Narodowy program ochrony antybiotyków na lata 2016-2020

---

Dzięki programowi chcemy poprawić bezpieczeństwo pacjentów narażonych na:

  • zakażenia bakteriami odpornymi na wiele rodzajów antybiotyków,
  • trudne w leczeniu pozaszpitalne inwazyjne zakażenia bakteryjne.

Program ma na celu m.in. ograniczenie nadużywania antybiotyków w medycynie, a tym samym spowolnienie narastania lekoodporności w Polsce. Program jest kontynuacją m.in. Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków (2011-2015).

 

Do kogo skierowany jest program

Program skierowany jest do:

  • całego społeczeństwa,
  • personelu medycznego,
  • specjalistów różnych dziedzin,
  • przedstawicieli instytucji i organizacji.

 

Cele programu

W ramach programu chcemy m.in. zapobiegać lekooporności drobnoustrojów oraz wprowadzić w polskich szpitalach politykę antybiotykową, która sprawi że ich stosowanie będzie bardziej racjonalne. Ważnym elementem programu jest też edukacja i promocja zasad stosowania antybiotyków, nie tylko wśród profesjonalistów, ale całego społeczeństwa.

 

Efekty

Dzięki podjętym działaniom gromadzona jest wiedza na temat sytuacji epidemiologicznej. Pozwoli to m.in. szybciej i skuteczniej likwidować ogniska epidemiczne w polskich szpitalach, a także poprawić bezpieczeństwo pacjentów.

Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data publikacji: 21.09.2017 15:00
Ostatnio zmieniony przez: Rafał Babraj
Data ostatniej zmiany: 21.09.2017 15:59
Rejestr zmian
21.09.2017 15:59 Rafał Babraj Aktualizacja
21.09.2017 15:00 Marlena Woźniak Utworzono artykuł
powrót do góry