii - Szpital Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
24.03.2017 08:01Rafał BabrajArchiwalnyGłówny specjalista ds. realizacji zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Biurze Dyrektora Generalnego
24.03.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnyGłówny specjalista w Wydziale Budżetu w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji
23.03.2017 12:57Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie dostępu do leków Nusinersen oraz Translarna
22.03.2017 11:53Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja o "oparcie decyzji dotyczącej dostępności leku ellaOne wyłącznie na dostępnych danych medycznych, stanowiskach Komisji Europejskiej oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych”
21.03.2017 15:15Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
21.03.2017 13:44Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o wyborze realizatorów Programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pn: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021”
21.03.2017 13:20Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.7.2017.AR
21.03.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnyStarszy specjalista ds. zdrowotnej polityki senioralnej i osób niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowotnej Polityki Senioralnej w Departamencie Zdrowia Publicznego
21.03.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnySpecjalista w Wydziale ds. Onkologii w Departamencie Polityki Zdrowotnej
21.03.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnyZastępca dyrektora ds. Medycznych w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym
21.03.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnyStarszy specjalista w Wydziale Nadzoru Organizacyjno-Prawnego i Regulacji w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego
20.03.2017 14:07Rafał BabrajUtworzono artykułInformacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie wyposażenia i doposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy w latach 2017-2018
20.03.2017 13:54Monika LatoszekArchiwalnySpecjalista w dziedzinie public relations
20.03.2017 13:53Monika LatoszekArchiwalnySpecjalista w dziedzinie działań w mediach społecznościowych
20.03.2017 13:52Monika LatoszekArchiwalnySpecjalista w dziedzinie kampanii promocyjno-edukacyjnych
16.03.2017 14:42Rafał BabrajUtworzono artykułInformacja o wynikach naboru
16.03.2017 12:28Rafał BabrajUtworzono artykułUzyskaj zezwolenie Ministra Zdrowia na utworzenie w Polsce przedstawicielstwa fundacji zagranicznej
15.03.2017 16:02Monika LatoszekUtworzono artykułKonkurs ofert na wybór realizatorów zadania dotyczącego wyposażenia i doposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy w latach 2017-2018
15.03.2017 15:49Monika LatoszekUtworzono artykułKonkurs ofert na wybór realizatorów zadania Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów
15.03.2017 15:40Monika LatoszekUtworzono artykułKonkurs ofert na wybór realizatorów zadania Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce
15.03.2017 10:46Monika LatoszekUtworzono artykułInformacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem jelita
15.03.2017 10:43Monika LatoszekUtworzono artykułInformacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowego sposobu leczenia - przeszczepienia kończyny górnej
15.03.2017 10:41Monika LatoszekUtworzono artykułInformacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem krtani
15.03.2017 10:38Monika LatoszekUtworzono artykułInformacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy
13.03.2017 09:50Rafał BabrajUtworzono artykułDebata o problemach współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce
13.03.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnyStarszy specjalista w Wydziale Wynagrodzeń w Biurze Dyrektora Generalnego
09.03.2017 15:22Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług kodowanego dostępu do serwisu monitoringu mediów
09.03.2017 14:28Rafał BabrajUtworzono artykułKonkurs ofert na wybór w roku 2017 realizatora programu w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy
09.03.2017 14:23Rafał BabrajUtworzono artykułKonkurs ofert na wybór w roku 2017 realizatora programu w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem krtani
09.03.2017 14:15Rafał BabrajUtworzono artykułKonkurs ofert na wybór w roku 2017 realizatora programu w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia - przeszczepienia kończyny górnej
09.03.2017 14:05Rafał BabrajUtworzono artykułKonkurs ofert na wybór w roku 2017 realizatora programu w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem jelita
09.03.2017 09:05Oliwia SiwińskaUtworzono artykułObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 marca 2017
09.03.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnySpecjalista w Wydziale Transplantologii, Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Departamencie Polityki Zdrowotnej
09.03.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnySpecjalista w Wydziale Księgowości w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji
07.03.2017 09:18Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
07.03.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnyStarszy specjalista w Wydziale Promocji i Internetu w Biurze Prasy i Promocji
06.03.2017 14:54Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
06.03.2017 12:54Rafał BabrajUtworzono artykułInformacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
03.03.2017 15:38Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia – promocja karmienia piersią
03.03.2017 14:28Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o wyniku oceny formalnej oferty w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
03.03.2017 11:09Rafał BabrajUtworzono artykuł4a – Recenzje treści stanowiących bazę merytoryczną dla zadań realizowanych w ramach celu nr 6 Narodowego Programu Zdrowia [Archiwalny]
01.03.2017 16:04Rafał BabrajUtworzono artykułPlan udzielania zamówień publicznych Ministerstwa Zdrowia w 2017 roku
28.02.2017 15:58Rafał BabrajUtworzono artykułInformacja o wynikach naboru
28.02.2017 11:50Rafał BabrajUtworzono artykułJak prawidłowo wystawić zaświadczenie lekarskie osobom uprawnionym zgodnie z ustawą "Za życiem"
28.02.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnySpecjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg
27.02.2017 15:12Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
23.02.2017 16:12Rafał BabrajUtworzono artykułObwieszczenie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2017 r.
22.02.2017 15:19Rafał BabrajUtworzono artykułRaport w sprawie prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pomostowych. Stan na dzień 30.09.2016 r.
21.02.2017 10:39Monika LatoszekUtworzono artykułPodsekretarz Stanu
Zbigniew J. Król
21.02.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnySpecjalista w Wydziale do spraw Narodowego Programu Zdrowia w Departamencie Zdrowia Publicznego
21.02.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnyStarszy specjalista w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji w Biurze Dyrektora Generalnego
21.02.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnySpecjalista w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg
20.02.2017 16:15Rafał BabrajUtworzono artykułProjekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 marca 2017 r.
20.02.2017 15:37Rafał BabrajUtworzono artykułWyjaśnienia dotyczące terminu składania ofert w konkursach na realizację zadań z zakresu promocji karmienia piersią
17.02.2017 15:33Rafał BabrajUtworzono artykułWyjaśnienia do konkursu na realizację zadania: 1.2.4h - Gromadzenie i analiza danych dotyczących karmienia piersią
16.02.2017 12:19Monika LatoszekUtworzono artykułOgłoszenie o spełnieniu warunków formalnych w konkursie na wybór realizatorów Programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pn: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017 –2021”
16.02.2017 11:06Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.6.2017.AB
16.02.2017 10:57Rafał BabrajUtworzono artykułLista ofert spełniających warunki formalne w konkursie na wybór realizatorów programu „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" w zakresie zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury kandydata na dawcę krwi” w 2017 roku
13.02.2017 15:30Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja "Obywatele w obronie Standardów Opieki Okołoporodowej"
13.02.2017 13:48Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie projektu do Ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej
11.02.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnyGłówny specjalista w Wydziale ds. Narodowego Programu Zdrowia w Departamencie Zdrowia Publicznego
11.02.2017 08:00Oliwia SiwińskaArchiwalnySpecjalista w Wydziale Nadzoru Organizacyjno-Prawnego i Regulacji w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego
11.02.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnySpecjalista w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji
11.02.2017 08:00Oliwia SiwińskaArchiwalnyStarszy specjalista ds. zdrowotnej polityki senioralnej i osób niepełnosprawnych
10.02.2017 15:31Oliwia SiwińskaUtworzono artykułPetycja dotycząca dzieci dotkniętych chorobą Leśniowskiego-Crohna, które wymagają leczenia Humirą (Adalimumabem), jak także wszystkich innych dzieci z NZJ pozostających na terapii biologicznej i leczonej w ramach JGP
10.02.2017 13:35Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o sprzedaży aparatu RTG z ramieniem C Shimadzu
10.02.2017 13:32Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o sprzedaży uszkodzonego samochodu osobowego Opel Vectra
10.02.2017 09:15Rafał BabrajUtworzono artykułUWAGA! Wyjaśnienia do konkursów w ramach Celu 6 - Poprawa zdrowia prokreacyjnego
07.02.2017 14:03Monika LatoszekUtworzono artykułOgłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań w zakresu zdrowia publicznego w ramach celu operacyjnego 2 zamieszczane są na stronach Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
07.02.2017 13:15Monika LatoszekArchiwalnyReferendarz w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej w Biurze Ministra
07.02.2017 13:12Monika LatoszekArchiwalnyReferendarz w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej w Biurze Ministra
06.02.2017 12:29Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie uruchomienia drugiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie miasta Kielce
06.02.2017 12:23Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja dotycząca zmiany ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
03.02.2017 14:57Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu nr BGJ.270.4.2017.AR
02.02.2017 16:07Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu NR BGJ.270.5.2017.AR
02.02.2017 13:57Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja o umożliwienie psychologom ubiegania się o specjalizację w zakresie zdrowia środowiskowego
02.02.2017 12:36Monika LatoszekUtworzono artykułSekretarz Stanu
Józefa Szczurek-Żelazko
01.02.2017 15:06Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu konkursowego, partnerskiego: nowe regulacje prawne w ochronie zdrowia
31.01.2017 15:06Monika LatoszekUtworzono artykułOgłoszenie o konkursie na wybór realizatorów Programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pn: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021”
31.01.2017 14:32Monika LatoszekUtworzono artykułOgłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatorów zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w 2017 r
30.01.2017 12:46Rafał BabrajUtworzono artykułWykaz kontroli przeprowadzonych w 2016 r. przez Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
30.01.2017 10:10Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w obronie praw kobiet rodzących
30.01.2017 09:34Rafał BabrajUtworzono artykułKonkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”
28.01.2017 08:00Oliwia SiwińskaArchiwalnyGłówny specjalista w Wydziale Nadzoru Zabezpieczenia i Realizacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego
28.01.2017 08:00Oliwia SiwińskaArchiwalnyStarszy specjalista w Wydziale Budżetu w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji
27.01.2017 15:44Rafał BabrajUtworzono artykuł1.2.4h Gromadzenie i analiza danych dotyczących karmienia piersią
27.01.2017 15:42Rafał BabrajUtworzono artykuł1.2.4g Upowszechnienie wśród kadry medycznej zasad Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece
27.01.2017 15:41Rafał BabrajUtworzono artykuł1.2.4f Dążenie do podnoszenia kompetencji personelu medycznego sprawującego opiekę nad matką i dzieckiem w zakresie wiedzy o laktacji
27.01.2017 15:40Rafał BabrajUtworzono artykuł1.2.4e Zapewnienie dostępności do profesjonalnej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów laktacyjnych
27.01.2017 15:39Rafał BabrajUtworzono artykuł1.2.4d Prowadzenie kampanii upowszechniającej aktualną wiedzę w zakresie karmienia piersią
27.01.2017 15:36Rafał BabrajUtworzono artykuł1.2.4c Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia noworodka
27.01.2017 15:35Rafał BabrajUtworzono artykuł1.2.4b Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o zaletach karmienia
27.01.2017 15:34Rafał BabrajUtworzono artykuł1.2.4a Sprzyjanie powstawaniu lokalnych grup wspierających karmienie piersią oraz informowanie kobiet opuszczających oddziały położnicze o ich działalności
27.01.2017 15:24Rafał BabrajUtworzono artykuł5 - Opracowanie wytycznych wynikających z doświadczeń z realizacji celu nr 6 NPZ dla Narodowego Programu Zdrowia na kolejne lata
27.01.2017 15:23Rafał BabrajUtworzono artykuł4b - Realizacja badań dotyczących zdrowia prokreacyjnego i jego uwarunkowań w społeczeństwie
27.01.2017 15:22Rafał BabrajUtworzono artykuł4a - Recenzje treści stanowiących bazę merytoryczną dla zadań realizowanych w ramach celu nr 6 Narodowego Programu Zdrowia [Archiwalne]
27.01.2017 15:20Rafał BabrajUtworzono artykuł3 - Utworzenie platformy e-learningowej
27.01.2017 15:19Rafał BabrajUtworzono artykuł2.4 - Uruchomienie i prowadzenie portalu informacyjnego z bazą wiedzy dotyczącą zdrowia prokreacyjnego
27.01.2017 15:17Rafał BabrajUtworzono artykuł2.3b - Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – edukacja młodzieży w szkołach
27.01.2017 15:16Rafał BabrajUtworzono artykuł2.3a - Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady
27.01.2017 15:15Rafał BabrajUtworzono artykuł2.2 - Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia prokreacyjnego
27.01.2017 15:13Rafał BabrajUtworzono artykuł2.1b - Edukacja młodzieży przy zastosowaniu kampanii wykorzystującej nowoczesne narzędzia komunikacji
27.01.2017 15:11Rafał BabrajUtworzono artykuł2.1a - Organizacja kampanii społecznej sprzyjającej płodności kobiet i mężczyzn wykorzystującej nowoczesne narzędzia komunikacji społecznej uwzględniającej ogólnopolską kampanię radiową i telewizyjną
27.01.2017 15:04Rafał BabrajUtworzono artykuł2.4 Ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym
27.01.2017 15:02Rafał BabrajUtworzono artykuł2.2 Wczesne wykrywanie zaburzeń psychicznych
27.01.2017 15:00Rafał BabrajUtworzono artykuł3.2.1. Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ, przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu - cukrzyca
27.01.2017 14:55Rafał BabrajUtworzono artykuł3.2.1. Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ, przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu - jod
27.01.2017 14:52Rafał BabrajUtworzono artykuł3.1.9. Analiza adekwatności i efektywności udzielanych profilaktycznych i edukacyjnych świadczeń opieki zdrowotnej
26.01.2017 17:33Rafał BabrajUtworzono artykuł3.2.1 - Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ, przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu - szpitale poradnie
26.01.2017 17:32Rafał BabrajUtworzono artykuł3.1.5 - Prowadzenie w 2017 r. oraz w 2018 r. badań nad opracowaniem i wprowadzeniem systemu przyjaznego etykietowania żywności prostym przekazem dotyczącym zawartości poszczególnych składników odżywczych w żywności z wykorzystaniem wiedzy o wypracowanych dotychczas rozwiązaniach
26.01.2017 17:31Rafał BabrajUtworzono artykuł3.1.3 - Badanie preferencji konsumentów dotyczących wyboru produktów spożywczych (w tym suplementów diety) w zakresie realizacji zaleceń zdrowego żywienia w 2017 r.
26.01.2017 17:30Rafał BabrajUtworzono artykuł3.1.1 - Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia osób starszych wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
26.01.2017 17:29Rafał BabrajUtworzono artykuł3.1.1 - Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia osób dorosłych wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
26.01.2017 17:28Rafał BabrajUtworzono artykuł3.1.1 - Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia małych dzieci wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
26.01.2017 17:26Rafał BabrajUtworzono artykuł3.1.1 - Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia kobiet ciężarnych wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
26.01.2017 17:25Rafał BabrajUtworzono artykuł3.1.1 - Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
26.01.2017 17:24Rafał BabrajUtworzono artykuł3.1.1 - Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
26.01.2017 17:23Rafał BabrajUtworzono artykuł2.6 - Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością
26.01.2017 17:22Rafał BabrajUtworzono artykuł1.2.1 - Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie - stołówki
26.01.2017 17:21Rafał BabrajUtworzono artykuł1.2.1 - Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie - edukacja rodziców 0-3
26.01.2017 17:20Rafał BabrajUtworzono artykuł1.2.1 - Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie - edukacja dzieci 4-6
26.01.2017 17:11Rafał BabrajUtworzono artykułZadanie 7 - Testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na promocji zdrowia lub profilaktyce chorób innych niż określone w NPZ przez programy pilotażowe
26.01.2017 17:09Rafał BabrajUtworzono artykułZadanie 6 - Ocena skuteczności interwencyjno-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15-letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu
26.01.2017 17:07Rafał BabrajUtworzono artykuł3.2a - Badanie i ocena wpływu jakości środowiska na stan zdrowia, w tym środowiska służby żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, z uwzględnieniem następujących komponentów środowiska i elementów z nim powiązanych: powietrza, odpadów i ścieków odprowadzanych do środowiska (w tym farmaceutyki i substancje endokrynopodobne), wody przeznaczonej do spożycia oraz wykorzystywanej do celów rekreacyjnych, hałasu, promieniowania elektromagnetycznego, zanieczyszczenia związkami chemicznymi gleb wykorzystywanych rolniczo, klimatu (w tym susze i zjawiska ekstremalne, choroby wektorowe, osuwiska ziemi, powodzie i podtopienia) i działań związanych z adaptacją do jego zmian
26.01.2017 17:05Rafał BabrajUtworzono artykuł2.1.12 - Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska oraz zmian klimatu
26.01.2017 17:04Rafał BabrajUtworzono artykuł2.1.3 - Badanie, rozwijanie i promowanie zagadnień związanych z czynnikami ryzyka chorób alergicznych i astmy, w tym szczególnie pochodzenia powietrzno-pochodnego
26.01.2017 17:03Rafał BabrajUtworzono artykuł2.1.1 - Wypracowanie metodologii oceny środowiskowych zagrożeń zdrowia mieszkańców JST oraz udzielanie wsparcia przy opracowaniu wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych programów ochrony środowiska
26.01.2017 17:01Rafał BabrajUtworzono artykuł1.2.6 - Prowadzenie działań informacyjno–edukacyjnych dotyczących uświadamiania ryzyka związanego z nadmiernym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe
26.01.2017 16:52Rafał BabrajUtworzono artykułZadanie 20 - Prowadzenie badań ewaluacyjnych programów profilaktycznych, które mają na celu przeciwdziałanie wielu zagrożeniom jednocześnie
26.01.2017 16:50Rafał BabrajUtworzono artykuł2.11 - Szkolenia dla różnych grup zawodowych (w tym nauczycieli, lekarzy, inspektorów sanitarnych, prokuratorów, służb mundurowych, straży miejskich) dotyczące zagrożeń oraz konsekwencji rozwojowych i zdrowotnych u dzieci i młodzieży oglądającej pornografię
26.01.2017 16:48Rafał BabrajUtworzono artykuł2.5 - Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania o podłożu psychicznym w populacji generalnej oraz populacjach o zwiększonym ryzyku
26.01.2017 16:46Rafał BabrajUtworzono artykuł1.3 - Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych
26.01.2017 16:44Rafał BabrajUtworzono artykuł3.1 - Zlecenie w 2017 r. kompleksowego badania stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa i jego uwarunkowań (EZOP II)
26.01.2017 16:43Rafał BabrajUtworzono artykuł2.4 - Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku, w tym konsultacja działań w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego oraz finansowanie działań badawczych, profilaktycznych i przyczyniających się w inny sposób do realizacji zadania
26.01.2017 16:42Rafał BabrajUtworzono artykuł2.2 - Podnoszenie kompetencji kadr medycznych uczestniczących w realizacji profilaktycznej opieki psychiatrycznej, w tym wczesnego wykrywania objawów zaburzeń psychicznych
26.01.2017 16:38Rafał BabrajUtworzono artykuł2.9 - Prowadzenie w 2017 r. badań dotyczących kontaktu dzieci i młodzieży z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi, a także skutków tego kontaktu dla rozwoju psychoseksualnego i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
26.01.2017 16:33Rafał BabrajUtworzono artykuł3.2 - Popularyzacja wiedzy w zakresie specyficznych potrzeb i uwarunkowań dietetycznych w grupie seniorów (w tym zapobieganie utracie masy ciała i chorobom metabolicznym)
26.01.2017 16:32Rafał BabrajUtworzono artykuł4.2 - Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem
26.01.2017 16:31Rafał BabrajUtworzono artykuł4.3 - Tworzenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących farmakoterapii oraz działań prozdrowotnych i aktywizujących osoby w wieku podeszłym
26.01.2017 16:28Rafał BabrajUtworzono artykuł3.2 - Popularyzacja wiedzy w zakresie specyficznych potrzeb i uwarunkowań dietetycznych w grupie seniorów (w tym zapobieganie utracie masy ciała i chorobom metabolicznym)
26.01.2017 16:21Rafał BabrajUtworzono artykułZadanie 19 - Rozwijanie, poszerzanie oferty i upowszechnianie działań (w tym programów profilaktycznych), które zapobiegają wielu zagrożeniom jednocześnie, a zarazem spełniają standardy naukowe
26.01.2017 16:19Rafał BabrajUtworzono artykułZadanie 17 - Prowadzenie badań w obszarach celów operacyjnych 1-6, ukierunkowanych na wspólną analizę czynników ryzyka i czynników wspierających prawidłowy rozwój, w szczególności dzieci i młodzieży
26.01.2017 16:18Rafał BabrajUtworzono artykułZadanie 16 - Rozwijanie Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, okresowa ewaluacja funkcjonowania Systemu oraz realizowanych programów profilaktycznych
25.01.2017 15:11Rafał BabrajUtworzono artykułPlan postępowań o udzielenie zamówień
24.01.2017 11:20Rafał BabrajUtworzono artykułPetycja w sprawie legalizacji ziela konopi innych niż włókniste do celów medycznych
24.01.2017 11:10Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu NR BGJ.270.2.2017.AB
20.01.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnyStarszy specjalista do spraw sytemu IOWISZ w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji
20.01.2017 08:00Rafał BabrajArchiwalnyStarszy specjalista do spraw sytemu IOWISZ w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji
19.01.2017 13:13Monika LatoszekUtworzono artykułPlan na rok 2017
18.01.2017 09:27Monika LatoszekUtworzono artykułOgłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia
16.01.2017 15:37Monika LatoszekUtworzono artykułOgłoszenie o zamówieniu NR BGJ.270.1.2017.AB
16.01.2017 14:56Monika LatoszekUtworzono artykułOgłoszenie o przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego
12.01.2017 12:00Rafał BabrajArchiwalnyStarszy specjalista w Wydziale Nadzoru Organizacyjno-Prawnego i Regulacji w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego
12.01.2017 12:00Rafał BabrajArchiwalnySpecjalista w Wydziale Profilaktycznej Opieki nad Matką i Dzieckiem w Departamencie Matki i Dziecka
12.01.2017 12:00Rafał BabrajArchiwalnyGłówny specjalista ds. analiz danych na potrzeby pojedynczego szpitala w Polsce w Departamencie Analiz i Strategii
12.01.2017 12:00Rafał BabrajArchiwalnyGłówny specjalista ds. rozwoju bazy analiz systemowych i wdrożeniowych w Departamencie Analiz i Strategii
12.01.2017 12:00Rafał BabrajArchiwalnyGłówny specjalista ds. programowania dla baz danych w Departamencie Analiz i Strategii
12.01.2017 12:00Rafał BabrajArchiwalnySpecjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
12.01.2017 12:00Rafał BabrajArchiwalnySpecjalista ds. analiz podmiotów leczniczych na podstawie dużych zbiorów danych w Departamencie Analiz i Strategii
11.01.2017 13:30Rafał BabrajUtworzono artykułObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 stycznia 2017 r.
10.01.2017 14:05Rafał BabrajUtworzono artykułInformacja o wynikach naboru
05.01.2017 10:45Rafał BabrajUtworzono artykułOgłoszenia: Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce
02.01.2017 08:44Rafał BabrajUtworzono artykułOpublikowaliśmy kolejne mapy potrzeb zdrowotnych
powrót do góry